Okresné (dekanátne) kolo Biblickej olympiády

V dňoch 21. – 22. marca sa na našej škole uskutočnilo okresné (dekanátne) kolo Biblickej olympiády základných a stredných škôl.

Žiaci našej ZŠ sa umiestnili v tomto kole na 2. mieste. Súťažili: Rebeka Horňáková, Terézia Majchráková a Šimon Križo.

Žiaci nášho Gymnázia sa umiestnili v tomto kole na 3. mieste. Súťažili: Miriam Beniaková, Alžbeta Beniaková a Ján Pavol Babocký.

Našim študentom a študentkám ďakujeme za účasť, reprezentáciu, energiu a čas, ktorú venovali príprave na olympiádu.

Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

V piatok 5.4.2024 sa v priestoroch Tekovského múzea v Leviciach konalo okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Našu základnú školu reprezentovali dve vynikajúce recitátorky Lenka Palkovičová z 5. B triedy a Janka Kóšová z 8. B triedy. Janka sa v III. kategórii prednesu prózy umiestnila na 3. mieste a Lenka v II. kategórii prednesu poézie na 1. mieste. Obom dievčatám srdečne gratulujeme a postupujúcej Lenke držíme palce v krajskom kole súťaže.