Dobrý kamarát

Spolu s 1.B triedou sme sa rozprávali o tom, aké to je mať dobrého kamaráta. Spolu sme sedeli v kruhu a rozprávali sme sa, ako si dobrého kamaráta predstavujeme, čo taký dobrý kamarát robí a čo naopak dobrý kamarát nikdy neurobí. Žiaci dostali pracovný list kam mali nakresliť, čo oni ako dobrí kamaráti robia alebo už urobili. Lebo je super mať dobrého kamaráta, ale ešte lepšie je byť dobrým kamarátom pre ostatných!  

Aktivita je realizovaná ako súčasť projektu Naša Inkluzívna škola. Grantový program „Naša inkluzívna škola“ je pilotný projekt Nadácie Volkswagen Slovakia zameraný na podporu inkluzívneho vzdelávania a transformácie základných škôl na komplexné inkluzívne školy.

Školský podporný tím 

Svetový deň povedomia o autizme

2. apríl bol vyhlásený za Svetový deň povedomia o autizme. Každoročne sa pri tejto príležitosti koná po celom svete množstvo projektov s cieľom zvýšiť povedomie o autizme. Jedným z projektov môže byť aj výzva obliecť si na seba niečo modré. Práve do tejto výzvy sme sa zapojili aj my. Chceli sme týmto spôsobom prejaviť našu úctu a rešpekt.

Školský podporný tím

Podeľ sa s nami

Prácou školského podporného tímu je okrem iného, aj prinášať radosť do bežných školských dní. Pre našich žiakov sme si vo vestibule našej školy pripravili tabuľu. Nie však obyčajnú tabuľu, ale takú na ktorej sa žiaci môžu o niečo vzájomne podeliť. Pravidelne tam pribúdajú rôzne výzvy, ako napr. napíš ako sa dnes máš alebo na koho si sa dnes usmial, a pod.  Aj týmto spôsobom chceme, aby sa naši žiaci cítili v škole dobre, chodili tam radi a vzájomne sa o niečo dobré spolu delili. 

Okrem tabule nám vo vestibule pribudli obálky s názvom „Vezmi si čo teraz potrebuješ“, kde si žiaci môžu vytiahnuť lístok na povzbudenie. Veríme, že im vieme byť nápomocné aj takýmto spôsobom. 

Aktivita je realizovaná ako súčasť projektu Naša Inkluzívna škola. Grantový program „Naša inkluzívna škola“ je pilotný projekt Nadácie Volkswagen Slovakia zameraný na podporu inkluzívneho vzdelávania a transformácie základných škôl na komplexné inkluzívne školy.

Školský podporný tím 

WEBINÁR #11 – inkluzívne vzdelávanie

Téma: Inkluzívne školy v praxi

 • Termín: utorok, 22. 3. 2022
 • Čas: 18:00 – 20:00
 • Platforma: ZOOM
 • Webinár je bezplatný, je potrebné prihlásenie vopred
 • LINK na bezplatnú registráciu na webinár: https://www.nadacia-volkswagen.sk/prihlaska/
 • Pre koho je webinár určený: učitelia/učiteľky, rodičia školopovinných detí, rodičia detí v riziku, odborníci/odborníčky zaoberajúci sa inkluzívnym prístupom vo vzdelávaní

Obsah:

 • Dostupnosť mimoškolských inkluzívnych aktivít
 • Školy na ceste k inklúzii – príbeh Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de Paul (Levice) a Základnej školy Drábova 3 (Košice)
 • Možnosti ďalšieho vzdelávania pre deti v riziku

Pozvané hostky:

 • Mária Farkašová, riaditeľka – Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul Levice
 • Annamária Kmiťová, riaditeľka – ZŠ Drábova 3, Košice
 • Viera Hincová, A Centrum BB

Technické informácie:

 • webinár sa uskutoční na platforme ZOOM, je nahrávaný a po skončení k dispozícii účastníkom a účastníčkam

Link na pripojenie na webinár: 

Naše odkazy Ukrajine

Nie je nám ľahostajné, čo sa deje vo svete, no nezabúdame ani na žiakov našej školy, ktorí môžu prežívať najrôznejšie emócie súvisiace so situáciou na Ukrajine. Z tohto dôvodu dbáme na to, aby žiaci o tom čo prežívajú rozprávali, a hlavne, aby boli vypočutí.

So žiakmi 4. ročníka sme sa rozprávali pomocou kariet „more emócií“. Práve tieto karty nám mohli dopomôcť k poznaniu toho, čo prežívame. Nie vždy sa nám hovorí ľahko. Súčasťou aktivity boli tiež biele holubice, ako symbol mieru. Chceli sme týmto spôsobom aj my vyjadriť solidaritu k tým, ktorí to teraz vôbec nemajú ľahké. Do bielych holubíc sme napísali naše odkazy a želania pre nich. Myslíme na Vás!

Aktivita je realizovaná ako súčasť projektu Naša Inkluzívna škola. Grantový program „Naša inkluzívna škola“ je pilotný projekt Nadácie Volkswagen Slovakia zameraný na podporu inkluzívneho vzdelávania a transformácie základných škôl na komplexné inkluzívne školy.

Mgr. Kristína Števková – školský sociálny pedagóg