Farebná jeseň v II. A

Tematický celok Rastliny, ktorému sme sa na prvouke venovali v septembri, sme ukončili prípravou jesenných košíkov. Na hodinách výtvarnej výchovy sme si košíčky namaľovali, vyzdobili a deti si ich postupne naplnili rôznymi plodmi, listami, orieškami a máme krásnu jesennú výzdobu! Mgr. Šabíková

Relikvie sv. Vincenta v Leviciach

V noci z 3. na 4. októbra sme v Leviciach v kostole Ducha Svätého mohli privítať a uctiť si sv. relikvie sv. Vincenta de Paul, ktoré putovali k nám z Bratislavy. Pamiatku sv. Vincenta a jeho relikvie si prišli uctiť žiaci, študenti, pedagógovia  Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de Paul, ale aj veriaci zo širokého okolia. Pre žiakov i študentov bol tento deň sviatočným dňom. Prečo?  Dozvedeli sa veľa zo
Čítať viac…

Svätý Vincent, patrón našej školy, oroduj za nás!

Majstrovstvá Slovenska v športovom lezení – Horolezecký krúžok

Na MSR v športovom lezení v Žiline, sa naša žiačka Olívia Imreová z triedy 3. B umiestnila na 4. mieste v kategórii U10 a Tamara Szekeresová z triedy 7.B na 12. mieste. Tešíme sa z takého krásneho umiestnenia a gratulujeme.

Program „Vychádzajme spolu lepšie“ v II. A

Aj v novom školskom roku pokračuje spolupráca našej školy a CPPPaP v Leviciach. Druháci sa s pani psychologičkou učili pomocou zaujímavých aktivít, aké sú vzťahy medzi ľuďmi veľmi dôležité a ako sa správať k sebe lepšie, kamarátskejšie, aby škola bola pre nás miestom, kde sa cítime všetci príjemne a radi trávime spolu čas. Mgr. Šabíková

Piataci v dielni na hodine techniky

Trieda 5.A si vyskúšala na hodine techniky rôzne činnosti v našej dielni. Na pomoc sme si pozvali aj pána školníka, ktorý nám predstavil jednotlivé náradia a ich názvy. Následne si žiaci vyskúšali meranie a pílenie dreva, prácu s brúsnym papierom na opracovanie dreva a zabíjanie klincov kladivom. Žiaci boli veľmi zruční a jednotlivé činnosti vykonávali s radosťou. Mgr. Hudecová

Kto chce zdravé a silné kosti mať, musí veľa mliečka jedávať