Vyhodnotenie anglickej medzinárodnej súťaže ENGLISHSTAR

Tento šk. rok 2020/2021 sme sa pripravovali aj na súťaž Englishstar, ktorá sa uskutočnila až 17. júna 2021. Svoje vedomosti z anglického jazyka si preverili 22 žiaci z 2. až 6. ročníka.

Aj napriek pandémii žiaci dosiahli výborné výsledky. 14 žiaci dosiahli vyše 80% úspešnosť a súťaže sa zúčastnili aj B. Gyenesová, I. Hornoková, S. Pojarová, P. Šinková, N. Chujacová, M. Foldesi, M. Polerecká a J. Kaszanyoczký. Celkový priemer súťažiacich v testovaní bol 84, 32 %. Odovzdávanie diplomov sa uskutoční v septembri, každý súťažiaci dostane diplom a žiaci, ktorí získali viac ako 80% dostanú diplom so zlatou medailou. Z každej kategórie z celkového počtu prihlásených žiakov budú vyžrebovaní traja najúspešnejší riešitelia. Držíme palce pri žrebovaní aj vecných cien a obdivovaného smartfónu😊

Všetkým žiakom, ktorí sa prihlásili do súťaže GRATULUJEME.

ĎAKUJEME za ich odvahu súťažiť v ANJ, usilovnosť, ochotu a snahu.

p. uč. Harmadyová

Lukáš Galko 2. 99%

Samuel Grečner 2. 98%

Alexia Day 2.   96%

Adam Gáfrik 2.  94%

Tobias Csontó 2. 94%

Šimon Dragúň 2. 94%

Priyanka Ramphul 3. 93%

Diana Dovičinová 4. 91%

Maximilian Rajnoha 3. 90%

Marek Ďurčinka 3. 87%

Samuel Turček 2. 87%

Laura Balogh 4.    85 %

Natália Pojarová 3. 84%

Lilien Gyenesová 4. 81%

Vyhodnotenie čitateľskej súťaže „Čítalkovia“

Pár dní pred koncom prvého školského roka pre našich prvákov nadišiel čas, aby sme si vyhodnotili čitateľskú súťaž. Žiaci mali možnosť počas posledného mesiaca v škole, zapojiť sa do súťaže a čítať knihy vo svojom voľnom čase. Som veľmi nadšená, že do súťaže sa zapojili všetci žiaci. Išlo im to vynikajúco a každý deň ráno si medzi sebou hovorili, kto koľko strán stihol prečítať. Našim cieľom nebolo vyhrať, ale zdokonaliť sa v čítaní, zabaviť sa a nadviazať blízky vzťah ku knihám. Výhra bola len akýmsi bonusom, ktorý mohli deti získať. Na krásnom 3. mieste sa umiestnila Natália Kalmancaiová, ktorá prečítala 346 strán. Na skvelom 2. mieste sa umiestnila Laura Vozáriková s počtom strán 561. Absolútnym víťazom našej súťaže sa stal Timotej Gál, s neuveriteľným počtom prečítaných strán 961. V závere súťaže sme si pridali ešte jedno ocenenie, a to za najšikovnejšieho čitateľa triedy, kde už nezáležalo na počte strán, ale hodnotila sa snaha a čas obetovaný čítaniu. Ale keďže ja by som túto cenu venovala naozaj každému jednému žiakovi z 1.C, nechali sme to na náhodu a najšikovnejšieho čitateľa sme si vyžrebovali. Stala sa ním čitateľka Karolin Birčáková. Každý jeden žiak tiež získal diplom i malú pozornosť za účasť. Verím, že žiaci počas súťaže našli lásku v knihách a budú ju pestovať a rozvíjať ďalších veľa rokov, pretože obrovské bohatstvo je v knihách ukryté a bola by škoda oň prísť.

Vyhodnotenie aplikácie WOCABEE – druháci a tretiaci

Druháci a tretiaci našej školy sa aj tento rok prihlásili do aplikácie wocabee, ktorá slúži na precvičovanie slovnej zásoby z jednotlivých lekcií. V rámci skupiny nahrávali vysoké počty bodov a predbiehali sa na prvých miestach. Žiaci majú túto aplikáciu veľmi radi a vo svojom voľnom čase sa sem často prihlasujú, aby nahrali čo najviac bodov a zároveň si zopakovali všetky slovíčka. Wocabee ponúka aj možnosť hrať o pekné vecné ceny.

Mgr. Veronika Imre.

Súťaž Englishstar

Dnes 17.6.2021 bol súťažným dňom pre celé SR aj pre našu školu v súťaži Englishstar. Súťaže sa zúčastnilo 22 žiakov z tried 2. až 6.ročníka. Výsledky zo súťaže sa dozvieme koncom júla. ĎAKUJEME všetkým súťažiacim za účasť a držíme palce pri hodnotení testov. p. uč. Harmadyová