Dekanátne (okresné) kolo Biblickej olympiády

Dňa 28. 3. 2023 sa na našej škole uskutočnilo dekanátne (okresné) kolo Biblickej olympiády. Naše družstvo (Sofia Pechová, Terézia Majchráková a Jakub Kaszanyoczký) sa umiestnilo na treťom mieste z piatich. Ďakujeme všetkým zúčastnením za účasť a aktívne štúdium Božieho slova, ktoré pre nás bez ohľadu na umiestnenie môže byť svetlom na našich životných cestách.

Oceňovanie pri príležitosti Dňa učiteľov

Pri príležitosti Dňa učiteľov predstavitelia nášho mesta ocenili naše kolegyne,  pani zástupkyňu riaditeľky školy Mgr. Boženu Dudášovú – za aktívnu dlhoročnú pedagogickú činnosť v cirkevnom školstve ( pôsobenie v základnej škole) a pani učiteľku Mgr. Janu Kováčovú – za odborný a kvalitný prístup k výchovno- vzdelávaciemu procesu a pracovným povinnostiam ( pôsobenie v materskej škole).

Ďakujeme im za doterajšiu pedagogickú prácu a prajeme veľa Božieho požehnania. Vážime si ich snahu, odbornosť a pedagogické majstrovstvo, ktoré každý deň prinášajú našim deťom, žiakom a učia ich spoznávať aj pravé životné hodnoty. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa organizačne podieľali na tejto slávnostnej udalosti. 

Nezvyčajná hudobná výchova v 3. B

Nie je hudobná výchova ako hudobná výchova.., keď je spestrená klavírnym mini koncertom, je to oveľa zaujímavejšie. Prepožičali sme si triedu, kde je klavír a už to išlo…

Bianka Gurská nám predviedla svoje hudobné začiatky. Veľmi milo nás prekvapil žiak Alexander Ivan, ktorý navštevuje u nás ZUŠ, práve v hre na klavír. Keď začal hrať skladbu k filmu Titanic, alebo skladbu Piráti z Karibiku,  skoro sme ani nedýchali.

Boli sme nadšení i pyšní na Alexa a preto sme ho  odmenili  veľkým  potleskom. Takúto hodinu sme si v krátkom čase zopakovali a zopakovalo sa i nadšenie a náš kultúrny zážitok. Na čas si dáme pauzu, aby sa žiaci zdokonalili, naučili sa nové skladby a opäť sa predviedli.

Je super, keď zveľaďujeme svoje talenty!