Archív pre kategóriu 'Duchovné aktivity'

Sv. Mikuláš

V dnešných časoch, keď väčšina žiakov škôl je doma za notebookmi a počítačmi je o to dôležitejšie pripomínať si zvyky a tradície. Preto aj napriek dištančnému vzdelávaniu prišiel aj  k nám na základnú školu Mikuláš a to hneď dvojmo. Navštívil všetky triedy 1. – 4. ročníka ZŠ. Samozrejme mnohí žiaci recitovali básničky, spievali pesničky, dokonca mali krátke vystúpenia. Mikuláš ide s dobou a pripojil sa online aj
Čítať viac…

Advent v 1.C

Adventné obdobie, ktoré bolo už tak dlho očakávané i v 1.C je konečne tu. Deti už pred mesiacom netrpezlivo čakali na tento vianočný čas a odrátavali dni do Vianoc. Teraz nám však v triede vznikol i adventný kalendár, pomocou ktorého sa deti môžu lepšie pripraviť na Vianoce prostredníctvom malých úloh, za ktoré sme vďační  pani katechétke Helenke. V balíčkoch môžu nájsť i rôzne prekvapenia na každý deň,
Čítať viac…

Začalo sa adventné obdobie

Milé deti, milí žiaci! Touto nedeľou sa začalo adventné obdobie. Je to pre nás požehnaný čas, kedy sa môžeme viac priblížiť k pánu Ježišovi. Aj cez tento advent sme si pre vás pripravili úlohy, ktoré budeme plniť buď samostatne alebo s triedou. 1. stupeň má v triede spravený adventný kalendár  a tieto úlohy: Prvá adventná nedeľa 1.    Dnešnú svätú omšu obetujem za svoju
Čítať viac…

Nebo v škole

Dnes bol výnimočný deň! Privítala nás otvorená nebeská brána, dokonca aj so svätým Petrom. Stretli sme našich svätých patrónov, s ktorými sa deti oboznamovali v októbri na hodinách katolíckeho náboženstva. Bolo krásne počúvať príbehy svätcov z úst žiačikov a uvedomovať si spoločne ich vieru, životný príklad, silu orodovania a ochranu. Ďakujeme rodičom, že si svojou pomocou deťom  tiež pripomenuli význam nebeských patrónov.

Deň sv. Vincenta de Paul

Tento rok sme si pripomenuli deň sv. Vincenta  27. 9. 2020. Vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu sme tento deň slávili v obmedzenom režime. Ráno sa nám prostredníctvom rozhlasu prihovoril pán kaplán Lukáš Líška, ktorý nám priblížil odkaz sv. Vincenta. Sv. Vincent bol veľmi láskavý, ošetroval chorých, ranených väzňov, vyučoval nevedomých a slúžil všetkým, ktorí sa nachádzali či už v materiálnej, alebo duchovnej biede. Jeho
Čítať viac…

Pozvánka Nebo v škole

Príď Ježiško do našich srdiečok