Veľkonočné tvorivé dielne v DSS

V tomto pôstnom období  žiaci z I.B  svojou návštevou spríjemnili chvíle ľuďom v dennom stacionári   OSTROV.

V ich spoločnosti sme tkali koberce, vyrábali jarné víly, zdobili voskom kraslice a tvorili krásne kuriatka z vajíčok.

Detičky zaspievali, zobrali im malý darček a ich úprimné slová potešili všetkých prítomných.