Ocenenie Zlaté levíča 2024

Na slávnostnom oceňovaní v levickej synagóge odovzdali oceneným žiakom diplom Zlaté levíča 2024 a darčekovú nákupnú poukážku prednostka úradu JUDr. Daniela Süssová, vedúci odd. školstva a vzdelávania MsÚ Mgr. Martin Bátovský, zástupcovia primátora Ing. Matej Haško a Mgr. Peter Benček. Za úspešnú reprezentáciu školy a mesta Levice bolo v tomto roku ocenených 20 jednotlivcov a 6 kolektívov, spolu 62 žiakov. Medzi nimi boli aj naše žiačky za reprezentáciu školy a mesta vo futbale – Ema Mudroňová , Petronela Šinková , Lenka Palkovičová , Simona Jakubíková , Žofia Lukyová, Nina Behulová , Hana Birčáková , Nela Chujacová, Vivien Pástorová, Liliana Trňanová a Lenka Palkovičová aj za reprezentáciu v recitačných súťažiach. Ďakujeme aj za svedomitú prípravu p. trénerovi Milanovi Bridišovi a p. učiteľke Martine Luknišovej. Tešíme sa z veľkého úspechu a ešte raz srdečne blahoželáme.

Oceňovanie žiakov na 1. stupni ZŠ

V závere školského roka sme oceňovali našich žiakov na 1. stupni ZŠ.

Počas celého roka sa usilovne pripravovali na vyučovanie, čoho výsledkom sú výborné vysvedčenia. Mnohí sa pravidelne zapájali do rôznych  vedomostných, umeleckých či športových súťaží, v ktorých dosiahli vynikajúce umiestnenia. Triedne učiteľky ocenili žiakov knižnými a vecnými odmenami.

Nastal čas oddychu a čerpania nových síl do ďalšieho školského roka.

Prajeme všetkým príjemné leto a krásne prázdniny.

                                                                                                          triedne učiteľky

NÁŠ NAJ ŠKOLSKÝ VÝLET NA ROZLÚČKU

Na záver školského roka sme zažili náš NAJ ŠKOLSKÝ VÝLET.

Niesol sa v znamení športu, dobrej zábavy a kopec vtipných chvíľ. Pri tom všetkom sme si uvedomili, aký dobrý tím tvoríme a dokážeme spolu fungovať aj napriek rozdielnostiam.

Máme veľa spoločných zážitkov, na ktoré budeme spomínať aj počas prázdnin.

V rámci nášho NAJ VÝLETU sme sa rozlúčili s našou pani učiteľkou triednou. Prežili sme spolu úžasných päť rokov.

Je čas oddýchnuť si, načerpať nové sily a posunúť sa ďalej.

Prajeme všetkým príjemné leto, krásne prázdniny a tešíme sa na šiesty ročník.

                                                                                                             ŽIACI 5. B TRIEDY