Medzinárodný deň detí 2023

Dňa 31.5.2023 sme oslávili Medzinárodný deň detí v pastoračnom centre pri Kostole Ducha Svätého v Leviciach. Okrem krásneho teplého letného dňa čakali na nás aj rôzne aktivity, ktoré si pre nás pripravili žiaci 3. ročníka nášho gymnázia. Výzvou pre nás bolo plniť úlohy ako napríklad: väčšia berie, zahraj sa na Popolušku, čo sa skrýva vo vrecúšku, pexeso a mnoho ďalších… Aktivity sa nám páčili – keďže väčšina bola zostavená tak, že sme museli spolupracovať vo dvojiciach, čiže sme sa opäť viac spoznali a mohli sme si trošku medzi sebou zasúťažiť. Za každú aktivitu sme získavali body, ktoré nám nakoniec naše triedne pani učiteľky spočítali. Po splnení aktivít sme mali voľný program a ochotne sme ho strávili príjemným posedením na deke v kruhu spolužiakov. Na záver dňa boli odmenení žiaci, ktorí získali najvyšší počet bodov v úlohách. Napokon sa malá odmena ušla každému z nás a tým sa skončil náš Medzinárodný deň detí, ktorý sme si opäť veľmi užili.

Marec – mesiac knihy

Niežeby sa u nás knihy v iných mesiacoch nečítali, ale predsa len v tomto mesiaci sme im venovali viac pozornosti. A bolo to veru cítiť aj v školskej knižnici. Každý sa aspoň raz zastavil a pozrel sa, čo je v nej nové, popr. či všetko ostalo po starom, ako poznal.

V tomto mesiaci sa uskutočnila aj súťaž, ktorá bola rozdelená pre 1. a 2.stupeň základnej školy. Naši menší žiaci mali za úlohu nakresliť novú obálku svojej obľúbenej knihy. A naozaj bolo na čo pozerať. Prác, z ktorých bolo treba vybrať víťaza, bolo nespočetne. Ale našej porote sa napokon podarilo vybrať z každého ročníka jednu prácu a víťazi boli odmenení sladkou odmenou a jednotkou zo slovenčiny. Rovnakú cenu získali aj žiaci z 2. stupňa, ktorí tvorili reklamu pre školskú knižnicu. Aj tu boli dve kategórie: online verzia a plagátová verzia. Naša porota mala aj tu problém vybrať víťaza, ale nakoniec sa predsa len zhodli.  

Všetkým zúčastneným ďakujeme za ich práce a veríme, že si aj naďalej nájdu cestu do školskej knižnice.

Veľkonočné tvorivé dielne v DSS

V tomto pôstnom období  žiaci z I.B  svojou návštevou spríjemnili chvíle ľuďom v dennom stacionári   OSTROV.

V ich spoločnosti sme tkali koberce, vyrábali jarné víly, zdobili voskom kraslice a tvorili krásne kuriatka z vajíčok.

Detičky zaspievali, zobrali im malý darček a ich úprimné slová potešili všetkých prítomných.