Archív pre kategóriu 'Súťaže'

Matematická súťaž MAKS

Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do celoročnej matematickej súťaže MAKS. Súťažiť mohol buď jednotlivec, alebo dvojica žiakov. Zadané príklady sa počítali počas celého školského roka. Úlohy boli rozdelené do piatich kôl, v každom kole bolo treba vyriešiť šesť úloh – z nich tri boli povinné a tri voliteľné. Na ich vyriešenie mali súťažiaci 3 týždne. Riešiteľmi súťaže v školskom roku 2019/2020
Čítať viac…

Skvelé výsledky našich šikovných geografov

Dianka Méresová, Rebeka Vargová, Roman Köteles, Laura Kabáthová a Dano Hruškovic – toto sú naši najlepší geografi v tomto školskom roku. Všetci z nich boli mimoriadne úspešní v geografických súťažiach – Geografická olympiáda a GQIQ. Tak, ako sa im darilo ? V okresnom kole GO úspešne reprezentovali našu školu a tešia nás najmä umiestnenia medzi úspešnými riešiteľmi. I keď smolná
Čítať viac…

Príroda očami detí

Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu organizuje výtvarnú a literárnu súťaž žiakov základných škôl pod názvom Príroda očami detí. Do tejto súťaže sa zapojili aj žiaci našej školy. Žiaľ, výtvarné práce nemáme k dispozícii, lebo zostali v škole nedokončené… Literárne práce, ktoré sú do súťaže prihlásené, si  môžete prečítať. Autorkami sú žiačky: Zojka Šebová 4. roč., Radka Benčová  8. roč., Sofia Magdová 6. roč.,
Čítať viac…

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, školské kolo

Umelecká súťaž v prednese slovenskej poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín „odštartovala“ tento rok už 66. ročník. Jej cieľom je hlbšie spoznávať literárne hodnoty, rozširovať a prehlbovať v súťažiacich literárne poznanie, tvorivosť, kultivovať ich jazyk a reč. Zároveň prispieva k vyhľadávaniu talentov a nadaných žiakov v oblasti umeleckého slova. Talenty našej školy zažiarili v školskom kole tejto súťaže dňa 28. februára 2020. Žiaci základnej školy i gymnázia ukázali svoje umenie
Čítať viac…

Fotografická súťaž Envirospektrum

Aj žiaci našej školy sa zapojili do 3. kola fotografickej súťaže, ktorú organizovala Slovenská agentúra životného prostredia. Téma bola nasledovná: “Jeseň, obdobie farieb, vôní a chutí.” Napriek tomu, že sa im nepodarilo úspešne sa presadiť, sme radi, že svojím citlivým pohľadom na okolitý svet reprezentovali našu školu.

Objavte nové miesta s autobusmi Arriva

Hneď prvý týždeň po novom roku nás potešili darčeky za účasť v súťaži  „OBJAVTE NOVÉ MIESTA S AUTOBUSMI ARRIVA“, vyhlásenej počas Európskeho týždňa mobility spoločnosťami ARRIVA pre kolektívy základných škôl. Do súťaže sme sa zapojili spoločnou fotografiou s ujom šoférom, ktorý nás sprevádzal autobusom do Tekovskej hvezdárne. Milé, praktické darčeky s radosťou využijeme! Štvrtáci

Pytagoriáda

V dňoch 10. a 11.12.2019 sa uskutočnilo aj v našej škole školské kolo matematickej súťaži Pytagoriáda.  Popasovať si sily s 15. matematickými úlohami rôznej obtiažnosti sa odhodlalo 34 žiakov  3.-5. ročníka a 38 žiakov 6.-8. ročníka. Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci, ktorí dosiahli minimálne 10 bodov. Sú to žiaci: M. Földesi 4.B, S. Vražel 4.B, D. Hudecová 4.A, S. Sklenková 4.B, L. Šuhalová 5.B, D.
Čítať viac…