Expert – geniality show

Napriek hektickej dobe sa snažíme so žiakmi zapájať do rôznych súťaží a projektov. V posledný novembrový deň sa aj na našej škole, tak ako na celom Slovensku, realizovala súťaž „Expert – geniality show“. Zvládli sme to aj s dodržaním prísnych protipandemických opatrení. Žiaci si tak vyskúšali vedomosti a zároveň všeobecný rozhľad z rôznych oblastí podľa ich výberu.

Hurá na prázdniny!

Deti z 1. A triedy sa už tešia na prázdniny. Učili sa celý školský rok v triede a v domácom prostredí. Úspešne si plnili všetky zadané úlohy. Aj vďaka pomoci rodičom sme to zvládli. Prichádzajú dni plné svetla a teplých slnečných lúčov. Prajem Vám, aby tieto dni neboli len prázdne dni, ale dni plné zábavy a zážitkov.

S pozdravom triedna učiteľka Erika Pachingerová

2% pre vaše deti, KSŠ sv. Vincenta de Paul

Milí priatelia,

máme pre Vás skvelý tip ako môže časť z Vašich daní ostať doma. Pozývame Vás darovať 2% z Vašich daní tam, kde sa deti cítia ako doma. Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul je miestom prijatia, radosti a otvorenosti. Aj vy môžete skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole, zlepšiť jej materiálne vybavenie, či zútulniť okolité prostredie. Je to aj vo vašich rukách….

Ako to urobiť?

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu a ste

zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ

Do 15.2.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.

Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska, alebo prineste svojmu triednemu učiteľovi, alebo na ekonomické oddelenie školy do 15.4.2020.

Ak si podávate si daňové priznanie sami.

Riadne vyplňte daňové priznanie.

Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno (názov): Rodičovské spoločenstvo pri základnej škole svätého Vincenta Levice

Sídlo: Saratovská 87, 934 05 Levice

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo: (IČO – SID): 37865871

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby.

Riadne vyplňte daňové priznanie.

Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno (názov): Rodičovské spoločenstvo pri základnej škole svätého Vincenta Levice

Sídlo: Saratovská 87, 93405 Levice

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo: (IČO – SID): 37865871

Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.:

Vyhlásenie

Potvrdenie o zaplatení dane

Potvrdenie

Výtvarná súťaž

Žiaci našej školy sa zapájajú do rôznych vedomostných súťaží, olympiád, športových a umeleckých súťaží.

V minulom školskom roku sa terajší siedmaci A. Pomoziová, L. Berkešová, L. Földesiová a D. Kundek zapojili pod vedením pani učiteľky B. Borošovej  do výtvarnej súťaže s náboženskou tematikou. Súťaž  organizovala nadácia až v Nemecku. V týchto dňoch sme dostali od organizátorov poďakovanie. Síce ich práce nevyhrali, ale žiakom aj pani učiteľke patrí poďakovanie za reprezentáciu školy v zahraničí.