Mažoretky ViniLev

V sobotu 14.1.2023 mažoretky ViniLev z našej školy opustili bezpečné zázemie a vybrali sa prezentovať svoje zručnosti na basketbalový zápas LEVICE – SVIT do Športovej haly Levice. Fanúšikov veľmi prekvapili a potešili. Potlesk stál za to a dievčatá sa tešia, kedy si to budú môcť zopakovať. 

Imatrikulácie– I. ročník ZŠ

9. december 2022 bol pre našich prváčikov slávnostným dňom. Všetky triedy sa zišli v krásne vyzdobenej telocvični, kde už na nich čakali pani riaditeľka s pani zástupkyňou a pánom kaplánom, ktorí ich pasovali za ozajstných žiakov našej školy. Prváci predviedli v pripravenom programe, čo všetko sa už  naučili, ako sa skamarátili s abecedou, číslami, knihami, pesničkami. Každý žiačik prešiel veselou symbolickou školskou bránou. Pamiatkou na tento deň budú diplomy, prvácke medaile a pekné fotografie. Na slávnostnú imatrikuláciu prijali pozvanie aj naši kamaráti z MŠ- predškoláci, veď o rok si študentské klobúky nasadia oni!

Burza informácií

Žiaci 9. ročníka sa zúčastnili dňa 1.12.2022 Burzy informácií stredných škôl. Žiaci mohli získať aktuálne informácie o študijných i učebných odboroch stredných škôl. Oboznámili sa s možnosťou ďalšieho štúdia a uplatnenia v praxi. Niektorí žiaci si vyskúšali napr. streľbu alebo razenie mincí.