Červená streda

Na svete je veľké množstvo ľudí, ktorí trpia pre svoju vieru. Málo z nás však vie, že medzi najpočetnejšiu skupinu prenasledovaných ľudí patria práve kresťania. Červená farba ako symbol mučeníctva upozorňuje na prenasledovanie a diskrimináciu kresťanov, a preto sme si včera tento deň aspoň symbolicky uctili nosením červenej farby.

Duchovná obnova pre zamestnancov školy

Jednou z pravidelných aktivít na našej škole sú aj duchovné obnovy žiakov a zamestnancov.
V pondelok sa konala duchovná obnova pre zamestnancov školy. Duchovná obnova začala
svätou omšou v školskej kaplnke. Po jej skončení sa uskutočnil ďalší program obnovy pod
vedením duchovného správcu Centra univerzitnej pastorácie v Martine Mgr. Ivana
Moďorošiho PhD.
Slová vzácneho hosťa všetkých zamestnancov obohatili na ďalšie obdobie. Pánovi farárovi
patrí úprimné poďakovanie za jeho čas aj povzbudivé slová.

Október mesiac sv. ruženca v ŠKD

Október je mesiac, kedy sa osobitým spôsobom prihovárame k Bohu cez Máriin ruženec. Počas celého mesiaca sme povzbudzovali seba ale aj deti v našej ŠKD k modlitbe posvätného ruženca, aby vedeli zverovať svoje radosti ale aj starosti do rúk Panny Márie.

Svätý Otec Ján Pavol II. povedal: “ Táto modlitba je neprestajné vzdávanie chvály a neprestajné prednášanie prosieb Panne Márii, aby sa prihovárala za nás, za biednych hriešnikov, v každej chvíli nášho života až po hodinu našej smrti“ .

Rodičovská sv. omša

Dňa 25.10.2023 sa na našej škole uskutočnila prvá rodičovská omša, ktorá bola určená pre všetkých rodičov ale aj zamestnancov našej školy.

Dieťa vidí rodičov, čo robia, čomu veria, ako sa správajú, a aj keď tomu nerozumie, kopíruje ich. Vo výchove nič lepšie ako príklad rodičov neexistuje.

Veríme, že sme aj my prispeli k tomu, aby deti mali dobrý príklad a spoločnou spoluprácou ich budeme viesť k tomu, aby nachádzali pokoj a útechu u Pána Boha.

“Milión detí sa modlí ruženec”

Aj tento rok sme sa zapojili do modlitebnej iniciatívy “Milión detí sa modlí ruženec”. Ruženec sme sa modlili do školského rozhlasu. Každý desiatok modlitby ruženca sa modlili zástupcovia jednej zložky – deti z materskej škloly, z prvého stupňa a z druhého stupňa základnej školy, naši gymnazisti a na záver sa zapojili aj naši pedagógovia. Veríme, že aj náš hlas prispeje k jednote a mieru vo svete.