Pavučina priateľstva

S 3.C triedou sme sa spoločne rozprávali na tému priateľstva. Do triedy som prišla s niečím dôležitým a to s klbkom priateľstva. Spoločne sme si posadali do kruhu. Ten kto držal v ruke klbko mohol vyjadriť niekomu z triedy, čo si na ňom váži a to nielen slovom, ale aj tým,  že mu klbko hodil. Takto sme pokračovali až kým sa nám nevytvorila krásna pavučina a nevystriedal sa každý z triedy. Hovorili sme si so žiakmi o dôležitosti priateľstva, o tom akú tvoria naše priateľstvá krásnu poprepájanú sieť, ktorú sme mali aj znázornenú. A naviac sme si vypočuli veľa pozitív, čo nám spríjemnilo deň a zhodli sme sa, že by sme sa mali zasypávať milými slovami čo najčastejšie.   

Mgr. Kristína Chmelová

sociálny pedagóg 

Využívame nové miestnosti naplno

Vďaka Nadácií Volkswagen Slovakia sme mohli zariadiť nové miestnosti, ktoré naplno slúžia nášmu školskému podpornému tímu, ale aj iným, ktorí chcú so žiakmi zmeniť prostredie.

Miestnosti sú vybavené spoločenskými hrami. Svoju obľúbenú hru si tu nájde naozaj každý. Je to priestor na individuálne rozhovory, diskusie, či preventívne aktivity s členmi školského podporného tímu. Žiaci využívajú miestnosť nielen cez hodiny, ale aj cez veľkú prestávku, či ak sa potrebujú v tichosti pripraviť na hodinu. 

školský podporný tím

Napísali o nás…

Naša škola sa objavila na stránkach časopisu Madam Eva. Článok sa bližšie venuje inkluzívnemu vzdelávaniu o ktorom sa vyjadrila aj naša pani riaditeľka: „Inklúzia je o všetkých deťoch, bez inklúzie v budúcnosti nebude žiadna škola vedieť fungovať hlavne v zmysle súčasných spoločenských udalostí. Aj dieťa z dobrej harmonickej rodiny potrebuje prejsť do rovnako harmonickej školskej rodiny. A obzvlášť, ak dieťa z takejto harmonickej rodiny nepochádza, potrebuje nájsť harmóniu a oporu v škole.“  Vďaka Nadácii Volkswagen môžeme na ceste k inklúzií ďalej napredovať.  

Trávime čas v terapeuticko-oddychovej miestnosti

Čas pred koncom školského roka trávime spoločne aj takto, v našej novej terapeuticko-oddychovej miestnosti. Naším žiakom sa v nej veľmi páči, pretože je plná spoločenských hier. Každý si tam príde na svoje, podľa toho čo ho baví. Miestnosť navštevujú žiaci počas bežných vyučovacích hodín, a tiež v sprievode školského podporného tímu, ktorý využíva miestnosť na rôzne aktivity. Miestnosť bude naplno využívaná od septembra budúceho školského roka. Už sa všetci veľmi tešíme. 

Celá miestnosť je zrealizovaná ako súčasť projektu Naša Inkluzívna škola. Grantový program „Naša inkluzívna škola“ je pilotný projekt Nadácie Volkswagen Slovakia zameraný na podporu inkluzívneho vzdelávania a transformácie základných škôl na komplexné inkluzívne školy.

Školský podporný tím