OVEČKY – Každý deň nás baví

Detičky v triede Ovečky mali počas celého roka pripravený bohatý program. Naučili sa mnoho nového a zopakovali si aj to, čo už vedi. 

Navštívil nás aj Ujo Ľubo, venovali sme sa plávaniu, cvičili sme v telocvični aj v triede, chodili sme na vychádzky a navštevovali sme kostolík. 

Tieto teple dni sme si užívali na ihriskách, kde bol tieň. Na našom školskom ihrisku sme mali  pripravený skákací hrad, prekážkovú dráhu a aj občerstvenie, čo sa našim detičkám veľmi páčilo.