Staroveký egypt

Počas vyučovania sa snažíme našim žiakom odovzdať poznatky čo najzaujímavejším spôsobom.

Žiaci 6. ročníka sa na dejepise učili o starovekom Egypte, a tak si vytvárali modely pyramíd.

Popri ich tvorbe sa naučili niečo o živote panovníkov starovekého Egypta.

Erasmus Deň č. 2

Objavili sme slávne antické miesta. Napr. Asklépion… Je to staroveký liečebný chrám boha Asklépia na gréckom ostrove Kos. Boli tu kúpele i škola lekárstva. Tu študoval i slávny grécky lekár Hippokrates. Tu zostavil svoj prejav, ktorý dnes poznáme ako Hippokratova prísaha. V meste Kos je aj starý strom pod ktorým tento lekár prednášal a liečil. Potom nás už čakal relax na pláži a trajekt do tureckého Bodrumu.

Hymna našej školy

Počas druhého polroka sa žiaci 5. a 6. ročníka počas hodín Hudobnej výchovy zapojili do ročníkového projektu „Hymna našej školy“. Poctivo cvičili a zdokonaľovali sa a tak spoločne vytvorili Hymnu školy, ktorá sa po vypočutí dostane ihneď do uší.

Veríme, že sa Vám bude páčiť.

Spev: Nela Belická – 6.A

Hudobný doprovod- poháriky: žiaci a žiačky 5.A, 5.B, 6.A, 6.B

Zábery dron: Mgr. Martin Devečka

Hud. doprovod, text a réžia: Mgr. Adriana Benčaťová

Trávime čas v terapeuticko-oddychovej miestnosti

Čas pred koncom školského roka trávime spoločne aj takto, v našej novej terapeuticko-oddychovej miestnosti. Naším žiakom sa v nej veľmi páči, pretože je plná spoločenských hier. Každý si tam príde na svoje, podľa toho čo ho baví. Miestnosť navštevujú žiaci počas bežných vyučovacích hodín, a tiež v sprievode školského podporného tímu, ktorý využíva miestnosť na rôzne aktivity. Miestnosť bude naplno využívaná od septembra budúceho školského roka. Už sa všetci veľmi tešíme. 

Celá miestnosť je zrealizovaná ako súčasť projektu Naša Inkluzívna škola. Grantový program „Naša inkluzívna škola“ je pilotný projekt Nadácie Volkswagen Slovakia zameraný na podporu inkluzívneho vzdelávania a transformácie základných škôl na komplexné inkluzívne školy.

Školský podporný tím