Môj erb – aktivita so sociálnou pedagogičkou v I. A

Aktivita nás naučila, ako spoznávať samy seba, svoje záujmy a záľuby a hľadať, čo máme spoločné s ostatnými. Tento spôsob je ďalšou možnosťou, ako hľadať cesty jeden k druhému a takto nám sociálna pedagogička Kristínka po celý školský rok pomáha vytvárať a udržiavať v triede pekné, zdravé, kamarátske prostredie, kde sa cítime prijatí, spokojní a kam sa každý deň tešíme!

                                                                                                                                 KŠ