Dekanátne (okresné) kolo Biblickej olympiády

Dňa 28. 3. 2023 sa na našej škole uskutočnilo dekanátne (okresné) kolo Biblickej olympiády. Naše družstvo (Sofia Pechová, Terézia Majchráková a Jakub Kaszanyoczký) sa umiestnilo na treťom mieste z piatich. Ďakujeme všetkým zúčastnením za účasť a aktívne štúdium Božieho slova, ktoré pre nás bez ohľadu na umiestnenie môže byť svetlom na našich životných cestách.

Ekoolympiáda

Jednou z nových súťaží, do ktorých sa zapájajú naši žiaci je vedomostná hra Ekoolympiáda. Tento rok prebieha 2. ročník sútaže. Práve teraz rieši úlohy súťažného kola deviatačka Hanka Chovanová. Držíme jej palce a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Expert geniality show

Expert geniality show je súťaž, ktorá si už tiež našla miesto v kalendári súťaží na našej škole. Je to obľúbená súťaž, ktorá sa realizuje v rôznych vedomostných oblastiach, z ktorých si každý žiak musí vybrať dve. V tomto ročníku sa do súťaže zapojilo pomenej žiakov – iba dvaja šiestaci – Viktória Pástorová, Lukas Truska – a jedna deviatačka Sandra Tarkaiová.

Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy.

Biologická olympiáda

Naši žiaci sa každoročne majú možnosť zúčastniť biologickej olympiády rôznej kategórie podľa veku i zamerania. Aj tento školský rok sa konali už 2 kategórie. V prvej súťažili žiaci 8. a 9. ročníka zo všeobecnej biológie – najúspešnejšie v školskom kole boli Lilien Jakubisová 8.r. a Nina Földesiová 9.r. Žiačky postúpili aj do okresného kola, v ktorom boli úspešné riešiteľky.

V ďalšej kategórii zameranej na konkrétnu oblasť biológie súťažili Emma Kadárová 8.r. – oblasť botanika a Ondrej Dobosi 8.r. – geológia. Obaja boli úspešní riešitelia školského kola a postupujú do okresného kola. Žiakom gratulujeme a v ďalšom kole im držíme palce.

Učiteľka biológie K. Vargová

Hviezdoslavov Kubín

Tešíme sa z úspechov našich šikovných recitátorov, ktorí našu školu uplynulý týždeň
reprezentovali v obvodnom kole súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Ich výkony porota odmenila peknými umiestneniami.

  1. kategória – Karolínka Drevená – prednes poézie
    Jakub Švec – 3. miesto v prednese prózy
  2. kategória – Jakub Kaszanyoczký – 2. miesto v prednese poézie
  3. kategória – Lillien Riese – 3. miesto v prednese poézie
    Srdečne gratulujeme!