I.C- ŠKD

Po prázdninách naši prváci vyrábali vtáčie búdky a písmenkových snehuliakov, kde si zopakovali písmenká. Venovali sme sa zimným športom, a téme prečo som hrdý Slovák. V neposlednom rade na nich čakal pokus s vodou, kde mohli pozorovať všetky skupenstvá vody.