Vyhodnotenie medzinárodnej anglickej súťaže ENGLISHSTAR

Dňa 5. 5. 2022 sme súťažili v anglickej súťaži Englishstar.  Svoje vedomosti z anglického jazyka si preverilo 61 žiakov. Za 1. stupeň súťažilo 49 žiakov a za 2. stupeň ZŠ 12 žiakov.  Žiaci dosiahli výborné výsledky, 47 žiakov z našej školy patrilo medzi úspešných riešiteľov. Celkový priemer súťažiacich bol 88, 49 %.

Odovzdávanie diplomov sa uskutočnilo v škole, úspešní žiaci získali diplom so zlatou medailou a darček s logom Englishstar. Ostatní žiaci získali taktiež účastnícky diplom a darček. V rámci školy sme mali dvoch 100% riešiteľov a to Lukáša Galka z 3. B  a Tobiasa Diaza z 3. C triedy.

Všetkým žiakom, ktorí mali odvahu a sa prihlásili do anglickej súťaže GRATULUJEME.

ĎAKUJEME za ich odvahu súťažiť, usilovnosť a veľkú snahu.

Mgr. R. Harmadyová

koordinátor súťaže Englishstar

Úspech našich malých i veľkých bežcov

Námestie hrdinov sa v nedeľu 22.5.2022 zaplnilo priaznivcami behu. Uskutočnil sa deviaty ročník Levickej májovej 5.
Štartovalo sa podľa veku vo viacerých kategóriách.
Veľmi nás teší, že tohto podujatia sa zúčastnili žiaci našej školy.

Pekný úspech dosiahli:

 • škôlkári:
  Šimonko Kováč – 2.miesto,
  Jakubko Griger – 1.miesto
 • školáci:
  1.B Sofia Schwarcz – 2.miesto,
  2.C Viktória Grigerová – 2.miesto,
  3.A Ema Mudroňová 2.miesto,
  3.B Natália Šípošová – 1.miesto,
  4.B Nina Harmadyová – 1.miesto
 • študentka GsV: Bibiána Šebová – 1.miesto

Srdečne blahoželáme !

Krajské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

Srdečne gratulujeme našej vynikajúcej recitátorke Janke Kóšovej, žiačke 6. B triedy, ktorá sa 3. mája zúčastnila krajského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín. Jej prednes porota ocenila krásnym 2. miestom s odporúčaním na postup do celoslovenského kola. Veľmi sa z jej úspechu tešíme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

Anglická súťaž Englishstar

Dňa 5. 5. 2022 bol súťažným dňom pre celé SR aj pre našu školu v anglickej súťaži Englishstar. Súťaže sa zúčastnilo 61 žiakov  z tried 2. až 9. ročníka.  Za I. stupeň súťažilo 49 žiakov a za II. stupeň 12 žiakov.

Ohľadom výsledkov Vás budeme čoskoro informovať.

ĎAKUJEME všetkým súťažiacim za účasť, držíme palce pri hodnotení testov a v žrebovaní o hodnotné ceny.

p. uč. Harmadyová

„… a Slovo bolo u Boha…“

Po úspešnom školskom kole recitačnej súťaže „… a Slovo bolo u Boha…“ nasledovalo krajské kolo, ktoré sa konalo na Základnej škole sv. dona Bosca v Topoľčanoch.

Všetci zúčastnení sa tešili z príležitosti osobne sa zúčastniť súťaže, nielen online, ale naživo stretnúť svojich rovesníkov, spoznať nových ľudí a nadviazať nové kamarátstva. Hoci miesto konania nebolo najbližšie a mnohých potrápilo aj skoré vstávanie, tento deň všetci zúčastnení hodnotia ako veľmi vydarený a tešia sa na ďalšie podobné príležitosti.

Našim recitátorom sa aj veľmi dobre darilo a získali sme nasledovné umiestnenie:

1. miesto v kategórii II. získala Michaela Chládková a postupuje do celoslovenského kola.
2. miesto v kategórii V. získala Kristína Árendášová