Medzinárodný deň detí v ŠKD

K tomuto krásnemu dňu hádam ani popis netreba, pretože detské úsmevy hovorili za všetko. So žiakmi prvého stupňa sme si užili krásne popoludnie plné športových aktivít, ale sme si potrápili aj naše hlavičky na hlavolamoch. Program nám ozvláštnili dievčatá zo IV.C, ktoré nám predviedli svoje tanečné vystúpenie. Bola to oslava ako sa patrí, pretože na nej nechýbal tanec, spev, zábava a hlavne dobrá nálada. Takže ešte raz milé deti, všetko najlepšie k Vášmu sviatku.

kolektív vychovávateľov ŠKD

ŠKD – 1.A

Žiaci 1.A si v mesiaci máj pripomenuli Deň matiek, kedy je špeciálny čas povedať našim maminkám ako ich máme radi, poďakovať im za lásku a starostlivosť.  Na tento sviatok deti z 1.A  vyrobili pre svoje  maminky malé darčeky a zarecitovali básničku. 

Ďalej sme si pripomenuli Deň rodiny, Deň mlieka, samozrejme sme nezabudli fandiť ani našim hokejistom na MS. Keď nám počasie prialo, vyšli sme aj na školský dvor.

Apríl v ŠKD – 3.A

TICHO SPIEVAJÚ LESY
Ticho spievajú lesy,
ich pieseň sa šinie v diaľ,
veď možno začuje ju ktosi,
kto by im pomocnú ruku dal….

V mesiaci apríl sme si pripomenuli rôzne významné dni ako napríklad: Deň narcisov, Deň Zeme. Apríl však patrí aj lesom. Porozprávali sme sa o našich lesoch, o zvieratkách, ktoré v nich žijú a tiež o stromoch, ktoré v našich lesoch môžeme nájsť. Pripomenuli sme si dôležitosť lesov a aký majú pre nás význam. Formou maľby na výkres popri meditačných zvukoch lesa mohli deti podľa svojej predstavy namaľovať les a taktiež všetko čo sa v ňom skrýva. Užili sme si vonku aj pekné slnečné počasie, ktoré nám mesiac apríl priniesol.