Hymna našej školy

Počas druhého polroka sa žiaci 5. a 6. ročníka počas hodín Hudobnej výchovy zapojili do ročníkového projektu „Hymna našej školy“. Poctivo cvičili a zdokonaľovali sa a tak spoločne vytvorili Hymnu školy, ktorá sa po vypočutí dostane ihneď do uší.

Veríme, že sa Vám bude páčiť.

Spev: Nela Belická – 6.A

Hudobný doprovod- poháriky: žiaci a žiačky 5.A, 5.B, 6.A, 6.B

Zábery dron: Mgr. Martin Devečka

Hud. doprovod, text a réžia: Mgr. Adriana Benčaťová

Trávime čas v terapeuticko-oddychovej miestnosti

Čas pred koncom školského roka trávime spoločne aj takto, v našej novej terapeuticko-oddychovej miestnosti. Naším žiakom sa v nej veľmi páči, pretože je plná spoločenských hier. Každý si tam príde na svoje, podľa toho čo ho baví. Miestnosť navštevujú žiaci počas bežných vyučovacích hodín, a tiež v sprievode školského podporného tímu, ktorý využíva miestnosť na rôzne aktivity. Miestnosť bude naplno využívaná od septembra budúceho školského roka. Už sa všetci veľmi tešíme. 

Celá miestnosť je zrealizovaná ako súčasť projektu Naša Inkluzívna škola. Grantový program „Naša inkluzívna škola“ je pilotný projekt Nadácie Volkswagen Slovakia zameraný na podporu inkluzívneho vzdelávania a transformácie základných škôl na komplexné inkluzívne školy.

Školský podporný tím 

Predstavím Vám môjho miláčika

Záverečnú hodinu tematického celku Živočíchy v Prvouke sme si spestrili rozprávaním a prezentáciou domácich miláčikov našich prvákov. Úlohou žiakov bolo predstaviť nám svojho domáceho maznáčika – podľa osnovy. Dozvedeli sme nielen jeho meno, vek, ale aj spôsob života, čím sa živí, aký je veľký, čo má rád, ako sa oňho treba starať a veľa zaujímavých vecí a zážitkov.
Na záver sme si v triede urobili nástenku s fotkami zvieracích kamarátov. 

Rozhovor rádio Regina

Dňa 7.6.2022 sme boli pozvaní Nadáciou Volkswagen Slovakia na nahrávania rozhovoru do rádia Regina západ. Téma nahrávania sa týkala Inklúzie na základnej škole – čo všetko sa môže udiať v prospech inklúzie za jeden rok. Okrem nás bola pozvaná pani Ľubomíra Repáňová – projektová manažérka pre oblasť podpory ľudí so znevýhodnením. Ďakujeme za novú skúsenosť a príjemný rozhovor.