Domov » Poplatky

Poplatky

Mesačný poplatok za pobyt v ŠKD vo výške 10,-Eur uhrádza rodič vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet školy SK37 0200 0000 0026 5952 6851, variabilný symbol 7777, do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko dieťaťa, mesiac za ktorý je uhrádzaný poplatok.

Poplatok sa platí  nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.

Ak zákonný zástupca odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku. Odhlásenie dieťaťa je možne len na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Dieťa je odhlásené vždy k 1. dňu v mesiaci.

Pokiaľ zákonný  zástupca dieťaťa neuhradí stanovený príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD a boli využité všetky primerané dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne riaditeľka školy o vyradenie dieťaťa z ŠKD.

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close