Matematický klokan

Dňa 21. marca 2019 sa uskutočnila najväčšia matematická súťaž na Slovensku-Matematický klokan. Žiaci dostali testy, v ktorých bolo 24 úloh. Na riešenie mali čas 60 minút. Pri každej úlohe bolo päť odpovedí, pričom štyri z nich boli nesprávne. Za každú správnu odpoveď mohli získať 3, 4 alebo 5 bodov.  Za nesprávnu odpoveď 1 bod stratiť. Pri nevyznačení žiadnej odpovede, body
Čítať viac…

Dopravná súťaž – Na bicykli bezpečne

Výtvarná časť je súťažou dopravnej súťaže „ Na bicykli bezpečne 2019“. Jej cieľom je prostredníctvom detských výtvarných prác prispieť k zníženiu dopravnej nehodovosti detí. Do tejto súťaže sme poslali krásnu výtvarnú prácu žiačky 2.B triedy Dianky Birnerovej. OKRESNÝ ÚRAD NITRA, Okresná komisia súťaže udelila diplom Dianke Birnerovej za 3. miesto v okresnom kole súťaže Na bicykli bezpečne.

Výborné výsledky Testovania 9

Podľa výsledkovej listiny NÚCEM naši deviataci Testovanie 9/19 zvládli výborne. V matematike i v slovenskom jazyku ich výsledky presiahli národný priemer. Právom im preto patrí pochvala, ich pedagógom  a rodičom poďakovanie  za úzku spoluprácu pri dosiahnutí cieľovej roviny. Ešte raz blahoželáme !

Dni mesta 2019 a naše šikovné deti

Vo štvrtok 16. mája 2019 sme sa stali aj my súčasťou programu Dní mesta Levice. V doobedných hodinách sme na Námestí Hrdinov predstavili našu základnú školu a šikovné deti zo záujmových krúžkov sa odprezentovali pestrým programom ako tanec – Let motýľov, moderný tanec a odvážni prváčikovia so svojím tancom v daždi. Všetkým deťom a ich rodičom ďakujeme za prezentáciu školy, trpezlivosť  a pomoc pri preprave. Mgr.
Čítať viac…

1. sväté prijímanie

V Nedeľu Dobrého Pastiera prišlo do Kostola Zoslania Ducha Svätého tridsaťpäť detí v bielom rúchu, aby im bola vyslúžená sviatosť 1. svätého prijímania. Deti boli milé, usmievavé a nadšené, ale nielen ony, všetci, ktorí ich na túto veľkú slávnosť pripravovali a stáli pri nich doma, či v škole. Každé z nich svojou troškou prispelo k sláveniu svätej omše. Ich malá-veľká kresťanská vyspelosť sa prejavila v kázni,
Čítať viac…

Míľa pre mamu

Dňa 11. mája 2019 sa v mestskom parku v Leviciach pod vedením Únie materských centier konala kampaň Míľa pre mamu, ktorá je symbolicky venovaná všetkým mamám. V tento deň spolu všetky mamičky so svojimi deťmi prejdú 1 míľu vo viac ako 50 mestách Slovenska, Česka a Írska. Cieľom je spojiť sa v jeden deň, v jednu hodinu. Aj naša škola podporila tento výnimočný projekt svojou účasťou
Čítať viac…

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA – postup do celoštátneho kola

Dňa 16.4.2019 sa na Základnej škole A. Kmeťa Levice konalo okresné kolo 53. ročníka biologickej olympiády kategória E, ktorá pozostáva z nasledovných odborností: botanika, zoológia a geológia. Každý súťažiaci podľa jednotlivých odborností absolvoval písomný test, identifikáciu prírodnín a praktickú časť- kde sa hodnotila vlastná zbierka súťažiaceho z príslušnej odbornosti. V odbornosti geológia žiačka Laura Kabáthová, 9.r. ako úspešný riešiteľ postúpila z 1. miesta na krajské
Čítať viac…