Erasmus Deň č. 2

Objavili sme slávne antické miesta. Napr. Asklépion… Je to staroveký liečebný chrám boha Asklépia na gréckom ostrove Kos. Boli tu kúpele i škola lekárstva. Tu študoval i slávny grécky lekár Hippokrates. Tu zostavil svoj prejav, ktorý dnes poznáme ako Hippokratova prísaha. V meste Kos je aj starý strom pod ktorým tento lekár prednášal a liečil. Potom nás už čakal relax na pláži a trajekt do tureckého Bodrumu.

Erasmus

Na konci prázdnin pokračujú naše deti v projekte Erasmus. Posledná mobilita projektu Citius altius fortius sa uskutoční u tureckého partnera v meste Mugla. Cestou ku nim sme sa zastavili na ostrove Kos.

Škola v prírode sa opäť vydarila

Tohtoročný jún nebol u štvrtákov len o koncoročnom skúšaní a previerkach, ale aj o veľkej odmene za vynaložené úsilie počas celého školského roku.

Pandemická situácia sa ukľudnila, a tak sa štvrtáci mohli zúčastniť očakávanej školy v prírode. Zavítali do malebných Kremnických vrchov, do Skalky pri Kremnici. Celý týždeň sa niesol v znamení oddychu, zábavy a spoločne strávených chvíľ so spolužiakmi, učiteľmi a animátormi. Upevnili sa triedne kolektívy, posilnila sa fyzická zdatnosť detí, vzťah k prírode, disciplína i samostatnosť. Očakávania detí sa naplnili a všetci sa vrátili domov spokojní a oddýchnutí.

Dôkazom toho, že sa deti skutočne zabavili do sýtosti, sú aj tieto fotografie: