Workshop “Aj ty v IT” – 3.

Záujem o OZ “Aj ty v IT” neustále narastal a preto sme sa rozhodli zorganizovať v poradí už tretie stretnutie, na ktorom sa v tomto prípade mohli zúčastniť už len žiačky VIII. ročníka. Združenie prišlo opäť s novou témou workshopu. V tomto prípade sa žiačky učili pracovať s malým robotíkom “Ozobot-om”, ktorý predstavuje situáciu v mnohých moderných spoločnostiach, kde sa využíva proces automatizácie. 

Workshop “Aj ty v IT” – 2.

Po prvom úspešnom workshope zameranom na programovanie v programe Scratch sme sa rozhodli zorganizovať druhé stretnutie s občianskym združením “Aj ty v IT”. O workshop bol veľký záujem, preto nám OZ vyhovelo, aby sa na workshope mohli zúčastnili všetci žiaci, nie len žiačky. Workshop prebiehal takmer celý deň a zúčastnili sa na ňom triedy V.A, V.B, VI.B a VII.B. Téma sa zmenila a žiaci sa nevenovali programu Scratch, ale učili sa ako naprogramovať Microbit. 

Workshop “Aj ty v IT”

Nakoľko sa v roku 2022 dištančné vyučovanie dostalo do ústupu a žiaci opäť začínali prichádzať do školy, rozhodla sa naša škola spolupracovať s občianskym združením “Aj ty v IT”. Toto Občianske združenie vzniklo v roku 2012. Bolo to v dobe, keď počet dievčat na IT fakultách vysokých škôl dlhodobo osciloval medzi 3% – 5% z celkového počtu študentov týchto škôl. Ich počet sa dal prakticky spočítať na prstoch jednej ruky. Aj práve preto sa toto občianske združenie väčšinou zameriava práve na vzdelanie dievčat a žien v oblasti informatiky. S veľkou radosťou sme ich privítali na prvom workshop-e, ktorý sa konal na našej škole dňa 22.2.2022 a bol zameraný na programovanie v programe Scratch.

Správam sa tak, aby som bol dobrá súčasť triedy

Je nás v triede viac. Každý sme iný. Každý cítime, reagujeme inak. Preto je dôležité vzájomne sa poznať a byť si vzájomne dobrým príkladom. Žiaci pracovali počas aktivity na pracovnom liste, kde mali rozhodnúť, či je správanie na obrázku dobré, alebo naopak zlé. Vyplnené pracovné listy sme si v kruhu prezentovali a spoločne sa o tom rozprávali. Taktiež sme sa s prvákmi dotkli toho, čo vlastne znamená slovo šikana a kedy správanie toho druhého môžeme šikanou nazvať. Spolu sme sa dohodli na tom, že zlé správanie odsudzujeme a budeme sa snažiť byť dobrým príkladom pre ostatných. Aktivita je realizovaná ako súčasť projektu Naša Inkluzívna škola. Grantový program „Naša inkluzívna škola“ je pilotný projekt Nadácie Volkswagen Slovakia zameraný na podporu inkluzívneho vzdelávania a transformácie základných škôl na komplexné inkluzívne školy.

Mgr. Kristína Števková – školský sociálny pedagóg

Aktivita je realizovaná ako súčasť projektu Naša Inkluzívna škola. Grantový program „Naša inkluzívna škola“ je pilotný projekt Nadácie Volkswagen Slovakia zameraný na podporu inkluzívneho vzdelávania a transformácie základných škôl na komplexné inkluzívne školy.