Tretiaci a ich koncoročný výlet

Dňa 2. 6. sa vybrali triedy 3. A a 3. B na koncoročný výlet do Nitry. Prvým našim cieľom bol Nitriansky hrad. Deti veľmi zaujala bronzová socha pápeža Jána Pavla II., ktorá stojí na nádvorí Nitrianskeho hradu. Dozvedeli sme sa, že bronzová socha pápeža Jána Pavla II., je vysoká takmer štyri metre a váži približne 1,5 tony. Bola zhotovená na počesť návštevy spomínaného pápeža v Nitre konanej dňa 30. júna 1995.

Druhým našim cieľom bolo Staré divadlo Karola Spišáka, kde sme si pozreli rozprávku Dlhý, Široký a Bystrozraký. Toto bábkové divadlo nám predstavilo troch nerozlučných priateľov a ich súdržnosť. Pri tejto hre sme zažili dobrodružstvo, odvahu a najmä poznanie, že spoločný úspech je možné dosiahnuť vďaka jedinečnosti každého z nás…

Výlet – lesná škola – Somoskö

V rámci projektu „Lesníci pre zvýšenie environmentálneho povedomia verejnosti“ sa siedmaci zúčastnili výletu do Maďarska. Najprv sme navštívili hrad Somoskö, kde sme spoznali históriu hradu, geologickú stránku hradu a videli rôzne zaujímavosti ako napríklad kamenný vodopád a kamenné more, ktoré sú výsledkom sopečnej činnosti. Neskôr sme sa krátkou túrou presunuli na chutný obed. Po obede sme si pozreli lesnú školu a navštívili múzeum geológie a geopark. 

Exkurzia do planetária

Dňa 15. 2. 2023 sa žiaci 5.A a 5.B zúčastnili exkurzie do planetária v Žiari nad Hronom. V planetáriu sa im veľmi páčilo, pretože vďaka snímkam zo sondy videli pohľad na planéty úplne z blízka. Vo vonkajšej časti planetária pozorovali pomocou ďalekohľadov Slnko. 

Následne sme sa prepravili do Hronského Beňadika, kde nás čakala sprievodkyňa v Bazilike Minor. Tu si žiaci mohli pozrieť relikviu Kristovej krvi. Na záver si vyskúšali písať na papier pomocou brka, ktoré si namáčali v atramente. 

Exkurzia do Viedne

Dnes si deviataci spolu s gymnazistami prezreli krásy Viedne. Za mrazivého severského počasia sa prešli od Radnice až po Dóm sv. Štefana. Cestou videli aj majestátny Hofburg a budovy Prírodovedného a historického múzea. Objavili aj zákutia zámku Schönrunn a milovníci techniky sa zabavili v Technickom múzeu. Všetci si odniesli nezabudnuteľné zážitky.

Výlet do Nitry

Dňa 10. 11. žiaci piateho, šiesteho a siedmeho ročníka navštívili naše krajské mesto – Nitra. Štvrtkový deň sme strávili v Novom divadle na predstavení Zlodejka kníh, na ktorom si žiaci pripomenuli dôležitosť témy vojny a židovskej otázky. Žiaci pokračovali prehliadkou Nitrianskeho hradu, kde sme sa dozvedeli kopec nových informácií a videli krásne priestory Baziliky sv. Emeráma.