Archív pre kategóriu 'Duchovné aktivity'

Požehnané vianočné sviatky a šťastný nový rok

” Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa stalo, ako nám oznámil Pán.Ponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. ” Lk 2,15-16 Nech nás Svätá rodina učí a povzbudzuje hľadať a prijímať čo je v živote podstatné, prečo sa oplatí žiť, obetovať i trpieť. Aj počas týchto Vianoc prijmime do svojich príbytkov a sŕdc
Čítať viac…

Štafetová adorácia rodín za rodiny 2019

Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a pokoj

V piatok 18.10.2019 sa po celom svete konala modlitba pod názvom „Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a pokoj“. V tento deň sme sa ako škola spojili v modlitbe ruženca cez prvú hodinu. Malý aj veľký všetci jednomyseľne zopli ruky do modlitby ruženca. Naši čerstvo „ostužkovaný“ maturanti prijali medzi seba žiakov 5.A triedy a spoločne sa pustili prosiť o jednotu a pokoj vo svete.

Relikvie sv. Vincenta v Leviciach

V noci z 3. na 4. októbra sme v Leviciach v kostole Ducha Svätého mohli privítať a uctiť si sv. relikvie sv. Vincenta de Paul, ktoré putovali k nám z Bratislavy. Pamiatku sv. Vincenta a jeho relikvie si prišli uctiť žiaci, študenti, pedagógovia  Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de Paul, ale aj veriaci zo širokého okolia. Pre žiakov i študentov bol tento deň sviatočným dňom. Prečo?  Dozvedeli sa veľa zo
Čítať viac…

Svätý Vincent, patrón našej školy, oroduj za nás!

Spievajme Pánovi

Súťaž v speve cirkevných a ľudových piesní, ktorú  organizuje Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica Diecézny školský úrad v Banskej Bystrici a ZŠ sv. Alžbety v Novej Bani,  sa uskutočnila 29.5.2019, do ktorej sa zapojila aj naša škola. Skupinového spevu sa zhostili žiačky 5. A,  Eva Behulová, Viktória Košúthová, Kamila Dinis, Faustína Vraželová, v sólovom speve Nina Kubáňová (3. A), za výbornej  korepetície Marianny Trungelovej (7.
Čítať viac…

1. sväté prijímanie

V Nedeľu Dobrého Pastiera prišlo do Kostola Zoslania Ducha Svätého tridsaťpäť detí v bielom rúchu, aby im bola vyslúžená sviatosť 1. svätého prijímania. Deti boli milé, usmievavé a nadšené, ale nielen ony, všetci, ktorí ich na túto veľkú slávnosť pripravovali a stáli pri nich doma, či v škole. Každé z nich svojou troškou prispelo k sláveniu svätej omše. Ich malá-veľká kresťanská vyspelosť sa prejavila v kázni,
Čítať viac…