Archív pre kategóriu 'Nezaradené'

Literárny zborníček

Malé čítanie na voľné chvíle …

Zase o niečo múdrejší!

Vo štvrtok, 13. 12. sa naši tretiaci vybrali so svojimi p. učiteľkami do Energolandu v Mochovciach, do najmodernejšieho interaktívno-zábavno-vzdelávacieho informačného centra o energii a výrobe elektriny. Nachádza sa na ceste medzi Levicami a Nitrou. Energoland má svoju virtuálnu sprievodkyňu. Je ňou Gaia – v gréckej mytológii pramatka Zeme. Tá privítala žiakov virtuálne hneď po príchode, potom ju nahradil skutočný ujo sprievodca. Deti sa
Čítať viac…

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA – školské kolo

Geografická olympiáda patrí medzi najobľúbenejšie a výsledkami najúspešnejšie olympiády našej školy. V tomto školskom roku sa koná už jej 47. ročník. Tohtoročnou témou monotematickej časti je : Cestovný ruch zameraný na vybrané mimoeurópske štáty. Úlohy školského kola, ktoré sa konalo 5. decembra 2018, riešilo 42 žiakov 5. – 9. ročníka. Úspešných riešiteľov, ktorí dosiahli viac ako 55 bodov bolo :
Čítať viac…

Keď sviatok sv. Mikuláša nie je iba o sladkostiach

Aj do našej triedy V.A zavítal vo štvrtok biskup Mikuláš. O tom, že nás potešil svojou sladkou nádielkou hádam netreba dlho hovoriť. Učíme sa však, že radosť rozdávaním rastie a preto sme si radosti dnešného dňa nechceli nechať iba pre seba. Prijali sme pozvanie do domova dôchodcov Jeseň života a pripravili sme si krátky hudobný program, ktorým sme potešili deduškov
Čítať viac…

Návšteva predškolákov v našej škole…

V rámci spolupráce medzi našou ZŠ a materskými školami, k nám vo štvrtok 29.11. zavítali šikovní a zvedaví predškoláci z MŠ Vansovej. Vyskúšali si, aký je to pocit naučiť sa niečo nové vo veľkej škole. Po úvodnom privítaní putovali do rozprávkového lesa a vypočuli si príbeh o zvieratkách, ktoré sa musia o seba postarať, aby prežili dlhú zimu. V tvorivej dielničke si vytvorili
Čítať viac…

Aký bol školský rok 2017/2018 pre triedu 3. A ?

Tento školský rok bol pre našich tretiakov o zvykaní si. Dostali novú triednu pani učiteľku , pribudlo im viac učiva a mnoho iného – nového , na čo si museli zvyknúť. Bolo úžasné celý rok sledovať, ako sa snažia a všetko zvládajú veľmi dobre. Okrem učenia a pripravovania sa do školy , sa mnohí z triedy zúčastňovali aj rôznych súťaží. Napríklad literárne súťaže , športové
Čítať viac…

Deň dopravnej výchovy, projekt Krížom krážom po cestičke

Dňa 26.06.2018 sme v našej škole uskutočnili Deň dopravnej výchovy. Zúčastnili sa deti z materskej školy, základnej školy a privítali sme aj verejnosť z blízkeho okolia. Zo školského dvora sa stalo dopravné ihrisko, na ktorom deti spoznávali dopravné značky, stali sa účastníkmi cestnej premávky, obliekli si reflexné prvky, jazdili na kolobežkách, dodržiavali pravidlá cestnej premávky, rešpektovali semafor, vyskúšali riadiť križovatku ako policajti a snažili
Čítať viac…