Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Dňa 24. 11. 2023 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku.

V kategórii 1A sa súťažiaci umiestnili nasledovne:

– 1. miesto – N. Poljaková

– 2. miesto – M. Máčaj

– 3. miesto – P. Illésová

V kategórii 1A ešte súťažili: L. Gyenesová, O. Imreová, P. Kapec a L. Truska.

V kategórii 1B sa starší žiaci umiestnili nasledovne:

– 1. miesto – L. Chisom Nzewi

– 2. miesto – L. Kováčik

– 3. miesto – P. Sádovský

V kategórii 1B tiež súťažili: R. Horňáková, K. Kelemen, A. Nagy, P. Birčák, Š. Ševčík, S. Valkovič, S. Vražel, M. Murcin, J. Berkeš a N. Fojtíková.

Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť v školskom kole olympiády v anglickom jazyku!

Vyučujúce anglického jazyka 2. stupňa ZŠ

III.B  počas ŠKD navštívila školskú knižnicu

Dňa 21.11.2023 sme spoločne v rámci ŠKD navštívili školskú knižnicu, kde pre nás pani učiteľka pripravila rôzne zábavné a zaujímavé aktivity, na ktorých sme spoločne v skupinách usilovne pracovali.

Po aktivitách sme mali možnosť popozerať veľa zaujímavých knižiek, ktoré sme mali možnosť si aj požičať domov.

Žiaci 5.A triedy na hodine techniky

Žiaci 5.A triedy využili pekné jesenné dni aj  na to, aby si v areáli našej základnej školy nazbierali prírodný materiál na tvorivé hodiny techniky. Šišky z borovíc z nášho nádvoria dokázali premeniť na hotové umelecké diela. Vyskúšali si prácu s tavnou pištoľou, drevom, kartónom, šmirgľom, záhradnými nožnicami a akrylovými farbami. Počas procesu výroby sa tak zoznamovali s rôznymi materiálmi, pracovným náradím a pracovnými nástrojmi. Pri jednotlivých etapách práce dokázali spolu krásne spolupracovať a vzájomne sa dopĺňať. Jesenné tvorenie sa nám vydarilo a už premýšľame nad zimnými inšpiráciami. 😊

Séria prednášok

Žiaci druhého stupňa základnej školy absolvovali v priebehu mesiaca november sériu
prednášok, ktoré realizovali pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Leviciach. Žiaci 5. ročníka mali prednášku na tému Zdravá výživa a stravovanie. Žiaci 7. a 8. ročníka debatovali na tému Nelátkové závislosti. Všetky prednášky boli zaujímavé a žiakom ukázali nové pohľady a poskytli nové informácie.