Ocenenie úspešných riešiteľov v aplikácii WOCABEE

WOCABEE aplikácia na učenie slovíčok a fráz akéhokoľvek jazyka nielen ANJ patrí medzi TOP aplikácie a stala sa inovatívnym činom roka ocenená ministrom hospodárstva SR. Aplikácia sa používa v 9 krajinách Európy a používajú ju desiatky tisíc žiakov. Aplikáciu používajú aj ukrajinské deti pri výučbe slovenského jazyka.

Naši žiaci I. stupňa sa učili aj tento šk. rok  slovíčka online hravou formou, zdokonaľovali sa vo výslovnosti, mohli súťažiť medzi ostatnými žiakmi vo svojej triede a niektorí sa zapájali aj do súťaží každý mesiac, ktoré organizoval tím Wocabee. Aplikácia bola spustená na 6 mesiacov, teraz je už ukončená ocenením žiakov, ktorí veľmi usilovne pracovali a splnili všetky balíčky slovíčok, ktoré učiteľ zadal.

Gratulujeme.               

p. uč. R. Harmadyová

Expert Geniality Show

Súťaže, do ktorých sa zapájajú naši žiaci, sú rôznorodé. Jednou z tých, v ktorej si môžu preveriť všeobecný prehľad, je Expert Geniality Show. Každý žiak si vyberá dve témy, v ktorých súťaží. Každoročne túto súťaž absolvuje niekoľko našich žiakov. V tomto školskom roku sa zapojili piataci.

Z 5. A triedy to boli Filip Buda, Juraj Hudec, Simon Lovaš a Diana Dovičinová. Z 5. B triedy sa zapojili Tomáš Krištof, Viktória Pásztorová a Lukas Truska.

Najlepšie sa im darilo v oblasti jazykov. V rámci Slovenska sa najlepšie umiestnil Lukas Turska, ktorý získal titul Top expert.

Naši recitátori opäť zažiarili!

Mesiac marec bol pre recitátorov našej školy skutočne veľmi úspešný. Víťazi školských kôl prednesových súťaží opäť zažiarili!

Majstrovský talent predstavili najprv v obvodnom kole súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, ktoré sa uskutočnilo v piatok, 25. marca.

Svojim umiestnením nás veľmi potešili:

v I. kategórii – poézia – Karolínka Drevená, 2. miesto,

v I. kategórii – próza – Jakubko Kaszanyoczký, 3. miesto,

v II. kategórii – próza – Janka Kóšová, 1. miesto a postup do okresného kola.

Veľkým úspechom sme pokračovali aj v utorok, 29. marca. V okresnom kole súťaže v prednese slovenských povestí ŠALIANSKY MAŤKO očaril porotu prednes našej Lenky Palkovičovej. Obsadila v I. kategórii 1. miesto a postupuje do krajského kola.

Všetkým recitátorom úprimne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu. Našim dievčatám Janke a Lenke prajeme do postupových kôl recitačných súťaží veľa úspechov! Držíme palce!

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 14. 3. 2022 sa uskutočnilo školské kolo v prednesovej súťaži Hviezdoslavov Kubín. Po náročnom období sa nám konečne podarilo zrealizovať súťaž prezenčne a záujem bol naozaj veľký. Veľmi sa tešíme záujmu detí a zároveň im chceme poďakovať za úžasný zážitok.

Výkony žiakov boli naozaj presvedčivé, no vyhrať mohli len tí najlepší:

I. kategória /2. až 4. ročník/

POÉZIA

 1. miesto – Karolína Drevená, II. B
 2. miesto – Michaela Chládková, IV. B
 3. miesto – Nina Takáčová, III. A

PRÓZA

 1. miesto – Jakub Kaszanyoczký, IV. A
 2. miesto – Ivana Hornoková, IV. A
 3. miesto – Jakub Švec, II. B

II. kategória /5. až 6. ročník/

POÉZIA

2. miesto – Rebeka Horňáková, VI. A

PRÓZA

 1. miesto – Janka Kóšová, VI. B
 2. miesto – Ema Gombíková, VI. B
 3. miesto – Juraj Hudec, V. A

III. kategória /7. až 9. ročník/

POÉZIA

 1. miesto – Paula Suchanská, VIII. A

PRÓZA

 1. miesto – Lillien Riese, VIII. B

Všetkým súťažiacim ďakujeme a postupujúcim do obvodného kola držíme palce a želáme veľa úspechov!