Home » Náš zriaďovateľ

Náš zriaďovateľ

 Rímskokatolícka cirkev,
Biskupstvo Banská Bystrica

www.bbdieceza.sk