Dňa 27.09. 2023 sme mali v našej škole vzácnu návštevu

V tento deň sme na našej škole oslavovali aj Sviatok sv. Vincenta, patróna našej školy. Deň začal svätou omšou a po návrate z kostola si každá trieda zorganizovala triedne hody.

Prišli nás pozrieť Mons. PhLic. Ing. Branislav Koppal, M.A. – generálny vikár,  ThLic. Martin Ďuračka, PhD. – biskupský vikár pre školstvo,Ing. Mgr. Jana Brázdilová a por. Ján Lehocký – vojenská farnosť sv. Michala vo vojenskom útvare Levice.

Pri tejto príležitosti sme ich previedli celou našou školou a špeciálne sme sa zastavili v našej kaplnke a v novovybudovanej škôlkarskej triede – Lienky, ktorú nám posvätili, aby sa tam detičkám darilo a pani učiteľkám dobre pracovalo.

Zároveň sme navštívili aj všetky prvácke triedy. Naši prváci túto vzácnu návštevu už čakali s pripravenými školskými taškami. Tieto tašky nám por. Ján Lehocký požehnal a pridal modlitby, ktoré budú ich nositeľov sprevádzať počas celého školského roka.

Ako prebiehal Európsky deň jazykov na našej ZŠ

Mladší žiaci sa 26. septembra 2023 naučili pozdraviť v rôznych európskych jazykoch pomocou pesničky. Po vypočutí nahrávok rôznych európskych jazykov sa pokúšali uhádnuť, aké jazyky počuli a priraďovali európske krajiny k správnej vlajke.

Žiaci 5. – 9. ročníka sa obliekli do farieb vlajok nasledovných európskych krajín: Českej republiky, Poľska, Rakúska, Maďarska, Španielska, Grécka, Nemecka, Portugalska, Francúzska a Talianska. Súťažili vo svojich triedach v kvíze, do ktorého pripravila každá trieda tri otázky o pridelenom európskom štáte. Výsledky boli vyrovnané. Na prvom mieste sa umiestnili žiaci VII. triedy s počtom bodov 24, čo spoločne oslávili sladkou odmenou.

V. A23
V. B19,5
V. C18,5
VI. A20,5
VI. B19
VII.24
VIII. A23,5
VIII. B22
IX. A19
IX. B22,5