Workshop v Estónsku

V dedinke Ristipalo v malej firme PolarDeco s 9 zamestnancami vyrábajú dekoračné panely a predmety z prírodného lišajníka Dutohlávka sobia. Túto zbierajú vo fínskych lesoch, ale rastie aj v Estónsku, aj na Slovensku. Jej prirodzená farba je bielosivá. Avšak v PolarDeco ju farbením upravujú do mnohých odtieňov. Najobľúbenejší odtieň je svetlozelený, veľmi dobre známy aj na Slovensku. Aj naši žiaci si vyskúšali prácu s týmto materiálom a domov si odniesli svoje vlastné výrobky.

Tanec v našej škole

Projekt MODULY má za cieľ priniesť do vyučovacieho procesu zaujímavý, inovatívny a
inšpiratívny obsah a predstaviť žiakom aktívne spôsoby trávenia voľného času. Na našej
základnej škole sme do hodín telesnej výchovy vo vybraných triedach prvého a druhého
stupňa implementovali moduly s názvom Tanec v škole . Tieto moduly viedla trénerka
z tanečnej školy UNLIMITED s cieľom nasmerovať záujem o tanec v jeho širokej štýlovej,
rytmickej a výrazovej rozmanitosti. Žiaci sa počas šiestich hodín oboznamovali s rôznymi
štýlmi tanca , kde na záver predviedli spoločne finálnu tanečnú zostavu.