Okresné kolo geografickej olympiády

Veľmi sa tešíme z úspechov našich dvoch piatakov, ktorí obsadili prvé dve miesta na okresnom kole geografickej olympiády. 

Jakub Poláčik z 5.A triedy sa umiestnil na 1. mieste a Filip Černák z 5.B triedy získal 2. miesto. Organizátorom okresného kola GO bola ZŠ A. Kmeťa v Leviciach. Našim šikovným výhercom gratulujeme a prajeme veľa úspechov aj v ďalších súťažiach.

Učitelia geografie: Mgr. M. Harmady, Mgr. B. Bányi, Mgr. V. Imre.

Geografická olympiáda

Jednou z najstarších predmetových olympiád, ktorá v tomto školskom roku realizuje svoj 52.
ročník je Geografická olympiáda. Zároveň je to jedna z olympiád, ktorá máva najvyššiu
zapojenosť žiakov. V tomto školskom roku aj na našej základnej škole sa školského kola
zúčastnilo 64 žiakov. Olympiáda sa realizovala online a žiaci riešili úlohy rôzneho charakteru
z daného učiva, ale aj z témy – vnútorné procesy našej Zeme.
Prevažná väčšina žiakov sa stali úspešnými riešiteľmi.
Do okresného kola, ktoré bude v mesiaci marec postupujú a farby našej školy budú hájiť
piataci Jakub Poláčik a Filip Černák, šiestak Jakub Hrubý, siedmak Martin Máčaj, ôsmak
Dominik Foťko a deviatačka Lilien Jakubisová. Všetkým budeme držať palce.

Recitačná súťaž  …. A Slovo bolo u Boha…..

Po úspešnom školskom kole recitačnej súťaže …. A Slovo bolo u Boha…. kroky našich recitátorov viedli rovno na krajské kolo do Topoľčian. Ani tam neboli naše úspechy zanedbateľné. Odniesli sme si dve tretie miesta – získali ich Simona Gunárová (2.C) a Lea Kasznyoczká (3.A), medzi staršími žiakmi sa na 1. mieste umiestnila naša gymnazistka Lucia Gulášová (2.G). Ďakujeme všetkým zúčastneným za reprezentáciu našej školy a Lucke držíme palce v celoslovenskom kole. 

Vyhodnotenie medzinárodnej anglickej súťaže ENGLISHSTAR

Dňa 27. 4. 2023 sme súťažili v anglickej súťaži ENGLISHSTAR.  Svoje vedomosti z anglického jazyka si preverilo 49 žiakov. Tento šk. rok súťažili aj žiaci 1. ročníka. Žiaci dosiahli výborné výsledky, 35 žiakov z našej školy patrilo medzi úspešných riešiteľov.

Všetci úspešní riešitelia získali diplom so zlatou medailou a darček s logom Englishstar. Ostatní žiaci získali taktiež účastnícky diplom a darček. V rámci školy sme mali dvoch 100% riešiteľov a to prváčikov Paulínu Barátovú a Martina Durčinku z 1. B triedy. Títo žiaci boli zároveň odmenení aj vecnými cenami a zaradení do žrebovania, kde Paulínka Barátová získala v žrebovaní ďalšiu vecnú cenu.

Všetkým žiakom, ktorí mali odvahu a sa prihlásili do anglickej súťaže GRATULUJEME.

ĎAKUJEME za ich odvahu súťažiť, usilovnosť a veľkú snahu.

Mgr. R. Harmadyová

koordinátor súťaže Englishstar

Opäť sme sa zaradili medzi najlepšie školy v kvalite vzdelávania

Aj tento školský rok sa na našej škole uskutočnilo Testovanie 9 z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. Naši deviataci v ňom dosiahli výborné výsledky.

Matematika – priemerná úspešnosť školy 60,4 , prekročili celoslovenský priemer o 5,3

Slovenský jazyk a literatúra  –  priemerná úspešnosť školy 62,9 , prekročili celoslovenský priemer o 4,2

Tieto výsledky tiež poskytujú obraz o kvalite vzdelávania na našej škole. Poďakovanie patrí našim deviatakom, ktorí zodpovedne pristupovali k svojim povinnostiam a našim pedagógom, ktorí ich na Testovanie 9 pripravovali.