Trávime čas v terapeuticko-oddychovej miestnosti

Čas pred koncom školského roka trávime spoločne aj takto, v našej novej terapeuticko-oddychovej miestnosti. Naším žiakom sa v nej veľmi páči, pretože je plná spoločenských hier. Každý si tam príde na svoje, podľa toho čo ho baví. Miestnosť navštevujú žiaci počas bežných vyučovacích hodín, a tiež v sprievode školského podporného tímu, ktorý využíva miestnosť na rôzne aktivity. Miestnosť bude naplno využívaná od septembra budúceho školského roka. Už sa všetci veľmi tešíme. 

Celá miestnosť je zrealizovaná ako súčasť projektu Naša Inkluzívna škola. Grantový program „Naša inkluzívna škola“ je pilotný projekt Nadácie Volkswagen Slovakia zameraný na podporu inkluzívneho vzdelávania a transformácie základných škôl na komplexné inkluzívne školy.

Školský podporný tím 

Predstavím Vám môjho miláčika

Záverečnú hodinu tematického celku Živočíchy v Prvouke sme si spestrili rozprávaním a prezentáciou domácich miláčikov našich prvákov. Úlohou žiakov bolo predstaviť nám svojho domáceho maznáčika – podľa osnovy. Dozvedeli sme nielen jeho meno, vek, ale aj spôsob života, čím sa živí, aký je veľký, čo má rád, ako sa oňho treba starať a veľa zaujímavých vecí a zážitkov.
Na záver sme si v triede urobili nástenku s fotkami zvieracích kamarátov. 

Rozhovor rádio Regina

Dňa 7.6.2022 sme boli pozvaní Nadáciou Volkswagen Slovakia na nahrávania rozhovoru do rádia Regina západ. Téma nahrávania sa týkala Inklúzie na základnej škole – čo všetko sa môže udiať v prospech inklúzie za jeden rok. Okrem nás bola pozvaná pani Ľubomíra Repáňová – projektová manažérka pre oblasť podpory ľudí so znevýhodnením. Ďakujeme za novú skúsenosť a príjemný rozhovor. 

Projekty na hodinách Informatiky

V druhom polroku  tohto školského roku mali štvrtáci a šiestaci veľkú úlohu na hodinách Informatiky. Žiaci si sami vybrali tému na prezentáciu v Power Pointe. V jednotlivých snímkach menili typy, farbu a veľkosť písma, pridávali rôzne pozadia, pridávali obrázky, ktoré si našli na internete, prípadne použili svoje vlastné fotky.

V jednotlivých snímkach nastavili prechody a animácie. Po vytvorení prezentácie každý žiak svoju prezentáciu krásne odprezentoval, štvrtáci mohli prezentovať z miesta a šiestaci pred tabuľou.

Bolo vidieť akí sú na seba hrdí, ako to celé krásne zvládli.

Podobný projekt robili aj žiaci 8. ročníka. Bol to ich ročníkový projekt. Rozsah ich prezentácie bol väčší, prezentácia mala obsahovať viac snímok, mali obsiahlejšie rozvinúť svoju vlastnú tému. Každý žiak mal na odprezentovanie svojho projektu približne 10 minút. Žiaci pri prezentovaní mali predstúpiť pred svoju skupinu a odprezentovať svoj projekt. Týmto sa učili nielen vypracovať prezentáciu, ale aj verejne vystupovať. A aj keď niektorí mali veľkú trému, zvládli to na veľmi dobrej úrovni. Boli na seba hrdí, že to zvládli a aj ja som bola na nich pyšná akí sú všetci šikovní.

učiteľka Informatiky

Ing. Sylvia Verbovská