Krajské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

Srdečne gratulujeme našej vynikajúcej recitátorke Janke Kóšovej, žiačke 6. B triedy, ktorá sa 3. mája zúčastnila krajského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín. Jej prednes porota ocenila krásnym 2. miestom s odporúčaním na postup do celoslovenského kola. Veľmi sa z jej úspechu tešíme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

Anglická súťaž Englishstar

Dňa 5. 5. 2022 bol súťažným dňom pre celé SR aj pre našu školu v anglickej súťaži Englishstar. Súťaže sa zúčastnilo 61 žiakov  z tried 2. až 9. ročníka.  Za I. stupeň súťažilo 49 žiakov a za II. stupeň 12 žiakov.

Ohľadom výsledkov Vás budeme čoskoro informovať.

ĎAKUJEME všetkým súťažiacim za účasť, držíme palce pri hodnotení testov a v žrebovaní o hodnotné ceny.

p. uč. Harmadyová

„… a Slovo bolo u Boha…“

Po úspešnom školskom kole recitačnej súťaže „… a Slovo bolo u Boha…“ nasledovalo krajské kolo, ktoré sa konalo na Základnej škole sv. dona Bosca v Topoľčanoch.

Všetci zúčastnení sa tešili z príležitosti osobne sa zúčastniť súťaže, nielen online, ale naživo stretnúť svojich rovesníkov, spoznať nových ľudí a nadviazať nové kamarátstva. Hoci miesto konania nebolo najbližšie a mnohých potrápilo aj skoré vstávanie, tento deň všetci zúčastnení hodnotia ako veľmi vydarený a tešia sa na ďalšie podobné príležitosti.

Našim recitátorom sa aj veľmi dobre darilo a získali sme nasledovné umiestnenie:

1. miesto v kategórii II. získala Michaela Chládková a postupuje do celoslovenského kola.
2. miesto v kategórii V. získala Kristína Árendášová

Školská súťaž

Žiaci majú pri svojom vzdelávaní k dispozícii mnoho  pomôcok, či sú to učebnice, pracovné zošity a listy, príručky, slovníky. Lenže niekedy sa môže stať, že nie všetko je zrozumiteľné alebo pútavé pre našich žiakov. A preto sme chceli, aby nám sami ukázali, ako má podľa nich vyzerať správna učebná pomôcka. V rámci školskej súťaže sa pustili do ich vyrábania. Každý ročník sa venoval inej téme – malé a veľké písmená, vetné členy, ľudová slovesnosť, vývin slovenského jazyka a delenie slovnej zásoby. Žiaci v tých prácach zužitkovali svoje doterajšie vedomosti a aj nadobudnuté grify v jednotlivých témach, o ktoré sa rozhodli podeliť aj so svojimi spolužiakmi a kamarátmi. Všetky práce boli veľmi vydarené a tie najlepšie dostanú aj svoje miesto na školskej chodbe, aby slúžili svojmu účelu.