Školská jedáleň oznamuje stravníkom na ZŠ a MŠ, že preplatky za šk. rok 2018/19 budú vrátené na účet rodičom v mesiacoch júl-august 2019. Bližšie informácie na tel. č. 0904624428 – vedúca ŠJ.

Ďakovný list od adoptovaných detí našej školy

Milý sponzor! Chceli by sme sa vám veľmi pekne poďakovať za všetko, čo pre nás robíte. Ďakujeme vám za finančný dar. Veľmi sme sa zlepšili v našich štúdiách, pretože vy nám veľmi pomáhate so školskou uniformou, školskými poplatkami a stravovaním v škole. Veríme, že sa budeme s vašou pomocou aj naďalej  zlepšovať v štúdiu v novom školskom roku.  Ešte raz ďakujeme vám. Nech vás Pán
Čítať viac…

Koncoročný výlet

Dňa 20. júna 2019 sa žiaci VII.B a IX.ročníka zúčastnili koncoročného výletu do Zvolena. Cesta autobusom bola veľmi príjemná, pretože obe triedy sa už tešili na zážitok, ktorý ich čakal. Po hodinovej ceste autobusom sme prišli do vytúženého cieľa. Našou prvou zastávkou bol nádherný Zvolenský zámok, v ktorom sme sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií. Tento skvostný zámok dal postaviť Ľudovít I. Veľký
Čítať viac…

Koncoročný výlet ôsmakov

20. júla sme sa my ôsmaci zúčastnili koncoročného výletu. Hoci v menšom počte, ale s o to lepšou náladou. Prvým cieľom našej cesty bola mohyla M. R. Štefánika na Bradle. Počasie nám prialo, a tak sme si mohli vychutnať nádherný pohľad z mohyly. Zároveň sme sa dozvedeli aj zopár nových informácií o Štefánikovi a o stavbe mohyly.Po mohyle naša cesta viedla
Čítať viac…

Šaliansky Maťko nezabudol

Organizátor celoslovenskej súťaže v prednese slovenských povestí MUDr. Svetozár Hikkel zo Šale dnes, 20.6.0219, spolu s manželkou navštívil našu školu s cieľom priniesť odmenu Agátke Vargovej(7.B) a jej pani učiteľke Julke Švecovej  za postup do  celoslovenského kola Šaliansky Maťko. Agi  sa však nemohla zúčastniť  tejto prestížnej súťaže, lebo v tom období bola v Rumunsku v programe Erasmus. Pán doktor zaujímavo vyrozprával okolnosti vzniku súťaže, ktorú podporovali významní
Čítať viac…

Koncoročný výlet

Dňa 17. júna, po previerkach a koncoročnom skúšaní, sa žiaci 1. stupňa vybrali na výlet do Zvolena. Aj keď ich autobusy ráno trošku potrápili svojim neskorším príchodom, po rannom dáždiku sa všetci s chuťou posadili na svoje sedadlá za spoločnými zážitkami. Vo Zvolene si najprv prezreli so sprievodcami zaujímavé nádvorie i jednotlivé sály zámku. Po krátkom posilnení dobrotami od mamičky sa deti presunuli
Čítať viac…

KŠK Juventus Levice majstrami okresu

KŠK Juventus Levice sa po siedmych rokoch stali majstrami okresu, naposledy to bolo v roku 2012, celkovo získali, už svoj šiesty titul. Deti v tomto klube zmysluplne využívajú voľný čas a našli spoločné priateľstvá malých i veľkých, spoločné priateľstvá detí zo sociálne slabších rodín, priateľstvá rómskych detí, priateľstvá detí národnostnej menšiny, priateľstvá z ďaleka i blízka. Málokto si to uvedomuje, ale táto
Čítať viac…

To najlepšie nakoniec

V skupine piatakov, ktorých som v tomto školskom roku učila informatiku, patril záver školského roka výuke programu Scratch a základom programovania s ozobotmi. V programe Scratch sa žiaci postupne zdokonaľovali v skladaní príkazov natoľko, že  dokázali vytvoriť vlastný projekt o sebe a svojich záľubách. Posledné dve hodiny patrili základom programovania s ozobotmi. Žiaci najskôr nakreslili robotom čiaru na obrazovku iPadu,
Čítať viac…