Výstup na Sitno

O žiakoch 5.A a 5.B triedy je dobre známe, že majú dostatok energie a obľubujú športové aktivity, preto sme sa na záver roka rozhodli vystúpiť na Sitno – najvyšší vrch Štiavnických vrchov. Výstup bol pre niektorých jednoduchý, pre iných zase náročný, ale nakoniec sme sa všetci stretli na vrchole, kde sme si oddýchli, porozprávali sa, občerstvili sa a zahrali sa s loptou. 

Ešte pred samotným výstupom sme boli na prehliadke kaštieľa Svätý Anton, kde sme si pozreli poľovnícku expozíciu a pani sprievodkyňa nám hovorila o živote rodu Koháryovcov a Coburgovcov.