A preto Ťa prosím: „Buď Ty môj Pán!“…

Najbohatší človek je vtedy, keď má v srdci Ježiša.

Naši tretiaci sa v nedeľu 13. 6. 2021 stali najbohatšími ľuďmi. V Kostole Zoslania Ducha
Svätého v krásnom zovňajšku a s čistým srdiečkom po prvýkrát prijali Pána Ježiša. Bol to ich veľký, slávnostný a krásny deň! Všetci im prajeme, aby sa Ježiš – ich nový kamarát, stal ich spoločníkom na celý život. Nech je tak, ako deti v kostole spievali:

Buď Ty môj Pán, s Tebou nikdy nie som sám.
A preto Ťa prosím: „Buď Ty môj Pán!“

Zem je náš spoločný domov

Boh je Krása. Zveril nám nádhernú modrú planétu. To, ako sa o ňu máme starať, nám pomáhal objavovať aj náš nový kamarát Qui – do z detskej knihy Zachráň planétu. V školskom klube a na hodine náboženstva sme spoločne pripravili plagát, ktorý nás učí, ako chrániť našu Zem a že každý z nás môže prispieť k ochrane našej planéty.                           

Žiaci 1. A

Krížová cesta detí

Kríž je symbolom nekonečnej Božej lásky k človeku. “Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych!” Túto pravdu našej viery prváci spoznávali aj prostredníctvom krížovej cesty, ktorej súčasťou sa stali sami. Nechajme sa vtiahnuť spolu s nimi do príbehu vykúpenia každého jedného z nás.

Žiaci 1. A

Naša pȏstna príprava

Stať sa dobrým človekom, je cieľom každého z nás. Čo to však znamená? Je to každodenný zápas s lenivosťou, strachom, neporiadkom i s rozličnými lákadlami, ktoré na nás číhajú z každej strany. Tento zápas nám umožňuje rásť vo vzťahu k Bohu i k ľuďom okolo nás. Môžeme rozvíjať svoje dobré vlastnosti, dary a talenty, ktoré sme dostali od nášho Nebeského Otca.

Pôst tela je pokrm pre dušu!“ (sv. Ján Zlatoústy)

Pochválený buď Ježiš Kristus, milí rodičia, žiaci.

Popolcovou stredou sa začalo pôstne obdobie. Aj my sa chceme čo najlepšie pripraviť na veľkú noc

Prvý stupeň prvý a druhý ročník budú vyfarbovať kvietočky pri splnení jednotlivých úloh. Takto postupne zakryjú tŕňovú korunu. Poprosím vás, milí rodičia, aby ste deťom pomohli pri plnení úloh, prípadne ich spolu s nimi plnili.

Tretí, štvrtý a piaty ročník: spolu so žiakmi pôjdeme s Ježišom do Jeruzalema. Všimneme si veľké kamene, to sú nedele (Júdska púšť, hora premenenia, Sychar…). Na druhom liste sú pôstne úlohy, ktoré sú označené farbou. Vždy pri večernej modlitbe majú za úlohu vyfarbiť jeden kameň podľa splnených úloh. Môžu si  spokojne tieto úlohy zmeniť, pridať.
Milí rodičia, pridajte sa aj vy pri plnení úloh, napr. modlitba, čítanie zo sv. písma, online sv. omša…

Modrá- prečítať si príbeh zo sv. písma

Červená- modlitba ranná a večerná

Zelená- zriekol som sa …- napr. telka, mobil, sladkosť…

Hnedá- pomohol som…

Žltá- sv. omša online

Oranžová- plním si svoje šk. povinnosti

Šiesty, siedmy, ôsmy a deviaty ročník:

Ich úlohou je prijať výzvy a tak sa pripraviť na veľkú noc. Začneme od pondelka po prvej pôstnej nedeli. Vždy pri večernej modlitbe sa pomodlíme modlitbu, ktorá je pod týždňom.

Ak súhlasíte, navrhujeme všetky tieto pôstne prípravy obetovať za nás, naše rodiny, školu. Pridajte tam aj svoje úmysly. Držme si palce a dúfam, že sa čoskoro vidíme.
Požehnaný pôstny čas.

Vaši katechéti