Aj ja budem hasičom!

Túto vetu sme počuli od detí s riadnym dôrazom počas dnešnej návštevy p. zástupcu  v triedach 1. stupňa ZŠ. P. učiteľ Bányi, ktorý je aj dobrovoľným hasičom DHZ Vráble, prišiel medzi deti v plnej paráde – v krásnej služobnej rovnošate a so skutočnou hasičskou technikou. Deti sa dozvedeli, že dobrovoľní hasiči pomáhajú vo svojom voľnom čase pri hasení požiarov, dopravných nehodách, pri povodniach, teda pri ochrane života a majetku ľudí. V súčasnosti, keď bojujeme s vírusom COVID 19, pomáhajú pri dezinfekcii odberových miest či iných verejných priestranstiev.

Pán učiteľ, veľmi si Vašu prácu vážime, ďakujeme a prajeme čo najmenej zásahov!

Žiaci 1. stupňa s triednymi učiteľkami

Stretnutie s pápežom

14. september, 4 hodiny ráno, tma a veru už riadne jesenné ráno. Stojíme pred kostolom, čakáme na autobus a sme plní očakávania, nervozity, radosti z toho, čo dnešný deň prinesie. Dnes je totiž ten deň, keď sme dostali možnosť stretnúť sa so Svätým Otcom.

Cesta do Košíc ubehla veľmi rýchlo. Ani sme sa nenazdali a boli sme na štadióne Lokomotíva, kde sa konal celý program. Vzhľadom na skorý príchod sme mali veľmi dobré miesta s výbornou viditeľnosťou na všetky body programu. Spoločný program odštartovala svätá omša, po nej nasledovali krátke koncerty, chvály, ale aj bubnová šou. Poobede sme si vypočuli svedectvá mladých ľudí – ich vzťah s Bohom, Pannou Máriou, sv. Jozefom. Po skončení tohto programu sa dalo napätie na štadióne krájať. Každú chvíľu mal totiž medzi nás prísť pápež František. A veruže sa aj tak stalo. Prišiel. Najprv pozdravil ľudí zo svojho papamobilu a vďaka našim dobrým miestam sme ho videli aj my veľmi zblízka. Potom sa z hlavného pódia prihovoril mladým. Jeho slová a myšlienky už kolujú internetom, takže všetci viete, aké veľké a silné myšlienky nám adresoval. Po požehnaní sme sa s pápežom rozlúčili a taktiež aj s mestom Košice a vybrali sme sa na cestu domov. Tak ako ráno, aj večer cesta prebehla rýchlo. Ale niesla sa už v inom duchu. Už to nebol pocit nervozity a očakávania, ale pocit radosti a vďačnosti, že sme mohli byť osobne prítomní na takomto stretnutí. Tento zážitok zostane v našich srdciach ešte veľmi dlho.

Aj naši žiaci sledujú návšetvu pápeža Františka na Slovensku

Hoci sa školský rok iba rozbieha sa naši žiaci, nielen na hodinách katolíckeho náboženstva, oboznamujú s osobou pápeža Františka a s jeho návštevou Slovenska. Skladali sme puzzle, riešili pracovné listy, naučili sme sa novú pieseň o Božej rodine – Cirkvi…. Viacerí žiaci, študenti  a pedagógovia, sa vydali na stretnutie mladých so svätým otcom do Košíc, či na národnú púť k Sedembolestnej Panne Márii- Patrónke Slovenska do Šaštína.  Aj takýmto spôsobom chceme rozvíjať naše školské, farské a cirkevné spoločenstvo. Verím, že nás myšlienky a slová svätého otca zjednotia a posilnia vo viere na dlhú dobu.

#Bodkočiarka

10. september nie je len obyčajný deň, je to svetový deň prevencie samovrážd, ktorý sme si chceli pripomenúť aj my na našej škole. Nie je nám jedno, ako sa cítia ľudia okolo nás.

Okrem modlitieb sa žiaci 8. a 9. ročníka zapojili aj do kampane #bodkočiarka. Bodkočiarka je symbolom nádeje, odhodlania a pokračovania ísť ďalej pre ľudí, ktorí sa pokúsili o ukončenie svojho života. Znamená to, že ich život neskončil, ale pokračuje ďalej, pretože na nich záleží. Aj my chceme týmto gestom podporiť ľudí, aby sa nebáli vyhľadať pomoc a skúsili o ňu požiadať. 

default

Odovzdávanie diplomov z anglickej súťaže ENGLISHSTAR

Dňa 7. 9. 2021 prebehlo dlho očakávané odovzdávanie diplomov súťaže ENGLISHSTAR. Úspešní riešitelia súťaže dostali diplom so zlatou medailou, ostatní žiaci diplom za účasť a všetci zúčastnení žiaci darček vo forme anglického pexesa.

Všetkým úspešným riešiteľom GRATULUJEME a veríme, že sa naďalej budú zapájať do anglických súťaží a úspešne reprezentovať našu školu.

p. uč. Harmadyová