Okresné (dekanátne) kolo Biblickej olympiády

V dňoch 21. – 22. marca sa na našej škole uskutočnilo okresné (dekanátne) kolo Biblickej olympiády základných a stredných škôl.

Žiaci našej ZŠ sa umiestnili v tomto kole na 2. mieste. Súťažili: Rebeka Horňáková, Terézia Majchráková a Šimon Križo.

Žiaci nášho Gymnázia sa umiestnili v tomto kole na 3. mieste. Súťažili: Miriam Beniaková, Alžbeta Beniaková a Ján Pavol Babocký.

Našim študentom a študentkám ďakujeme za účasť, reprezentáciu, energiu a čas, ktorú venovali príprave na olympiádu.