Svetový deň vody v školskom klube detí

22. marca si na celom svete pripomíname mimoriadny význam a dôležitosť vody. Tento deň sme si spolu s deťmi pripomenuli rôznymi aktivitami a to napr. pokusmi, prezentáciou kolobehu vody, vyrábaním plagátu, ktoré smerovali k podpore informovanosti žiakov o význame pitnej vody. Svetový deň vody si zaslúži našu úctu a pozornosť. Je to deň, v ktorý by si verejnosť mala pripomenúť nenahraditeľnosť tejto vzácnej tekutiny a jej zásadný význam pre ďalšie generácie.

Február v ŠKD – 2.A

Február – mesiac zábavy, pôstu aj vyznania lásky.

Február je posledným zimným mesiacom, preto sme si vyrobili veselých snehuliakov, ktorí sa nám s príchodom jari neroztopia. Spolu s deťmi 2.A sme na sviatok sv. Valentína s láskou vyrábali pohľadnice,  ktorými sme obdarovali svojich najbližších. Február je aj čas fašiangov a karnevalov, tak sme sa s deťmi porozprávali o fašiangoch a vyrobili si originálne škrabošky. Pri tejto aktivite mohli deti naplno zapojiť svoju fantáziu a kreativitu. Mesiac február sme zakončili školským karnevalom, ktorý si deti naplno užili.