Okresné kolo súťaže mladých záchranárov

Vo štvrtok 16. mája 2024 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže mladých záchranárov civilnej
ochrany.
Našu školu reprezentovalo družstvo ôsmakov v zložení Dominik Foťko, Samuel Valkovič,
Daniela Jakubíková, Simona Hrudková.
Na súťažnej trati si okrem vedomostí v testoch súťažiaci vyskúšali zručnosti v predchádzaní
požiarov, v poskytnutí prvej pomoci, v orientácii v prírode a v prípade mimoriadnych
udalostí.
Po sčítaní bodov boli vyhlásené výsledky a naše družstvo obsadilo krásne 1. miesto a získalo postup do krajského kola v Nitre.
Žiakom k úspechu blahoželáme a držíme palce v krajskom kole.

Okresné kolo geografickej olympiády

Veľmi sa tešíme z úspechov našich dvoch piatakov, ktorí obsadili prvé dve miesta na okresnom kole geografickej olympiády. 

Jakub Poláčik z 5.A triedy sa umiestnil na 1. mieste a Filip Černák z 5.B triedy získal 2. miesto. Organizátorom okresného kola GO bola ZŠ A. Kmeťa v Leviciach. Našim šikovným výhercom gratulujeme a prajeme veľa úspechov aj v ďalších súťažiach.

Učitelia geografie: Mgr. M. Harmady, Mgr. B. Bányi, Mgr. V. Imre.

Geografická olympiáda

Jednou z najstarších predmetových olympiád, ktorá v tomto školskom roku realizuje svoj 52.
ročník je Geografická olympiáda. Zároveň je to jedna z olympiád, ktorá máva najvyššiu
zapojenosť žiakov. V tomto školskom roku aj na našej základnej škole sa školského kola
zúčastnilo 64 žiakov. Olympiáda sa realizovala online a žiaci riešili úlohy rôzneho charakteru
z daného učiva, ale aj z témy – vnútorné procesy našej Zeme.
Prevažná väčšina žiakov sa stali úspešnými riešiteľmi.
Do okresného kola, ktoré bude v mesiaci marec postupujú a farby našej školy budú hájiť
piataci Jakub Poláčik a Filip Černák, šiestak Jakub Hrubý, siedmak Martin Máčaj, ôsmak
Dominik Foťko a deviatačka Lilien Jakubisová. Všetkým budeme držať palce.

Recitačná súťaž  …. A Slovo bolo u Boha…..

Po úspešnom školskom kole recitačnej súťaže …. A Slovo bolo u Boha…. kroky našich recitátorov viedli rovno na krajské kolo do Topoľčian. Ani tam neboli naše úspechy zanedbateľné. Odniesli sme si dve tretie miesta – získali ich Simona Gunárová (2.C) a Lea Kasznyoczká (3.A), medzi staršími žiakmi sa na 1. mieste umiestnila naša gymnazistka Lucia Gulášová (2.G). Ďakujeme všetkým zúčastneným za reprezentáciu našej školy a Lucke držíme palce v celoslovenskom kole.