Fašiangy v ŠKD I.A

Fašiangy, ktoré sú časom dobrej nálady a zábavy sme v našom klube prežili veselo. Vyrábali sme si šašovské klobúky a masky, trochu sme si aj zatancovali, či prežili spoločné chvíle vyrábaním prstových maňušiek a hrami na koberci s kamarátmi.

Pre rodičov sme si pripravili malé srdiečkové prekvapenie ako prejav našej lásky a vďačnosti. Prajeme im, aby sa mali stále radi.

Ako veľké srdce ukážeš malým skutkom

Adventné obdobie je čas pokoja, pokory, hľadania hlbokých myšlienok a skutkov, ktorými môžeme urobiť radosť iným. Nemusia to byť veľké a drahé dary, môže to byť aj celkom malý skutok. Taký, ktorým myslíme na niekoho slabšieho, komu tým spravíme radosť. Žiaci v II.B triede sa spolu s triedou MŠ Mravčeky rozhodli tento rok myslieť na deti v Detských domovoch. Ich úlohou bolo zriecť sa sladkosti, ktorou ich obdaroval sv. Mikuláš s úmyslom darovať ju deťom v domove. A tak celý týždeň zbierali sladkosti do košíka. Ku školákom sa pripojili aj škôlkári. Na našej škole študujú žiaci, ktorí bývajú v Detskom domove na Ulici 29. augusta a práve tam sme nazbierané sladkosti zaniesli. Kvôli prísnym opatreniam sme dar nemohli odovzdať osobne, ale prekvapenie a poďakovanie všetkým, ktorí na deti z domova mysleli vyjadrili s úsmevom na fotografiách.