Dňa 27.09. 2023 sme mali v našej škole vzácnu návštevu

V tento deň sme na našej škole oslavovali aj Sviatok sv. Vincenta, patróna našej školy. Deň začal svätou omšou a po návrate z kostola si každá trieda zorganizovala triedne hody.

Prišli nás pozrieť Mons. PhLic. Ing. Branislav Koppal, M.A. – generálny vikár,  ThLic. Martin Ďuračka, PhD. – biskupský vikár pre školstvo,Ing. Mgr. Jana Brázdilová a por. Ján Lehocký – vojenská farnosť sv. Michala vo vojenskom útvare Levice.

Pri tejto príležitosti sme ich previedli celou našou školou a špeciálne sme sa zastavili v našej kaplnke a v novovybudovanej škôlkarskej triede – Lienky, ktorú nám posvätili, aby sa tam detičkám darilo a pani učiteľkám dobre pracovalo.

Zároveň sme navštívili aj všetky prvácke triedy. Naši prváci túto vzácnu návštevu už čakali s pripravenými školskými taškami. Tieto tašky nám por. Ján Lehocký požehnal a pridal modlitby, ktoré budú ich nositeľov sprevádzať počas celého školského roka.

Ako prebiehal Európsky deň jazykov na našej ZŠ

Mladší žiaci sa 26. septembra 2023 naučili pozdraviť v rôznych európskych jazykoch pomocou pesničky. Po vypočutí nahrávok rôznych európskych jazykov sa pokúšali uhádnuť, aké jazyky počuli a priraďovali európske krajiny k správnej vlajke.

Žiaci 5. – 9. ročníka sa obliekli do farieb vlajok nasledovných európskych krajín: Českej republiky, Poľska, Rakúska, Maďarska, Španielska, Grécka, Nemecka, Portugalska, Francúzska a Talianska. Súťažili vo svojich triedach v kvíze, do ktorého pripravila každá trieda tri otázky o pridelenom európskom štáte. Výsledky boli vyrovnané. Na prvom mieste sa umiestnili žiaci VII. triedy s počtom bodov 24, čo spoločne oslávili sladkou odmenou.

V. A23
V. B19,5
V. C18,5
VI. A20,5
VI. B19
VII.24
VIII. A23,5
VIII. B22
IX. A19
IX. B22,5

Letní pátrači – po stopách zvierat

Zápisky z 1. dňa

My pátrači pátrame poctivo a vypátrame všetko. Nebojíme sa pokusov, nebojíme sa ísť po stopách zvierat a nebojíme sa zistiť ako všetko funguje.

Dnes bol prvý deň nášho pátrania a aby sme vedeli kto je pátrač, tak sme dostali náramok, ktorý nás všetkých povýšil na hlavných pátračov Katolíckej spojenej školy.

A čo sme spoločnými silami vypátrali? No napríklad, čo sa stane, keď zmiešame ocot so sódou bikarbónou a pridáme k tomu jeden ružový balón, zistili sme ako sa správajú magnety a ktoré telesá plávajú na hladine vody a ktoré sa naopak ponoria. Vypátrali sme či sa máme báť diviaka, hada, jeleňa….

Na chvíľu sa nás snažili zmiasť, keď na nás rozprávali po anglicky, ale my sme sa nedali a aj tento jazyk sme rozlúštili a zistili sme, čo od nás chcú a čo máme robiť.

Pátrali sme aj v kuchynke, kde sme si dali malú prestávku a trošku sme si naplnili brušká. Ale aj s plným bruškom sme boli v strehu pretože nás nič nemôže vyviesť z rovnováhy. Byť hlavným pátračom našej školy je naozaj zodpovedná úloha. Tak sme pátrali ďalej až sme sa dostali do telocvične kde nás čakalo kopec úloh. Pre nás to ale všetko bola malina.

Úlohy sme rozlúštili, každé zadanie sme do bodky splnili, všetko, čo nám naservírovali sme zjedli a ešte sme sa pri tom aj poriadne zabavili.

Medzinárodný deň detí 2023

Dňa 31.5.2023 sme oslávili Medzinárodný deň detí v pastoračnom centre pri Kostole Ducha Svätého v Leviciach. Okrem krásneho teplého letného dňa čakali na nás aj rôzne aktivity, ktoré si pre nás pripravili žiaci 3. ročníka nášho gymnázia. Výzvou pre nás bolo plniť úlohy ako napríklad: väčšia berie, zahraj sa na Popolušku, čo sa skrýva vo vrecúšku, pexeso a mnoho ďalších… Aktivity sa nám páčili – keďže väčšina bola zostavená tak, že sme museli spolupracovať vo dvojiciach, čiže sme sa opäť viac spoznali a mohli sme si trošku medzi sebou zasúťažiť. Za každú aktivitu sme získavali body, ktoré nám nakoniec naše triedne pani učiteľky spočítali. Po splnení aktivít sme mali voľný program a ochotne sme ho strávili príjemným posedením na deke v kruhu spolužiakov. Na záver dňa boli odmenení žiaci, ktorí získali najvyšší počet bodov v úlohách. Napokon sa malá odmena ušla každému z nás a tým sa skončil náš Medzinárodný deň detí, ktorý sme si opäť veľmi užili.