Rozhovor rádio Regina

Dňa 7.6.2022 sme boli pozvaní Nadáciou Volkswagen Slovakia na nahrávania rozhovoru do rádia Regina západ. Téma nahrávania sa týkala Inklúzie na základnej škole – čo všetko sa môže udiať v prospech inklúzie za jeden rok. Okrem nás bola pozvaná pani Ľubomíra Repáňová – projektová manažérka pre oblasť podpory ľudí so znevýhodnením. Ďakujeme za novú skúsenosť a príjemný rozhovor. 

Dobrý kamarát

Spolu s 1.B triedou sme sa rozprávali o tom, aké to je mať dobrého kamaráta. Spolu sme sedeli v kruhu a rozprávali sme sa, ako si dobrého kamaráta predstavujeme, čo taký dobrý kamarát robí a čo naopak dobrý kamarát nikdy neurobí. Žiaci dostali pracovný list kam mali nakresliť, čo oni ako dobrí kamaráti robia alebo už urobili. Lebo je super mať dobrého kamaráta, ale ešte lepšie je byť dobrým kamarátom pre ostatných!  

Aktivita je realizovaná ako súčasť projektu Naša Inkluzívna škola. Grantový program „Naša inkluzívna škola“ je pilotný projekt Nadácie Volkswagen Slovakia zameraný na podporu inkluzívneho vzdelávania a transformácie základných škôl na komplexné inkluzívne školy.

Školský podporný tím 

Svetový deň povedomia o autizme

2. apríl bol vyhlásený za Svetový deň povedomia o autizme. Každoročne sa pri tejto príležitosti koná po celom svete množstvo projektov s cieľom zvýšiť povedomie o autizme. Jedným z projektov môže byť aj výzva obliecť si na seba niečo modré. Práve do tejto výzvy sme sa zapojili aj my. Chceli sme týmto spôsobom prejaviť našu úctu a rešpekt.

Školský podporný tím

Podeľ sa s nami

Prácou školského podporného tímu je okrem iného, aj prinášať radosť do bežných školských dní. Pre našich žiakov sme si vo vestibule našej školy pripravili tabuľu. Nie však obyčajnú tabuľu, ale takú na ktorej sa žiaci môžu o niečo vzájomne podeliť. Pravidelne tam pribúdajú rôzne výzvy, ako napr. napíš ako sa dnes máš alebo na koho si sa dnes usmial, a pod.  Aj týmto spôsobom chceme, aby sa naši žiaci cítili v škole dobre, chodili tam radi a vzájomne sa o niečo dobré spolu delili. 

Okrem tabule nám vo vestibule pribudli obálky s názvom „Vezmi si čo teraz potrebuješ“, kde si žiaci môžu vytiahnuť lístok na povzbudenie. Veríme, že im vieme byť nápomocné aj takýmto spôsobom. 

Aktivita je realizovaná ako súčasť projektu Naša Inkluzívna škola. Grantový program „Naša inkluzívna škola“ je pilotný projekt Nadácie Volkswagen Slovakia zameraný na podporu inkluzívneho vzdelávania a transformácie základných škôl na komplexné inkluzívne školy.

Školský podporný tím