Výlet – lesná škola – Somoskö

V rámci projektu „Lesníci pre zvýšenie environmentálneho povedomia verejnosti“ sa siedmaci zúčastnili výletu do Maďarska. Najprv sme navštívili hrad Somoskö, kde sme spoznali históriu hradu, geologickú stránku hradu a videli rôzne zaujímavosti ako napríklad kamenný vodopád a kamenné more, ktoré sú výsledkom sopečnej činnosti. Neskôr sme sa krátkou túrou presunuli na chutný obed. Po obede sme si pozreli lesnú školu a navštívili múzeum geológie a geopark. 

Exkurzia do planetária

Dňa 15. 2. 2023 sa žiaci 5.A a 5.B zúčastnili exkurzie do planetária v Žiari nad Hronom. V planetáriu sa im veľmi páčilo, pretože vďaka snímkam zo sondy videli pohľad na planéty úplne z blízka. Vo vonkajšej časti planetária pozorovali pomocou ďalekohľadov Slnko. 

Následne sme sa prepravili do Hronského Beňadika, kde nás čakala sprievodkyňa v Bazilike Minor. Tu si žiaci mohli pozrieť relikviu Kristovej krvi. Na záver si vyskúšali písať na papier pomocou brka, ktoré si namáčali v atramente. 

Exkurzia do Viedne

Dnes si deviataci spolu s gymnazistami prezreli krásy Viedne. Za mrazivého severského počasia sa prešli od Radnice až po Dóm sv. Štefana. Cestou videli aj majestátny Hofburg a budovy Prírodovedného a historického múzea. Objavili aj zákutia zámku Schönrunn a milovníci techniky sa zabavili v Technickom múzeu. Všetci si odniesli nezabudnuteľné zážitky.

Ekotopfilm – I. stupeň ZŠ

Naša Zem je úžasná a zaujímavá! Ako sa o ňu starať, ako ju chrániť, aby sme zachovali jej jedinečnosť a bohatosť pre nás i budúce generácie? Žiaci prvého stupňa našej školy sa niečo nové naučili, poučili, inšpirovali na Junior festivale Ekotopfilmu, ktorý je prehliadkou najlepších dokumentárnych environmentálnych filmov z celého sveta. Súčasťou festivalu bol i veľmi podnetný sprievodný program, kde sa deti dozvedeli viac o zdrojoch energie a ich vplyve na životné prostredie.

                                                                                                                                                    KŠ

Koncert v kine Junior

Žiaci 5. a 6. ročníka sa zúčastnili v rámci Medzinárodného festivalu zborového spevu výchovného koncertu v kine Junior.

Predstavil sa nám svojím spevom  detský spevácky zbor Severáček z Liberca  (Česká republika).  Koncert bol veľmi zaujímavý a žiaci skonštatovali, že to bola netradičná hodina hudobnej výchovy.