Využitie Micro:bitov na vyučovacích hodinách

Počas hodiny informatiky sa žiaci štvrtého ročníka zoznámili s prácou a funkciou Micro:bitov. Hneď v nich skrsla myšlienka, ako by sa dali využiť aj  na iných vyučovacích hodinách. Napríklad na matematike, kde si vytvorili príklady na násobenie a delenie a zopakovali si tým násobilku. Alebo tvorili dialógy, či tónovú stupnicu na hodinu hudobnej výchovy.

Pokračujeme v aktivitách v rámci projektu “Programuj aj ty”.

Žiaci prvého stupňa základnej školy sa na hodinách informatiky postupne oboznamujú s programovateľným minipočítačom BBC micro:bit.

Naši tretiaci a štvrtáci zisťujú čo micro:bit je, aké zabudované senzory obsahuje a čo s ním vedia spraviť. Vypočuli si jednoduché vysvetlenie programovania a následne si skúšajú v online blokovom prostredí MakeCode prvé programy.

Žiakov minipočítač neskutočne zaujal a tešia sa na ďalšie hodiny informatiky s micro:bitom.

Projekt podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.

Prvé aktivity v rámci projektu “Programuj aj ty”

V rámci projektu “Programuj aj ty” sa v mesiaci január na našej škole uskutočnili prvé aktivity.

Učitelia informatiky absolvovali online stretnutia, na ktorých sa oboznámili s micro:bitmi, prešli si základy práce s micro:bitmi a oboznámili sa s najpoužívanejšími online blokovými prostrediami MakeCode (ideálne pre žiakov základných škôl) a MicroPython (ideálny pre stredné školy).

Projekt podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.

Nový projekt „Programuj aj ty“

Začíname s novým projektom „Programuj a ty“.

Na našu školu práve dorazili nové zariadenia micro:bit. Žiaci si s ich pomocou budú môcť svoje poznatky získané na hodinách informatiky a počítačovom krúžku vyskúšať prakticky, ďalej ich rozvíjať a zároveň sa realizovať využívaním získaných poznatkov v bežnej praxi. Do projektu plánujeme zapojiť všetky zložky našej školy tak, aby sa zapojilo čo najviac žiakov a plánujeme usporiadať podujatia venované dievčatám, na ktorom ich možno motivujeme aj pre štúdium informatiky.

Projekt podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.

Erasmus – GREEN. Simoneta sa stala výkonnou riaditeľkou firmy

Takto pred rokom – od 8 do 15. decembra 2019 – bolo 7 detí a 2 učitelia v Portugalsku na prvej mobilite projektu GREEN. Zoznámili sa s projektovými partnermi, spoznali školu v Paredes, začali spoločne pracovať na vytvorení svojej žiackej firmy…

A potom to prišlo… pandémia Covid 19 zasiahla celý svet, všetky školy, všetky projekty a samozrejme aj tie naše „erasmové“ sa zastavili. Portugalsko bolo prvým aj posledným vycestovaním. V apríli 2020 mali pricestovať ku nám na Slovensko naši priatelia z Francúzska, Lotyšska a Portugalska. Všetko bolo pripravené, deti sa tešili… Ale, ako sa najnovšie hovorí… „Človek mieni, Covid mení.“ V tomto predvianočnom čase – v decembri 2020 – mali deti akurát predávať svoje výrobky v Lotyšsku…

Odvtedy sa deti a učitelia so svojimi partnermi rozprávajú len online na videokonferenciách, komunikujú na sociálnych sieťach… ale ani tento spôsob náš projekt neoslabil.

Čo sa všetko stihlo ?

Spoločne si deti navrhli a odhlasovali názov študentskej firmy – TVN / Together with nature /. Návrh priniesla lotyšská škola v Daugavpils a hlasovalo zaň najviac žiakov.

Jednotlivé pobočky firmy pracovali na návrhoch svojich výrobkov. My na Slovensku sme si zvolili edukačnú pomôcku, ktorá môže slúžiť aj ako suvenír – Puzzle mapu Európy. Ako doplnok budeme vyrábať ešte aj kľúčenku pozostávajúcu zo siluet jednotlivých štátov.

Je dobré, že náš koordinátor projektu z francúzskej školy v Taverny – Stéphane Daviot požiadal Národnú agentúru o predĺženie projektu o 1 rok. Tak sme sa dohodli na spoločných videokonferenciách. Teda je tu reálna šanca, že všetky naplánované aktivity a mobility do konca augusta 2022 stihneme zrealizovať…

16. novembra sa konali voľby výkonného riaditeľa firmy CEO /  Chief  executive officer / – má na starosti celý chod firmy TVN. S radosťou konštatujeme, že voľby vyhrala naša žiačka Simoneta Hlaváčiková z IX.B triedy. Zvolilo ju najviac detí z Francúzska a Lotyšska. Získala 19 hlasov. Naše deti nemohli voliť žiaka zo svojej krajiny. Zástupkyňou Simonety bude Ksenia z Lotyšska. Simonete samozrejme blahoželáme a prajeme jej veľa síl, nápadov a trpezlivosti vo vedení firmy.

Sme radi, že naša škola pokračuje v kontinuite európskych projektov Erasmus a prináša tak obohatenie žiakom v ich snahách získavať nové kompetencie a zručnosti a v neposlednom rade I nových priateľov a zážitky. Tak nám držte palce, aj v tejto ťažkej dobe.

/ MH /