Opice z našej police

Žiaci 4.B navštívili Tekovskú knižnicu v Leviciach. Po dlhej dobe sme si vychutnali krásny zážitok v podobe interaktívneho divadla na motívy knihy Kristy Bendovej Opice z našej police. Prežili sme príjemný čas plný zábavy. Spoločne sme si zaspievali, niektorí si vyskúšali úlohu hercov a do sýtosti sa zasmiali. Po skončení divadla si žiaci užívali atmosféru knižnice a s plnou náručou knižiek a s radosťou v srdiečku sme sa vrátili naspäť do školy. Ďakujeme Tekovskej knižnici za pozvanie a tešíme sa na ďalšie stretnutie!

M. Hudecová

Divadelné predstavenie

Na našej škole sa organizuje počas školského roku veľké množstvo akcií rôzneho druhu. Počas niektorých krásne spolupracujú obe zložky našej školy. Takto sa aj vo štvrtok 13. februára 2020 vydali tretiaci gymnazisti a deviataci základniari do Banskej Bystrice na divadelné predstavenie.

V Dome slovenského misijného hnutia si žiaci a študenti pozreli muzikál „Bola raz jedna klietka“.  Rozprávkovým spôsobom podaná realita, ktorá má veľké opodstatnenie dodnes. Príbeh o tom, ako sa mladí ľahko môžu stať „väzňami“ klietok. Hlavným protagonistom je sv. Ján Bosco, ktorý svojou činnosťou objavil cestu k srdcu ľudí a svojim systémom, ktorý bol položený na troch základoch rozum –  náboženstvo – láskavosť búral pomyselné klietky.

Predstavenie nacvičili Saleziáni s mladými, ktorí na javisku skvelo stvárnili celý príbeh. Mnohí predviedli vynikajúci herecký talent.

Po predstavení sme navštívili seminár v Badíne. Dozvedeli sme sa jeho históriu, prezreli sme areál seminára, jednotlivé priestory. Najviac žiakov zaujala  knižnica s vyše 36 tisíc knihami, pamätná izba sv. Jána Pavla II. a kaplnka s nádhernou mozaikou.

Viete kto je POLEPETKO?

Naši malí prváci si mali možnosť v posledné decembrové dni pozrieť krásnu rozprávku s pesničkami o popletenom Polepetkovi, ktorého otec poslal do sveta v nádeji, že sa konečne naučí správať a rozprávať ako ostatní. Muzikál nacvičili študentky III.A triedy Strednej odbornej školy pedagogickej v Leviciach. A tak sa tento rozprávkový muzikál stal darčekom a prekvapením pre našich prváčikov pred odchodom na vianočné prázdniny.

Divadelné predstavenie

Žiaci našej základnej školy sa zúčastňujú rôznych vzdelávacích a výchovných aktivít. Zapájame ich aj do rôznych kultúrnych podujatí a tým sa snažíme o rozšírenie ich všeobecného rozhľadu. Takto sa aj v stredu 19 žiakov spolu s dvomi pedagógmi a pánom kaplánom zúčastnilo divadelného predstavenia v Divadle Andreja Bagara v Nitre Povolanie pápež.

V nádherne spracovanom predstavení doplnenom skvelými piesňami sme sa mohli zoznámiť so životom pápeža Jána Pavla II., ktorý bol nielen významnou historickou osobnosťou svojej éry, ale aj morálnou autoritou sveta, ktorého si vážili a vážia ľudia mnohých náboženstiev.

Žiakom sa predstavenie veľmi páčilo a skonštatovali, že sa radi zúčastnia aj ďalších podobných predstavení.