A takto trávime dni v ŠKD

Aj v našej družine vieme, že apríl je mesiac lesov a preto sme si pripravili zopár aktivít, ktoré s touto témou súviseli. 

Okrem toho sme vyrábali výrobky z hliny, veľa sme kreslili, stavali rôzne stavby z lega a snažili sme sa, čo najviac dní tráviť na školskom dvore, kde sme hrali rôzne hry a vymýšľali všelijaké aktivity.

Apríl v IV. oddelení

Mesiac apríl bol v našom oddelení plný rôznych aktivít. Rozprávali sme sa o aktuálnych témach vo svete, ale aj pracovali s rôznym  výtvarným materiálom. Spoločne sme si vyrobili plagát, pri ktorom sme sa naučili, prečo sú pre nás stromy dôležité.  Čas sme si našli aj pre logické hádanky, ktoré nás trochu potrápili, ale úspešne sme ich zvládli. Pri čítaní komixov a skladaní lega sme si príjemne oddýchli. Pobyt vonku sme využili vždy aktívnym spôsobom.

pani vychovávateľka

Zem je náš spoločný domov

Boh je Krása. Zveril nám nádhernú modrú planétu. To, ako sa o ňu máme starať, nám pomáhal objavovať aj náš nový kamarát Qui – do z detskej knihy Zachráň planétu. V školskom klube a na hodine náboženstva sme spoločne pripravili plagát, ktorý nás učí, ako chrániť našu Zem a že každý z nás môže prispieť k ochrane našej planéty.                           

Žiaci 1. A