Krížová cesta žiakov 2. stupňa

V rámci pôstnej prípravy na sviatky Veľkej noci sa každá trieda 2. stupňa ZŠ zúčastnila pobožnosti krížovej cesty cez hodinu náboženstva. Mali sme možnosť zahĺbiť sa do cesty, ktorou si prešiel kvôli nám Ježiš, a prosiť o pomoc na našich životných cestách.