Ježko – náš jesenný kamarát

Lezie ježko, lezie v lese
jabĺčka si domov nesie.

Do lístia sa zahrabal,
schúlil sa a tíško spal.

Prvý jesenný mesiac v školskom klube sme v 2.A venovali pozornosť typickému jesennému zvieratku. Spolu s deťmi sme si vytvorili veselého, farebného ježka. Porozprávali sme sa aj o tom, čím sa ježko naozaj živí, kde býva a aj to, ako mu môžeme počas chladných nocí pomôcť prežiť. Čas sme trávili aj kreslením, spoločenskými hrami. Krásne spoločné septembrové chvíle sme si vychutnávali aj vonku na čerstvom vzduchu, lebo počasie nás k tomu priamo nabádalo. 

OKTÓBER – Mesiac úcty k starším

Milá babka, milý dedko, 
ďakujem Vám dnes za všetko. 
Za tie bozky z veľkej lásky,
za nežnosť rúk, hladiace moje vlásky,
za starostlivosť, lásku, dobrotu,
ďakujem aj za Vašu obetu a ochotu. 
Za úsmev, ktorý vždy pre mňa máte,
za každé spoločné chvíle,
ktoré so mnou prežívate. 

V mesiaci OKTÓBER sa viac ako inokedy venuje pozornosť starším ľuďom, ich životu, starostiam a problémom, ale aj radostiam a spomienkam. Pri tejto príležitosti si žiaci  2.B v ŠKD  vyrobili milý darček na vyjadrenie vďačnosti a lásky svojím starým rodičom.   

Prvý mesiac v školskom klube

Prvý mesiac v školskom klube sme v 1.A strávili rôznymi aktivitami. Prvé týždne sa niesli v znamení zoznamovania a objavovania nových vecí. Spolu sme si pravidelne precvičovali písanie, lúštili logické hádanky, vyrábali jesennú výzdobu. Čas sme si však našli aj na hru s novými hračkami, či na pohybové aktivity na školskom dvore.

Deň detí 2021

Deň detí v ŠKD

Deň detí v základnej škole

1. jún je deň, na ktorý všetky deti netrpezlivo čakajú a sú zvedavé, čo im prinesie. Tento rok sa veru mali na čo tešiť. Čakali ich školské olympijské hry, kde si vyskúšali skok cez prekážky, hod diskom, oštepom a ďalšie olympijské disciplíny.

Ďalším bodom spoločného programu bola skúška pamäti, rýchlosti a sústredenie sa, ktorú pripravila žiacka rada v spolupráci s gymnazistami. Úlohou žiakov bolo nájsť poschovávané vety v triede, zapamätať si ich a vedieť ich zopakovať. Aby to nemali len také jednoduché, tak cestou museli odpovedať ešte na rôzne zákerné otázky. Napriek týmto prekážkam to všetky triedy zvládli ukážkovo.

Po zdolaní všetkých úloh v škole sa žiaci vybrali na sladkú odmenu v podobe zmrzliny a zvyšnú energiu si vybili na prechádzke alebo hrou v parku.

Žiaci tento deň hodnotili ako najlepší školský deň a už sa veru tešia na budúcoročný Deň detí.