Napísali o nás…

Naša škola sa objavila na stránkach časopisu Madam Eva. Článok sa bližšie venuje inkluzívnemu vzdelávaniu o ktorom sa vyjadrila aj naša pani riaditeľka: „Inklúzia je o všetkých deťoch, bez inklúzie v budúcnosti nebude žiadna škola vedieť fungovať hlavne v zmysle súčasných spoločenských udalostí. Aj dieťa z dobrej harmonickej rodiny potrebuje prejsť do rovnako harmonickej školskej rodiny. A obzvlášť, ak dieťa z takejto harmonickej rodiny nepochádza, potrebuje nájsť harmóniu a oporu v škole.“  Vďaka Nadácii Volkswagen môžeme na ceste k inklúzií ďalej napredovať.  

Trávime čas v terapeuticko-oddychovej miestnosti

Čas pred koncom školského roka trávime spoločne aj takto, v našej novej terapeuticko-oddychovej miestnosti. Naším žiakom sa v nej veľmi páči, pretože je plná spoločenských hier. Každý si tam príde na svoje, podľa toho čo ho baví. Miestnosť navštevujú žiaci počas bežných vyučovacích hodín, a tiež v sprievode školského podporného tímu, ktorý využíva miestnosť na rôzne aktivity. Miestnosť bude naplno využívaná od septembra budúceho školského roka. Už sa všetci veľmi tešíme. 

Celá miestnosť je zrealizovaná ako súčasť projektu Naša Inkluzívna škola. Grantový program „Naša inkluzívna škola“ je pilotný projekt Nadácie Volkswagen Slovakia zameraný na podporu inkluzívneho vzdelávania a transformácie základných škôl na komplexné inkluzívne školy.

Školský podporný tím 

Rozhovor rádio Regina

Dňa 7.6.2022 sme boli pozvaní Nadáciou Volkswagen Slovakia na nahrávania rozhovoru do rádia Regina západ. Téma nahrávania sa týkala Inklúzie na základnej škole – čo všetko sa môže udiať v prospech inklúzie za jeden rok. Okrem nás bola pozvaná pani Ľubomíra Repáňová – projektová manažérka pre oblasť podpory ľudí so znevýhodnením. Ďakujeme za novú skúsenosť a príjemný rozhovor.