Súťaž Englishstar

Dnes 17.6.2021 bol súťažným dňom pre celé SR aj pre našu školu v súťaži Englishstar. Súťaže sa zúčastnilo 22 žiakov z tried 2. až 6.ročníka. Výsledky zo súťaže sa dozvieme koncom júla. ĎAKUJEME všetkým súťažiacim za účasť a držíme palce pri hodnotení testov. p. uč. Harmadyová

Vyhodnotenie aplikácie WocaBee u prváčikov

Počas šk. roka 2020/2021 aj naši najmenší žiaci sa učili slovnú zásobu anglického jazyka cez aplikáciu WocaBee. Učenie slovíčok bolo pre nich zábavné, tvorivé a súťaživé. Súťažili v rámci svojej skupiny a nahrávali vysoké počty bodov. Zároveň boli posunutí do zlosovania o rôzne vecné ceny. Žiakom sa aplikácia na učenie sa slovíčok veľmi páčila a získali za svoju prácu aj krásne diplomy.

p. uč. Harmadyová

Matematická súťaž MAKS

Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do celoročnej matematickej súťaže MAKS.

Súťažiť mohol buď jednotlivec, alebo dvojica žiakov. Zadané príklady sa počítali počas celého školského roka. Súťaž má počas školského roka osem kôl. V každom kole budeš mať viac ako tri týždne na vyriešenie štyroch úloh, ktoré si vyberieš z piatich ponúknutých.

Riešiteľmi súťaže v školskom roku 2020/2021 boli:

Marek Földesi – 5.B

Lukáš Gudanek – 8.A

LUKAŠ GUDANEK  z 8.A triedy, dosiahol  pre našu školu dosiahol 116-119 . miesto na Slovensku.

Ako cenu získal diplom MaxiDiplom a ceruzu  SÚŤAŽÍM S TALENTÍDOU.

MAREK FÖLDESI  z 5.B triedy,  dosiahol pre našu školu 947. – 950.miesto na Slovensku.

Ako cenu získala  MaxiDiplom a ceruzu  SÚŤAŽÍM S TALENTÍDOU.

Ich výsledky sú  dôkazom ich inteligencie, bystrosti a vytrvalosti.

Žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vynaložené úsilie.

Ing. Sylvia Verbovská

Úspechy našej deviatačky v prírodovedných súťažiach

Napriek tomu, že v tomto školskom roku naši žiaci veľa času strávili v domácom prostredí a školské súťaže sa im skôr vyhýbali, netýkalo sa to deviatačky Marianny Trungelovej, absolventky našej základnej školy. Marianka svoju lásku k prírodovedným predmetom potvrdila úspešnou účasťou na súťažiach z chémie a biológie.

Úspešne absolvovala školské kolá v oboch predmetoch a v rámci chémie bola úspešnou riešiteľkou aj okresného kola chemickej olympiády. Čo sa týka biológie, konkrétne geológie,  tam sa prebojovala až do krajského kola, v ktorom obsadila 3.miesto.

Marianke gratulujeme, ďakujeme za reprezentáciu našej školy a prajeme jej veľa úspechov aj na strednej škole.

Úspechy našich recitátorov

Dôkazom toho, že žiaci našej školy vedia podať naozaj skvelé výkony, je aj úspech víťazov školského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v obvodnom kole. Hoci sa tejto súťaže nezúčastnili fyzicky, online nahrávky ich recitácie mali v porote veľký úspech.

V I. kategórii sa na 2. mieste v prednese prózy umiestnila žiačka II. B triedy Lenka Palkovičová, na 2. mieste v prednese poézie žiak III. A triedy Jakubko Kaszanyoczký. V II. kategórii skončila žiačka V. B triedy Janka Kóšová na 1. mieste, s postupom do okresného kola.

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme, tešíme sa z ich úspechov a postupujúcej Janke držíme palce v ďalšom kole!