Školské kolo Dejepisnej olympiády

Tesne pred vianočnými prázdninami prebehlo na škole školské kolo Dejepisnej olympiády. Témou 14. ročníka sú pamiatky UNESCO na Slovensku.

Celkovo sa školského kola zúčastnilo 24 žiakov. Najviac v kategórii C – žiaci 9. ročníka.

Výsledky boli nasledovné:

Kategória F – 6. ročník

1. miesto – Sofia Sklenková, 6. B

2. miesto – Rebeka Horňáková, 6. A

3. miesto – Vivien Berkešová, 6. B

Kategória E – 7. ročník:

1. miesto – Sofia Pechová, 7. A

2. miesto – Merry Ivett Čankyová, 7. A

3. miesto – Viktória Šmondrková, 7. B

Kategória D – 8. ročník:

1. miesto – Nina Földesiová, 8. B

2. miesto – Lilien Riese, 8. B

3. miesto – Júlia Mizeráková, 8. A

Kategória C – 9. ročník:

1. miesto – Sebastián Kopernický, 9. B

2. miesto – Viktória Bôžiková, 9. B

3. miesto – Laura Magátová, 9. B

Žiaci umiestnení na prvých dvoch miestach postupujú do okresného kola. Všetkým zúčastneným ďakujeme, víťazom blahoželáme a držíme palce v okresnom kole.

Zároveň chceme poďakovať všetkým vyučujúcim, ktorí žiakov pripravovali a aj naďalej pripravujú.

Škola nielen o učení

Keď sa povie slovo škola, skoro vždy je spájané s učením, domácimi úlohami, nudou a povinnosťami. No však treba povedať, že to nie je len o tom. Je to aj o dňoch, kedy sa buduje kolektív, kedy je to o zábave, spoločnom čase, praktických činnostiach a rozvoji medziľudských vzťahov. Takýto deň sme si urobili aj v 2.C ešte v predvianočnom období. Navarili sme si spoločne detský punč, ktorým sme obdarili aj pani riaditeľku a  zamestnancov školy. Varili sme tiež puding, na ktorom si deti pochutnali. Boli z nich veru naozajstný kuchári. Mali sme aj „večierok“, zabavili sme sa, zahrali a spoločne strávili ten krásny čas. No deti počas vianočných prázdnin čakala i úloha, vytvoriť poďakovanie Ježiškovi za celý ten predvianočný čas. No poviem vám, že ja by som to nevytvorila lepšie.

Skok k modernému vzdelávaniu

Naša škola veľmi pružne reaguje na rýchly a meniaci sa svet okolo nás. Inštaláciou interaktívnych dotykových displejov do všetkých tried 1.stupňa sme získali skvelý nástroj na aktiváciu žiakov k efektívnemu učeniu sa. Umožnia nám rozšíriť potenciál rôznych vzdelávacích programov, aplikácií a softvérov, ktoré učiteľ sprostredkúva svojim žiakom. Od prvého dňa sa tieto inovatívne a trendové produkty medzi učiteľmi a žiakmi ujali a osvedčili.

Pevne veríme, že sa náš vyučovací proces stane pre žiakov ešte pútavejší, zaujímavejší a hodnotný.

December – Predvianočný čas v 2.A

„Via­noce sú láska. Za­kaž­dým, keď ľú­bime, za­kaž­dým, keď da­ru­jeme, sú Via­noce.“ – Dale Evans

Predvianočný čas sme v ŠKD trávili vyrábaním rôznych vianočných dekorácií. Svoje želania mohli napísať deti do listu adresovanému Ježiškovi. Vianoce ale nie sú  len o dostávaní darčekov, sú hlavne aj časom obdarovávania, tak sme sa s radosťou aj my zapojili do projektu  „Vianočná pošta“. Každé dieťa vyrobilo krásny pozdrav k Vianociam, ktorý poputoval do zariadenia pre seniorov. Pozdravy, ktoré boli vyrobené s láskou spríjemnili Vianoce nejednému seniorovi,  ktorý to v týchto časoch nemajú ľahké, pretože sú odlúčení od svojich blízkych. 

Prajeme pokojné, radostné Vianočné sviatky a požehnaný nový rok 2022.

Práve láska v srdci, ktorú si počas života v sebe neustále pestujeme, je tou, ktorá dokáže rozprúdiť vianočnú atmosféru. (W. T. Ellis)

Vianočná koleda

Posledné vyučovacie hodiny ANJ sme zamerali na tématiku Vianoc v anglicky hovoriacich krajinách a na SR a zaspievali sme si najznámejšie vianočné koledy. Dievčatá zo 4.A by Vám zaspievali slávnu vianočnú koledu: We wish you a Merry Christmas.