Nebo v Škole

Dňa 27.10.2021 sme mali na škole aktivitu: Nebo v škole. Tento deň patril k naozaj výnimočným, pretože sme na našich chodbách mohli stretnúť svätého Ondreja, svätého Lukáša, svätú Katarínu, svätého Mareka a mnoho iných …..

Prostredníctvom aktivít, ktoré sme v našich družinách robili sme si pripomenuli, ako vybraní svätci žili. Rovnako sme sa naučili aj to, čo predchádza tomu, kým niekoho za svätého vyhlásia.

Medzinárodný deň knižníc

Školská knižnica – pre niekoho obľúbené miesto, pre niektorých menej,  pre niekoho stále neprebádané územie.  Aj tak je však dôležitou súčasťou našej školy a nášho vzdelávania. Nenájdeme v nej totiž len romány a detektívky, ale aj mnoho iných kníh. A práve o tom sme sa presvedčili na Deň knižníc.

Piataci si z knižnice požičali encyklopédie a študovali vesmír a fyzikálne zákony. Šiestaci sa venovali klimatickým zmenám a možným dopadom na našu planétu.

Knihou receptov sa inšpirovala 7.A a pripravila výborné čokoládové muffiny a lahodnú smotanovú tortu. 7.B si zo školskej knižnice požičala knihu pokusov a vyskúšali si ich v praxi.  9.A sa ponorila do príbehu Jane Austinovej – Pýcha a predsudok v anglickom jazyku. Ľudské práva a ústavu skúmali žiaci 9.B. Vo všetkých triedach nám žiaci ukázali snahu a šikovnosť a výsledkom boli nápadité projekty.

Dúfame, že Deň knižníc oslovil našich žiakov natoľko, že častejšie navštívia školskú knižnicu, a zároveň obohatia svoje vlastné knižnice o nové knihy.

Knihy – naši skutoční kamaráti

Vravíte, že máte svojich dobrých kamarátov? To je veľmi dobre, všetci ich potrebujeme. Smejú sa s nami a sú smutní, keď nám vôbec nie je veselo. A viete, že veľkým kamarátom môže byť pre človeka aj obyčajná kniha? Veru, deti sa o tom presvedčili, keď naplno využili tajomstvo kníh našej školskej knižnice. V pondelok, 25. októbra si totiž pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc, tento školský rok témou „Radostná podpora zážitkového učenia školskou knižnicou.“

O zážitky nebola skutočne núdza. V jednotlivých ročníkoch a triedach na 1. stupni deti čítali, tvorili, kreslili, vymýšľali…

Pre deti 1. ročníka vybrali pani učiteľky zo školskej knižnice knižky hodné veľkých prvákov – Zvedavé písmenká či Marta a Jonatán. Prerozprávali príbehy a vytvorili krásne knižné záložky. Ich výkony boli dôkazom toho, že do školy už naozaj patria! V 2. ročníku sa deti zamerali na veselé a nápadité príhody Guľka Bombuľka a na krásne rozprávky zo Zlatej knihy rozprávok. Rozprávky deti dramatizovali, modelovali a kreslili hlavné a vedľajšie postavy. Všetky aktivity zvládli na výbornú! Tretí ročník pretvoril slovenské ľudové rozprávky na úplne nové rozprávky. Tak z rozprávky Soľ nad zlato vznikla rozprávka Zdravie nad zlato, Medovníkový domček dostal úplne nových hlavných hrdinov či bývanie. Pre nové rozprávky vytvorili tretiaci dokonca aj ilustrovanú knižku. Potvrdili, že z nich vyrastajú talentovaní budúci spisovatelia, možno ilustrátori! Práca s odbornou literatúrou s témou Vesmír zaujala deti 4. ročníka. Za pomoci encyklopédií stvárnili planéty najprv maľbou, potom získali o nej z odbornej literatúry cenné informácie a napokon ako planéty vyrozprávali o sebe všetky zaujímavosti. Proste, na úrovni štvrtákov!

Jeden múdry človek menom Ch. W. Eliot povedal: „Knihy sú najtichším a najstálejším priateľom. Sú najmúdrejším poradcom a najtrpezlivejším učiteľom“. V tento deň boli knihy pre všetky deti naozaj veľkými priateľmi, obohatili ich o nové zážitky, naučili novým vedomostiam, trpezlivosti, rozšírili slovnú zásobu, rozvinuli fantáziu, pomohli im zrelaxovať. Tešíme sa, že deti našli skutočných priateľov!

Pani učiteľky 1. stupňa ZŠ

Ocenenie pedagogických zamestnancov školy

Pri príležitosti Svetového dňa učiteľov mesto Levice udelilo Plaketu J. A. Komenského pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení na území mesta a významným osobnostiam podieľajúcim sa na rozvoji školstva za rok 2020 a 2021. Poďakovanie za túto slávnostnú udalosť patrí mestu Levice, Komisii vzdelávania a mládeže, ZUŠ Pála Kadosu a Speváckemu zboru slovenských učiteľov. Medzi ocenenými boli aj zamestnanci našej školy.

PaedDr. Milan Bridiš – za celoživotnú prácu v školstve, za úspechy vo výchove množstva talentovaných športovcov a rozvoj regionálneho školstva

Denisa Mumperová – učiteľka predprimárneho vzdelávania, za aktívnu pedagogickú prácu vo výchove a vzdelávaní detí predškolského veku

Mgr. Monika Ševčíková – učiteľka matematiky a telesnej výchovy – za zodpovedný prístup k dištančnému vzdelávaniu žiakov

Ing. Katarína Vargová – učiteľka chémie a biológie – za dlhoročnú tvorivú pedagogickú činnosť vo výchove a vzdelávaní žiakov školy

Srdečne im blahoželáme.

Deň detí 2021

Deň detí v ŠKD

Deň detí v základnej škole

1. jún je deň, na ktorý všetky deti netrpezlivo čakajú a sú zvedavé, čo im prinesie. Tento rok sa veru mali na čo tešiť. Čakali ich školské olympijské hry, kde si vyskúšali skok cez prekážky, hod diskom, oštepom a ďalšie olympijské disciplíny.

Ďalším bodom spoločného programu bola skúška pamäti, rýchlosti a sústredenie sa, ktorú pripravila žiacka rada v spolupráci s gymnazistami. Úlohou žiakov bolo nájsť poschovávané vety v triede, zapamätať si ich a vedieť ich zopakovať. Aby to nemali len také jednoduché, tak cestou museli odpovedať ešte na rôzne zákerné otázky. Napriek týmto prekážkam to všetky triedy zvládli ukážkovo.

Po zdolaní všetkých úloh v škole sa žiaci vybrali na sladkú odmenu v podobe zmrzliny a zvyšnú energiu si vybili na prechádzke alebo hrou v parku.

Žiaci tento deň hodnotili ako najlepší školský deň a už sa veru tešia na budúcoročný Deň detí.