Home » Školská jedáleň

Školská jedáleň

Jedálny lístok

Objednávanie (odhlasovanie) stravyStravné jednotky od 2.9.2019 platné na šk. rok 2019/2020

Materská škola:

desiata 0,39 EUR na deň

obed 0,91 EUR na deň

olovrant 0,27 EUR na deň

SPOLU: 1,57 EUR na deň

Materská škola – predškoláci:

Stravná jednotka na deň: 1,57 EUR – dotácia od štátu 1,20 EUR, doplatok rodiča  0,37 EUR na deň

Základná škola:

I. stupeň – dotácia od štátu 1,20 EUR, doplatok rodiča  0,04 EUR na jedno jedlo

II. stupeň – dotácia od štátu 1,20 EUR, doplatok rodiča  0,13 EUR na jedno jedlo

Gymnázium: 1,44 EUR na deň