Tanec v našej škole

Projekt MODULY má za cieľ priniesť do vyučovacieho procesu zaujímavý, inovatívny a
inšpiratívny obsah a predstaviť žiakom aktívne spôsoby trávenia voľného času. Na našej
základnej škole sme do hodín telesnej výchovy vo vybraných triedach prvého a druhého
stupňa implementovali moduly s názvom Tanec v škole . Tieto moduly viedla trénerka
z tanečnej školy UNLIMITED s cieľom nasmerovať záujem o tanec v jeho širokej štýlovej,
rytmickej a výrazovej rozmanitosti. Žiaci sa počas šiestich hodín oboznamovali s rôznymi
štýlmi tanca , kde na záver predviedli spoločne finálnu tanečnú zostavu.

Erasmus „Let’s explore the world“

Naši deviataci zahájili dnes aktivity na projekte Erasmus „Let’s explore the world“ v Taliansku. Prišli tam spolu so žiakmi z Estónska, Francúzska a Českej republiky. 

Dostalo sa im vrúcneho privítania, po ktorom nasledovalo prezentovanie svojich krajín, didaktické a zoznamovacie hry. Deň sme ukončili návštevou  školy a Mestského úradu v blízkom mestečku Salussolo.

Jednoduché stroje nielen teoreticky…

Nie všetky témy z prírodovedného učiva sú pre štvrtákov tak zaujímavé ako jednoduché stroje. Uľahčujú ľuďom prácu pri zdvíhaní, pričom umožňujú urobiť rovnakú prácu s oveľa menšou námahou. Žiaci zo IV. B úlohu páky, kladky, naklonenej roviny a ozubených kolies dokonale zvládli. Svedectvom toho sú aj ich praktické ukážky.