Krajské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

Srdečne gratulujeme našej vynikajúcej recitátorke Janke Kóšovej, žiačke 6. B triedy, ktorá sa 3. mája zúčastnila krajského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín. Jej prednes porota ocenila krásnym 2. miestom s odporúčaním na postup do celoslovenského kola. Veľmi sa z jej úspechu tešíme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

Ocenenie úspešných riešiteľov v aplikácii WOCABEE

WOCABEE aplikácia na učenie slovíčok a fráz akéhokoľvek jazyka nielen ANJ patrí medzi TOP aplikácie a stala sa inovatívnym činom roka ocenená ministrom hospodárstva SR. Aplikácia sa používa v 9 krajinách Európy a používajú ju desiatky tisíc žiakov. Aplikáciu používajú aj ukrajinské deti pri výučbe slovenského jazyka.

Naši žiaci I. stupňa sa učili aj tento šk. rok  slovíčka online hravou formou, zdokonaľovali sa vo výslovnosti, mohli súťažiť medzi ostatnými žiakmi vo svojej triede a niektorí sa zapájali aj do súťaží každý mesiac, ktoré organizoval tím Wocabee. Aplikácia bola spustená na 6 mesiacov, teraz je už ukončená ocenením žiakov, ktorí veľmi usilovne pracovali a splnili všetky balíčky slovíčok, ktoré učiteľ zadal.

Gratulujeme.               

p. uč. R. Harmadyová

Expert Geniality Show

Súťaže, do ktorých sa zapájajú naši žiaci, sú rôznorodé. Jednou z tých, v ktorej si môžu preveriť všeobecný prehľad, je Expert Geniality Show. Každý žiak si vyberá dve témy, v ktorých súťaží. Každoročne túto súťaž absolvuje niekoľko našich žiakov. V tomto školskom roku sa zapojili piataci.

Z 5. A triedy to boli Filip Buda, Juraj Hudec, Simon Lovaš a Diana Dovičinová. Z 5. B triedy sa zapojili Tomáš Krištof, Viktória Pásztorová a Lukas Truska.

Najlepšie sa im darilo v oblasti jazykov. V rámci Slovenska sa najlepšie umiestnil Lukas Turska, ktorý získal titul Top expert.