Home » Expert geniality show

Expert geniality show

V našej základnej škole vytvárame predpoklady nielen pre kvalitný vzdelávací proces, ale aj podmienky pre realizovanie sa žiakov v rôznych súťažiach, projektoch a voľnočasových aktivitách.

Tento týždeň sa nasledovní žiaci zapojili do súťaže Expert geniality show.

 

 1. Roman Köteles 5. ročník
 2. Júlia Mizeráková 5. ročník
 3. Petra Pauličová 5. ročník
 4. Alexej Jenčo  5. ročník
 5. Peter Štrbo 5. ročník
 6. Sandra Tarkaiová 5. ročník
 7. Viktória Bôžiková 6. ročník
 8. Sára Kolibačová 6. ročník
 9. Dominik Kundek 6. ročník
 10. Samuel Drang 7. ročník
 11. Jakub Kľačko 7. ročník
 12. Annamária Szojková 7. ročník
 13. Patrik Cintula 7. ročník
 14. Marianna Trungelová 7. ročník
 15. Laura Kabáthová 9. ročník

Súťaž prebieha na celom Slovensku a žiaci si môžu overiť svoje znalosti. Piataci a šiestaci riešili test z dvoch určených tém. Žiaci z vyšších ročníkov si vyberali dve súťažné témy z ôsmich možných. V otázkach boli teoretické úlohy, ale aj úlohy na praktické riešenia. Podľa reakcií žiakov sa im súťaž veľmi páčila a preverili si svoj všeobecný prehľad.