Tanec v našej škole

Projekt MODULY má za cieľ priniesť do vyučovacieho procesu zaujímavý, inovatívny a
inšpiratívny obsah a predstaviť žiakom aktívne spôsoby trávenia voľného času. Na našej
základnej škole sme do hodín telesnej výchovy vo vybraných triedach prvého a druhého
stupňa implementovali moduly s názvom Tanec v škole . Tieto moduly viedla trénerka
z tanečnej školy UNLIMITED s cieľom nasmerovať záujem o tanec v jeho širokej štýlovej,
rytmickej a výrazovej rozmanitosti. Žiaci sa počas šiestich hodín oboznamovali s rôznymi
štýlmi tanca , kde na záver predviedli spoločne finálnu tanečnú zostavu.