Archív pre kategóriu 'Súťaže'

Školské kolo Pytagoriády

V dňoch 9. a 10. decembra 2020 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády aj na našej škole. Žiaci z kategórie P3 a P4 riešili úlohy v škole , pretože na prvom stupni prebehalo vyučovanie prezenčne. Keďže na druhom stupni prebiehalo vyučovanie dištančne, žiaci v kategórii P5 – P8 riešili úlohy v rámci svojej kategórii online z domu. Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov o víťazstve rozhoduje
Čítať viac…

Najkrajšia vianočná pohľadnica – vyhodnotenie

Milí rodičia a žiaci, školskú nástenku bude zdobiť množstvo krásnych pohľadníc. Naši šikovní žiaci nám prispeli množstvom diel do výtvarnej súťaže o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu. Vybrať tie najkrajšie bolo naozaj veľmi ťažké. Nakoniec sa naša porota v zložení p. uč. Páleníková, p. uč. Kinčoková a p. uč. Makušová  zhodla na víťazke Lucke Földesiovej. Na druhom mieste sa umiestnil Adam Štiber a tretie miesto patrí  Dominikovi
Čítať viac…

Výsledky iBobra za 1. stupeň

Informatickej súťaže iBobor sa tento rok zúčastnilo 55 064 žiakov z 804 škôl, čo svedčí o obľúbenosti danej súťaže. Tretiaci z našej školy súťažili v kategórii Drobec, kde sa dalo získať maximum  72 bodov. Za úspešného riešiteľa sa považuje   každý žiak, ktorý získal v danej kategórii minimálne 45 bodov. Úspešní riešitelia v kategórii Drobec: Isabell Bridišová             3. A trieda,     72 bodov Michaela Chládková      3. B trieda,     72 bodov
Čítať viac…

iBobor

V dňoch  od 10. novembra  do 16. novembra  2020 sa žiaci našej školy zapojili do online informatickej súťaže Ibobor. Prvýkrát sa žiaci pripájali online nie zo školy, ale z domu. Hlavným cieľom súťaže bola podpora záujmu o IKT u všetkých žiakov. Úlohy boli zamerané na logiku, kombinatoriku, jednoduché programovanie. Do súťaže sa zapojilo 96 žiakov II. stupňa základnej školy. Úspešnými riešiteľmi v kategórii BOBRÍK  sa stali:
Čítať viac…

Olympiáda v nemeckom jazyku

Záujem o vyučovanie nemčiny ako druhého cudzieho jazyka vo svete narastá. Na celom svete sa nemecký jazyk učí 15,4 milióna ľudí. Do popredia vystupuje najmä dôležitosť ovládať nemčinu pre ľahšie uplatnenie sa na pracovnom trhu doma i v zahraničí. Na našej škole si svoje vedomosti a komunikačné zručnosti v nemeckom jazyku študenti overili účasťou v školskom kole olympiády v nemeckom jazyku. V náročných úlohách zužitkovali všetko, čo
Čítať viac…

Najkrajšia vianočná pohľadnica

Žiacka školská rada  vyhlasuje 1. ročník výtvarnej súťaže Najkrajšia vianočná pohľadnica. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci 5.-9. ročníka.  Vaše vlastnoručne vyrobené pohľadnice čakáme do 18. 12. 2020. Pohľadnicu treba odfotiť a poslať na denisa.makusova@vincent-levice.sk. Všetky súťažné pohľadnice si starostlivo uschovajte a po návrate do školy budú vystavené na nástenke žiackej školskej rady. Na výhercov čaká darčeková poukážka do Panta Rhei.

Školské kolo online olympiády v anglickom jazyku

Dňa 24.11.2020 sa uskutočnila online olympiáda v anglickom jazyku. V kategórii 1A sa súťažiaci umiestnili nasledovne: P. Štrbo – 1. miesto P. Suchanská – 2. miesto M. Murcin – 3. miesto V tejto kategórii ešte súťažili S. Pojarová, N. Fojtíková, S. Pechová a R. Birčáková. V kategórii 1B sa starší žiaci umiestnili nasledovne: A. Vargová – 1. miesto S. Horňáková – 2. miesto R. Benčová
Čítať viac…