Archív pre kategóriu 'Nezaradené'

Výtvarná súťaž

Žiaci našej školy sa zapájajú do rôznych vedomostných súťaží, olympiád, športových a umeleckých súťaží. V minulom školskom roku sa terajší siedmaci A. Pomoziová, L. Berkešová, L. Földesiová a D. Kundek zapojili pod vedením pani učiteľky B. Borošovej  do výtvarnej súťaže s náboženskou tematikou. Súťaž  organizovala nadácia až v Nemecku. V týchto dňoch sme dostali od organizátorov poďakovanie. Síce ich práce nevyhrali, ale žiakom aj pani učiteľke
Čítať viac…

Literárny zborníček

Malé čítanie na voľné chvíle …

Zase o niečo múdrejší!

Vo štvrtok, 13. 12. sa naši tretiaci vybrali so svojimi p. učiteľkami do Energolandu v Mochovciach, do najmodernejšieho interaktívno-zábavno-vzdelávacieho informačného centra o energii a výrobe elektriny. Nachádza sa na ceste medzi Levicami a Nitrou. Energoland má svoju virtuálnu sprievodkyňu. Je ňou Gaia – v gréckej mytológii pramatka Zeme. Tá privítala žiakov virtuálne hneď po príchode, potom ju nahradil skutočný ujo sprievodca. Deti sa
Čítať viac…

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA – školské kolo

Geografická olympiáda patrí medzi najobľúbenejšie a výsledkami najúspešnejšie olympiády našej školy. V tomto školskom roku sa koná už jej 47. ročník. Tohtoročnou témou monotematickej časti je : Cestovný ruch zameraný na vybrané mimoeurópske štáty. Úlohy školského kola, ktoré sa konalo 5. decembra 2018, riešilo 42 žiakov 5. – 9. ročníka. Úspešných riešiteľov, ktorí dosiahli viac ako 55 bodov bolo :
Čítať viac…

Keď sviatok sv. Mikuláša nie je iba o sladkostiach

Aj do našej triedy V.A zavítal vo štvrtok biskup Mikuláš. O tom, že nás potešil svojou sladkou nádielkou hádam netreba dlho hovoriť. Učíme sa však, že radosť rozdávaním rastie a preto sme si radosti dnešného dňa nechceli nechať iba pre seba. Prijali sme pozvanie do domova dôchodcov Jeseň života a pripravili sme si krátky hudobný program, ktorým sme potešili deduškov
Čítať viac…

Návšteva predškolákov v našej škole…

V rámci spolupráce medzi našou ZŠ a materskými školami, k nám vo štvrtok 29.11. zavítali šikovní a zvedaví predškoláci z MŠ Vansovej. Vyskúšali si, aký je to pocit naučiť sa niečo nové vo veľkej škole. Po úvodnom privítaní putovali do rozprávkového lesa a vypočuli si príbeh o zvieratkách, ktoré sa musia o seba postarať, aby prežili dlhú zimu. V tvorivej dielničke si vytvorili
Čítať viac…

Aký bol školský rok 2017/2018 pre triedu 3. A ?

Tento školský rok bol pre našich tretiakov o zvykaní si. Dostali novú triednu pani učiteľku , pribudlo im viac učiva a mnoho iného – nového , na čo si museli zvyknúť. Bolo úžasné celý rok sledovať, ako sa snažia a všetko zvládajú veľmi dobre. Okrem učenia a pripravovania sa do školy , sa mnohí z triedy zúčastňovali aj rôznych súťaží. Napríklad literárne súťaže , športové
Čítať viac…