Archív pre kategóriu 'Projekty'

Erasmus v polčase – Ako bolo vo Fínsku

Hodina kódu na počítačovom krúžku

Projekt Hodina kódu sa začal ako hodinový úvod do informatiky s cieľom ukázať, že ktokoľvek sa môže naučiť základy informatiky. Odvtedy sa celosvetové úsilie na oslavu informatiky, počnúc jednou hodinou programovacích aktivít rozširuje do všetkých spoločenských oblastí. Táto kampaň je podporovaná viac ako 200.000 pedagógmi po celom svete. Aktivita Hodina kódu sa koná každý rok počas týždňa vzdelávania a informatiky.
Čítať viac…

Záložka do knihy spája školy: Rozprávky, báje, povesti a príbehy nepoznajú hranice

Hodnotenie 9. ročníka česko-slovenského projektu Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice základnými školami a osemročnými gymnáziami (výber z 537 dobrovoľných hodnotení) Naša škola sa do tejto prestížnej súťaže zapojila po tretí raz a sme hrdí, že sa nám podarilo dostať sa do užšieho výberu z 537 škôl, ktoré poslali svoje krátke hodnotenia súťaže. Na oživenie pripájame zlomok zlomku z hodnotení škôl: „Do
Čítať viac…

Holandské „Masterclasses“ s našou spoluprácou

Žiaci VII.B triedy sa počas uplynulého mesiaca zapojili do spolupráce so žiakmi s  Ir. Lely Lyceum z holandského Amsterdamu.  V rámci ich ukážkových hodín, tzv. „Masterclasses“ holandské deti napísali pozdravy v anglickom jazyku, v ktorých predstavili svoju krajinu a mesto a poslali ich k nám na Slovensko. Siedmaci im s veľkou radosťou odpovedali a poslali im pohľadnice Levíc a Slovenska. Okrem využitia anglického jazyka v praxi si deti aj rozšírili obzory
Čítať viac…

Projekt Československo

Koncom októbra sme si pripomenuli v oboch častiach bývalého Československa 100. výročie založenia nášho spoločného bývalého štátu. To čo bolo ešte nedávno skutočnosťou, je dnes už len história. A o tejto novodobej historickej udalosti sa učia aj žiaci základnej školy v deviatom ročníku. Učebné osnovy dejepisu obohatené o 1 pridanú hodinu v týždni nám umožnili venovať sa tomuto historickému momentu
Čítať viac…

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 2018 pod názvom Tajomstvá detskej encyklopédie

Kamelot: „Kúúpte si noviny, čerstvé noviny! Škodovka má nové výrobné haly! Čerstvé noviny! Baťa prijíma ďalších robotníkov! Kúpte si noviny! Slovenský rozhlas začína od dnešného dňa svoje denné vysielanie! Zaujímavosti vo svete! Naši futbalisti strieborní!“ Takto postupne zvolával jednotlivé triedy z 1. – 3.roč. na exkurziu do Detskej encyklopédie. Pred vstupom sa „kamelot“ mení na konferenciera a víta návštevníkov: „Milí čitatelia, dovoľte,
Čítať viac…

Čo nového v tajomnej ríši rozprávok, bájok, povestí a básničiek?

V rámci projektu Záložky do kníh spájajú školy sa žiaci 6. A , 8. roč. a 9. roč. rozhodli navštíviť svojich mladších spolužiakov. Neprišli s prázdnymi rukami. Priniesli si súdok s dvojakým vínom. Akým? V priebehu návštevy si žiaci 1. A, 3. A a 3. B  16. 10. 2018 , žiaci 1.B, 2.B 17.10. 2018 a žiaci 4. A a 4. B 18.10. 2018 vypočuli od šiestakov, ôsmakov a
Čítať viac…