Rozhovor rádio Regina

Dňa 7.6.2022 sme boli pozvaní Nadáciou Volkswagen Slovakia na nahrávania rozhovoru do rádia Regina západ. Téma nahrávania sa týkala Inklúzie na základnej škole – čo všetko sa môže udiať v prospech inklúzie za jeden rok. Okrem nás bola pozvaná pani Ľubomíra Repáňová – projektová manažérka pre oblasť podpory ľudí so znevýhodnením. Ďakujeme za novú skúsenosť a príjemný rozhovor. 

Projekty na hodinách Informatiky

V druhom polroku  tohto školského roku mali štvrtáci a šiestaci veľkú úlohu na hodinách Informatiky. Žiaci si sami vybrali tému na prezentáciu v Power Pointe. V jednotlivých snímkach menili typy, farbu a veľkosť písma, pridávali rôzne pozadia, pridávali obrázky, ktoré si našli na internete, prípadne použili svoje vlastné fotky.

V jednotlivých snímkach nastavili prechody a animácie. Po vytvorení prezentácie každý žiak svoju prezentáciu krásne odprezentoval, štvrtáci mohli prezentovať z miesta a šiestaci pred tabuľou.

Bolo vidieť akí sú na seba hrdí, ako to celé krásne zvládli.

Podobný projekt robili aj žiaci 8. ročníka. Bol to ich ročníkový projekt. Rozsah ich prezentácie bol väčší, prezentácia mala obsahovať viac snímok, mali obsiahlejšie rozvinúť svoju vlastnú tému. Každý žiak mal na odprezentovanie svojho projektu približne 10 minút. Žiaci pri prezentovaní mali predstúpiť pred svoju skupinu a odprezentovať svoj projekt. Týmto sa učili nielen vypracovať prezentáciu, ale aj verejne vystupovať. A aj keď niektorí mali veľkú trému, zvládli to na veľmi dobrej úrovni. Boli na seba hrdí, že to zvládli a aj ja som bola na nich pyšná akí sú všetci šikovní.

učiteľka Informatiky

Ing. Sylvia Verbovská

Workshop “Aj ty v IT” – 3.

Záujem o OZ “Aj ty v IT” neustále narastal a preto sme sa rozhodli zorganizovať v poradí už tretie stretnutie, na ktorom sa v tomto prípade mohli zúčastniť už len žiačky VIII. ročníka. Združenie prišlo opäť s novou témou workshopu. V tomto prípade sa žiačky učili pracovať s malým robotíkom “Ozobot-om”, ktorý predstavuje situáciu v mnohých moderných spoločnostiach, kde sa využíva proces automatizácie. 

Workshop “Aj ty v IT” – 2.

Po prvom úspešnom workshope zameranom na programovanie v programe Scratch sme sa rozhodli zorganizovať druhé stretnutie s občianskym združením “Aj ty v IT”. O workshop bol veľký záujem, preto nám OZ vyhovelo, aby sa na workshope mohli zúčastnili všetci žiaci, nie len žiačky. Workshop prebiehal takmer celý deň a zúčastnili sa na ňom triedy V.A, V.B, VI.B a VII.B. Téma sa zmenila a žiaci sa nevenovali programu Scratch, ale učili sa ako naprogramovať Microbit.