Stretnutie s pápežom

14. september, 4 hodiny ráno, tma a veru už riadne jesenné ráno. Stojíme pred kostolom, čakáme na autobus a sme plní očakávania, nervozity, radosti z toho, čo dnešný deň prinesie. Dnes je totiž ten deň, keď sme dostali možnosť stretnúť sa so Svätým Otcom.

Cesta do Košíc ubehla veľmi rýchlo. Ani sme sa nenazdali a boli sme na štadióne Lokomotíva, kde sa konal celý program. Vzhľadom na skorý príchod sme mali veľmi dobré miesta s výbornou viditeľnosťou na všetky body programu. Spoločný program odštartovala svätá omša, po nej nasledovali krátke koncerty, chvály, ale aj bubnová šou. Poobede sme si vypočuli svedectvá mladých ľudí – ich vzťah s Bohom, Pannou Máriou, sv. Jozefom. Po skončení tohto programu sa dalo napätie na štadióne krájať. Každú chvíľu mal totiž medzi nás prísť pápež František. A veruže sa aj tak stalo. Prišiel. Najprv pozdravil ľudí zo svojho papamobilu a vďaka našim dobrým miestam sme ho videli aj my veľmi zblízka. Potom sa z hlavného pódia prihovoril mladým. Jeho slová a myšlienky už kolujú internetom, takže všetci viete, aké veľké a silné myšlienky nám adresoval. Po požehnaní sme sa s pápežom rozlúčili a taktiež aj s mestom Košice a vybrali sme sa na cestu domov. Tak ako ráno, aj večer cesta prebehla rýchlo. Ale niesla sa už v inom duchu. Už to nebol pocit nervozity a očakávania, ale pocit radosti a vďačnosti, že sme mohli byť osobne prítomní na takomto stretnutí. Tento zážitok zostane v našich srdciach ešte veľmi dlho.

Aj naši žiaci sledujú návšetvu pápeža Františka na Slovensku

Hoci sa školský rok iba rozbieha sa naši žiaci, nielen na hodinách katolíckeho náboženstva, oboznamujú s osobou pápeža Františka a s jeho návštevou Slovenska. Skladali sme puzzle, riešili pracovné listy, naučili sme sa novú pieseň o Božej rodine – Cirkvi…. Viacerí žiaci, študenti  a pedagógovia, sa vydali na stretnutie mladých so svätým otcom do Košíc, či na národnú púť k Sedembolestnej Panne Márii- Patrónke Slovenska do Šaštína.  Aj takýmto spôsobom chceme rozvíjať naše školské, farské a cirkevné spoločenstvo. Verím, že nás myšlienky a slová svätého otca zjednotia a posilnia vo viere na dlhú dobu.

A preto Ťa prosím: „Buď Ty môj Pán!“…

Najbohatší človek je vtedy, keď má v srdci Ježiša.

Naši tretiaci sa v nedeľu 13. 6. 2021 stali najbohatšími ľuďmi. V Kostole Zoslania Ducha
Svätého v krásnom zovňajšku a s čistým srdiečkom po prvýkrát prijali Pána Ježiša. Bol to ich veľký, slávnostný a krásny deň! Všetci im prajeme, aby sa Ježiš – ich nový kamarát, stal ich spoločníkom na celý život. Nech je tak, ako deti v kostole spievali:

Buď Ty môj Pán, s Tebou nikdy nie som sám.
A preto Ťa prosím: „Buď Ty môj Pán!“

Zem je náš spoločný domov

Boh je Krása. Zveril nám nádhernú modrú planétu. To, ako sa o ňu máme starať, nám pomáhal objavovať aj náš nový kamarát Qui – do z detskej knihy Zachráň planétu. V školskom klube a na hodine náboženstva sme spoločne pripravili plagát, ktorý nás učí, ako chrániť našu Zem a že každý z nás môže prispieť k ochrane našej planéty.                           

Žiaci 1. A