Súťaž „Spievajme Pánovi“ 

Dňa 21.5.2024 sa uskutočnila diecézna spevácka súťaž „Spievajme Pánovi“ na Novej Bani. Zúčastnili sa jej naše tri žiačky: Hana Švecová – 2.A, Simona Polakovičová – 4.C a Nela Belická – 8.A. Aj keď sa nám žiadne miesto neušlo, deň sme si užili, zaspievali sme nášmu Pánovi a ako sladkú bodku za súťažou sme si dali zákusok a mohli sa vybrať na cestu naspäť. Videá na našom facebooku …

Okresné kolo súťaže mladých záchranárov

Vo štvrtok 16. mája 2024 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže mladých záchranárov civilnej
ochrany.
Našu školu reprezentovalo družstvo ôsmakov v zložení Dominik Foťko, Samuel Valkovič,
Daniela Jakubíková, Simona Hrudková.
Na súťažnej trati si okrem vedomostí v testoch súťažiaci vyskúšali zručnosti v predchádzaní
požiarov, v poskytnutí prvej pomoci, v orientácii v prírode a v prípade mimoriadnych
udalostí.
Po sčítaní bodov boli vyhlásené výsledky a naše družstvo obsadilo krásne 1. miesto a získalo postup do krajského kola v Nitre.
Žiakom k úspechu blahoželáme a držíme palce v krajskom kole.

Slávik Slovenska 2024

Dňa 10.5.2024 sa uskutočnilo okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2024. V tomto kole nás reprezentovali žiačky: Paulína Barátová (2.B), Sabína Petrášová (4.C) a Janka Kóšová (8.B). Síce sa nám nepodarilo umiestniť avšak dievčatám to išlo vynikajúco. Veď sa na to pozrite. 

Slávik Slovenska 2024 

Dňa 24.4.2024 sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2024. Žiaci súťažili v troch kategóriach. Veľmi sme sa tešili záujmu detí o spev. Porota to mala veľmi náročné, aby vybrala a ocenila najlepších spevákov a speváčky. Veríme, že im to pôjde naďalej tak dobre a  stále im to pôjde lepšie a lepšie.  Našimi najúspešnejšími pre tento ročník Slávika sa stali: 

V I. kategórií ( 1. – 3. ročník): 

1. miesto: Paulína Baráthová – 2.B 

2. miesto: Hana Švecová – 2.A

3. miesto: Ema Krasková – 1.B 

V II. kategórií ( 4. – 6. ročník) : 

1. miesto: Sabína Petrášová – 4.C 

2. miesto: Kristína Klimová – 4.A

3. miesto:  Michal Vražel – 4.B 

               : Natália Kalmancaiová – 4.C

V III. kategórií ( 7.- 9. ročník): 

1. miesto: Janka Kóšová – 8.B 

2. miesto: Ema Gombíková – 8.B 

               : Vivien Berkešová – 8.B 

3. miesto:  Sandra Szokolyai – 8.A 

               : Barbora Šimeghová – 7. ročník