Domov » O nás

O nás

Vitajte!

Naším špecifikom je výchova v duchu kresťanských hodnôt a učenia v zmysle Deklarácie Gravissimumeducationis, ktorá konštatuje, že katolícka škola a teda aj školské zariadenie k nej príslušné, sleduje tie isté vzdelávacie, kultúrne a výchovné ciele ako ostatné školy a školské zariadenia, ale je pre ňu charakteristické, že pre žiakov vytvára ovzdušie preniknuté duchom slobody a lásky podľa Evanjelia.

Osobitnou úlohou je formovať žiaka na celostnú kresťanskú osobnosť. V tomto sa katolícka škola a školské zariadenie odlišuje od každej inej. Znamená to, že aj v ŠKD vychovávame deti podľa kresťanských zásad, v duchu Evanjelia tak, aby bol zabezpečený ich všestranný, harmonický rozvoj v oblasti duševnej, duchovnej i telesnej. Každý vychovávateľ sa stará  o  vlastný profesionálny a duchovný rast, svojím príkladom ponúka deťom vzor kresťanského života, svoje vedomosti, schopnosti a sily využíva pre dobro zverených detí, ale aj školy ako takej.

Každý vychovávateľ vykonáva  svoju  prácu  s láskou. Láska však znamená obetu a preto nešetrime svoje sily, schopnosti, talenty, námahu a čas na neustále skvalitňovanie činnosti v jednotlivých oddeleniach ŠKD, aby naša ponuka bola pestrá, aktuálna, pre deti zaujímavá a podnecovala ich k tvorivosti.

Školský klub ponúka:

  • Výchovu v duchu kresťanských hodnôt
  • Láskavý a priateľský prístup
  • Otvorenosť a toleranciu
  • Rešpektovanie individuality detskej osobnosti
  • Rozmanitý program záujmovej činnosti
  • Aktivity rozvíjajúce kreativitu, tvorivosť
  • Činnosti podporujúce tímovú prácu
  • Podporu iniciatívy, nápaditosti a samostatnosti
  • Priestor pre oddych a pohyb
  • Priestor pre vytváranie a prehlbovanie vzťahov so svojimi rovesníkmi

 

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close