Kreatívny svet IT

Dnes sa v rámci projektu “Programuj aj ty” uskutočnilo školské podujatie venované dievčatám našej základnej školy.

Študentky gymnázia Patrícia Paráková a Karin Jánošová predstavili dievčatám z 8. a 9. tried základnej školy kreatívny svet IT s pomocou zariadení Micro:bit.

V súčasnosti sú na pracovnom trhu IT zastúpené dievčatá v malej miere a preto sme sa im už na základnej škole prostredníctvom podujatia pokúsili priblížiť svet IT technológií.

Projekt podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.

Využitie Micro:bitov na vyučovacích hodinách

Počas hodiny informatiky sa žiaci štvrtého ročníka zoznámili s prácou a funkciou Micro:bitov. Hneď v nich skrsla myšlienka, ako by sa dali využiť aj  na iných vyučovacích hodinách. Napríklad na matematike, kde si vytvorili príklady na násobenie a delenie a zopakovali si tým násobilku. Alebo tvorili dialógy, či tónovú stupnicu na hodinu hudobnej výchovy.

Pokračujeme v aktivitách v rámci projektu “Programuj aj ty”.

Žiaci prvého stupňa základnej školy sa na hodinách informatiky postupne oboznamujú s programovateľným minipočítačom BBC micro:bit.

Naši tretiaci a štvrtáci zisťujú čo micro:bit je, aké zabudované senzory obsahuje a čo s ním vedia spraviť. Vypočuli si jednoduché vysvetlenie programovania a následne si skúšajú v online blokovom prostredí MakeCode prvé programy.

Žiakov minipočítač neskutočne zaujal a tešia sa na ďalšie hodiny informatiky s micro:bitom.

Projekt podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.

Prvé aktivity v rámci projektu “Programuj aj ty”

V rámci projektu “Programuj aj ty” sa v mesiaci január na našej škole uskutočnili prvé aktivity.

Učitelia informatiky absolvovali online stretnutia, na ktorých sa oboznámili s micro:bitmi, prešli si základy práce s micro:bitmi a oboznámili sa s najpoužívanejšími online blokovými prostrediami MakeCode (ideálne pre žiakov základných škôl) a MicroPython (ideálny pre stredné školy).

Projekt podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.