ŠKD – 1.C

„Štedrý človek si vymyslí aj dôvod na dávanie.“ 

Publilius Syrus

Na začiatku školského roka sme si s prvákmi pripomenuli, aké je dôležité podeliť sa o to málo čo máme. A to prostredníctvom poučnej poviedky “ O jabĺčku a štyroch zvieratkách.“

Prváci sa aktívne zapájali do diskusie, ktorú viedla ich vychovávateľka. Celá aktivita bola ukončená stoličkovým tancom, kde víťazi boli všetci, a boli odmenení jabĺčkom.

Letní pátrači (3. deň)

V tretí deň sa Letní pátrači pustili do pátrania za vzácnym pokladom na školskom dvore. Spolu absolvovali päť stanovíšť, ktoré ich preskúšali v každom smere. Ich snaženie im prinieslo 5 zašifrovaných indícií. Po krátkom lúštení indície naši pátrači zistili, že ukrytý poklad, ktorý celý čas hľadali nosili celý čas so sebou.

“Boží život v nás bude vtedy, ak naše srdce a skutky budú plné lásky.” (sv. Vincent)