Školské kolo Dejepisnej olympiády

Tesne pred vianočnými prázdninami prebehlo na škole školské kolo Dejepisnej olympiády. Témou 14. ročníka sú pamiatky UNESCO na Slovensku.

Celkovo sa školského kola zúčastnilo 24 žiakov. Najviac v kategórii C – žiaci 9. ročníka.

Výsledky boli nasledovné:

Kategória F – 6. ročník

1. miesto – Sofia Sklenková, 6. B

2. miesto – Rebeka Horňáková, 6. A

3. miesto – Vivien Berkešová, 6. B

Kategória E – 7. ročník:

1. miesto – Sofia Pechová, 7. A

2. miesto – Merry Ivett Čankyová, 7. A

3. miesto – Viktória Šmondrková, 7. B

Kategória D – 8. ročník:

1. miesto – Nina Földesiová, 8. B

2. miesto – Lilien Riese, 8. B

3. miesto – Júlia Mizeráková, 8. A

Kategória C – 9. ročník:

1. miesto – Sebastián Kopernický, 9. B

2. miesto – Viktória Bôžiková, 9. B

3. miesto – Laura Magátová, 9. B

Žiaci umiestnení na prvých dvoch miestach postupujú do okresného kola. Všetkým zúčastneným ďakujeme, víťazom blahoželáme a držíme palce v okresnom kole.

Zároveň chceme poďakovať všetkým vyučujúcim, ktorí žiakov pripravovali a aj naďalej pripravujú.

Geografická olympiáda

Učitelia našej základnej školy pravidelne zapájajú žiakov do predmetových olympiád a súťaží. Nie je to inak ani v tejto zložitej pandemickej dobe.

Jednou z olympiád, ktoré sa uskutočnili v posledných týždňoch, je aj Geografická olympiáda, ktorá v tomto školskom roku má už jubilejný 50. ročník. Školské kolo prebehlo online formou a celkovo úlohy riešilo 47 žiakov 5. – 9. ročníka.

V kategórii G (5. ročník)  súťažilo 15 žiakov – z toho 10 sa stali úspešnými riešiteľmi.

Na prvých troch miestach skončili nasledovní žiaci a vybojovali si aj postup do okresného kola:

1. Filip Buda – 5. A

2. Leo Kubáň – 5. B

3. Juraj Hudec – 5. A

V kategórii F (6. a 7. ročník) bolo zapojených 15 žiakov – z toho 12 sa stali úspešnými riešiteľmi školského kola. V okresnom kole nás budú reprezentovať umiestnení na prvých troch miestach:

1. Lilien Jakubisová – 7. A

2. Diana Mérésová – 7. B

3. Sofia Pechová – 7. A

V kategórii E (8. a 9. ročník) úlohy riešilo 17 žiakov – úspešnými sa stali 16 žiaci. Na stupňoch víťazov skončili a do okresu postupujú:

1. Nina Földesiová – 8. B

2. Roman Köteles – 8. A

3. Jakub Majchrák – 8. A

Všetkým zúčastneným žiakom za reprezentáciu školy a prezentáciu svojich znalostí ďakujeme, víťazom blahoželáme a držíme im palce v okresnom kole.

Chceme sa poďakovať pani učiteľke Veronike Imre a pánovi učiteľovi Milošovi Harmadymu za prípravu žiakov na túto olympiádu.

Na záver by sme sa chceli poďakovať p.zástupcovi B.Bányimu.

Expert – geniality show

Napriek hektickej dobe sa snažíme so žiakmi zapájať do rôznych súťaží a projektov. V posledný novembrový deň sa aj na našej škole, tak ako na celom Slovensku, realizovala súťaž „Expert – geniality show“. Zvládli sme to aj s dodržaním prísnych protipandemických opatrení. Žiaci si tak vyskúšali vedomosti a zároveň všeobecný rozhľad z rôznych oblastí podľa ich výberu.

IBOBOR

V dňoch  od 8. novembra  do 12. novembra  2021 sa žiaci našej školy zapojili do online informatickej súťaže Ibobor. Žiaci sa mohli pripájať zo školy, ale  aj z domu. Hlavným cieľom súťaže bola podpora záujmu o IKT u všetkých žiakov. Úlohy boli zamerané na logiku, kombinatoriku, jednoduché programovanie.

Do súťaže sa zapojilo 223 žiakov I. a  II. stupňa základnej školy.

Úspešnými riešiteľmi v kategórii DROBEC  sa stali:

Samuel Turček                                    3.C                  72 bodov

Adam Máčaj                                        3.A                  64 bodov

Tobias Bôžik                                      3.B                  64 bodov

Mia Hlaváčiková                                3.B                  64 bodov

Lukáš Galko                                       3.B                  60 bodov

Žofia Plevová                                      3.A                  56 bodov

Alexia Day                                         3.B                  56 bodov        

Jakub Poláčik                                      3.A                  52 bodov

Michal Palkovič                                  3.B                  52 bodov

Michal Kapec                                     3.C                  52 bodov

Natália Nina Hamranová                    3.A                  48 bodov

Tobiáš Švaral                                      3.A                  48 bodov

Tobias Csontó                                     3.B                  48 bodov

Natália Šípošová                                 3.B                  48 bodov  zo 72 možných bodov.

Úspešnými riešiteľmi v kategórii BOBRÍK  sa stali:

Juraj Hudec                                         5.A                  84 bodov

Isabell Bridišová                                 4.A                  72 bodov        

Martin Máčaj                                       5.A                  68 bodov

Viktória Pástorová                              5.B                  68 bodov

Priyanka Ramphul                              4.B                  68 bodov

Tomáš Krištof                                     5.B                  64 bodov

Liliana Trňanová                                 4.A                  64 bodov

Natália Pojarová                                  4.A                  64 bodov

Dominik Rubeš                                   4.B                  64 bodov

Filip Buda                                           5.A                  64 bodov

Michaela Chládková                           4.B                  64 bodov

Dárius Debnár                                     4.B                  60 bodov   z 96 možných bodov.

Úspešnými riešiteľmi v kategórii BENJAMÍN  sa stali:

Rebeka Horňáková                             6.A                  55,33 bodov

Lilien Vargová                                    7.B                  54,67 bodov

Terézia Majchráková                          6.A                  52 bodov    z 80 možných bodov. 

Úspešnou riešiteľkou v kategórii KADET sa stala:

Vanesa Šárniková                    8.A                  60 bodov         z 80 možných bodov. 

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za chuť súťažiť, blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a teším sa na ďalší ročník.

Ing. Sylvia Verbovská, koordinátorka súťaže pre I. a II. stupeň