Jednoduché stroje nielen teoreticky…

Nie všetky témy z prírodovedného učiva sú pre štvrtákov tak zaujímavé ako jednoduché stroje. Uľahčujú ľuďom prácu pri zdvíhaní, pričom umožňujú urobiť rovnakú prácu s oveľa menšou námahou. Žiaci zo IV. B úlohu páky, kladky, naklonenej roviny a ozubených kolies dokonale zvládli. Svedectvom toho sú aj ich praktické ukážky.

Staroveký egypt

Počas vyučovania sa snažíme našim žiakom odovzdať poznatky čo najzaujímavejším spôsobom.

Žiaci 6. ročníka sa na dejepise učili o starovekom Egypte, a tak si vytvárali modely pyramíd.

Popri ich tvorbe sa naučili niečo o živote panovníkov starovekého Egypta.

Erasmus Deň č. 2

Objavili sme slávne antické miesta. Napr. Asklépion… Je to staroveký liečebný chrám boha Asklépia na gréckom ostrove Kos. Boli tu kúpele i škola lekárstva. Tu študoval i slávny grécky lekár Hippokrates. Tu zostavil svoj prejav, ktorý dnes poznáme ako Hippokratova prísaha. V meste Kos je aj starý strom pod ktorým tento lekár prednášal a liečil. Potom nás už čakal relax na pláži a trajekt do tureckého Bodrumu.

Hymna našej školy

Počas druhého polroka sa žiaci 5. a 6. ročníka počas hodín Hudobnej výchovy zapojili do ročníkového projektu „Hymna našej školy“. Poctivo cvičili a zdokonaľovali sa a tak spoločne vytvorili Hymnu školy, ktorá sa po vypočutí dostane ihneď do uší.

Veríme, že sa Vám bude páčiť.

Spev: Nela Belická – 6.A

Hudobný doprovod- poháriky: žiaci a žiačky 5.A, 5.B, 6.A, 6.B

Zábery dron: Mgr. Martin Devečka

Hud. doprovod, text a réžia: Mgr. Adriana Benčaťová