Hymna našej školy

Počas druhého polroka sa žiaci 5. a 6. ročníka počas hodín Hudobnej výchovy zapojili do ročníkového projektu „Hymna našej školy“. Poctivo cvičili a zdokonaľovali sa a tak spoločne vytvorili Hymnu školy, ktorá sa po vypočutí dostane ihneď do uší.

Veríme, že sa Vám bude páčiť.

Spev: Nela Belická – 6.A

Hudobný doprovod- poháriky: žiaci a žiačky 5.A, 5.B, 6.A, 6.B

Zábery dron: Mgr. Martin Devečka

Hud. doprovod, text a réžia: Mgr. Adriana Benčaťová

Koncoročný výlet 6.A a 6.B

Šiestaci sa tentokrát rozhodli spoznávať mesto pod Urpínom – Banskú Bystricu. Už samotná cesta bolo dobrodružstvom, keď namiesto klasickej autobusovej dopravy využili služby železníc a do BB sa dopravili vlakom. Tam ich cesta pokračovala do Stredoslovenského múzea – Matejovho domu. Tu sa dozvedeli mnoho informácií o histórii mesta, ako to v ňom fungovalo, kde sídlil richtár, aké úlohy mal kat a aké zbrane sa používali. Dokonca mali šancu si aj nasadiť helmu s brnením a pokúsiť sa uvládať voľakedajší meč. Aby bolo spoznávanie Bystrice kompletné, nevynechali ani „vtáčí“ pohľad na Bystricu priamo z Hodinovej veže. A aby bol deň a výlet kompletný, tak nevynechali ani návštevu nákupného centra. Šiestaci tento deň hodnotili 10 z 10 a domov odchádzali nadšení a pripravení na ďalší výlet.

Ako sme varili,
alebo: „Prvácka chladničková polievka“.

Koniec školského roka sa neúprosne blíži k záveru.
Žiaci prvých tried zvládli za 10 mesiacov celú abecedu, všetky písmenká i počítanie do 20.
Svoju šikovnosť, nadobudnuté vedomosti a zručnosť si overili v kuchyni. Inšpiráciou nám bol čítankový text o dvoch nezbedníkoch, ktorí varili polievku zo všetkého, čo našli v chladničke.
A tak sa malí prváci pustili do práce…..