Cvičíme pre zdravie v I. A

Aj keď aktuálne opatrenia nám neumožňujú naplno využívať telocvične, vytvárame si podmienky, aby sme nezanedbali zdravý vývin detí. S využitím pomôcok, ktoré sme získali vďaka podpore rodičov, zaraďujeme zdravotné cvičenia, ktoré sa dajú vykonávať aj v triede a na školskom dvore.