Email: ms@vincent-levice.sk :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: Stretávacia trieda: 0911 924 428 :: :: :: :: :: :: :: :: Zástupkyňa riaditeľky školy: 0903 840 843 :: :: :: Riaditeľka školy: 0917 484 461 :: :: :: :: :: :: :: :: :: Školská jedáleň: 0904 624 428 :: :: :: :: :: :: :: :: ::

Krúžková činnosť

sa zabezpečuje v súlade s § 4 ods. 9 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. v súlade so Školským vzdelávacím programom ZVEDAVÉ SLNIEČKA.

Krúžková činnosť je súčasťou výchovy a vzdelávania materskej školy sv. Vincenta de Paul, obohacuje ju, napomáha rozvíjaniu kľúčových kompetencií detí, prispieva k celostnému rozvoju osobnosti detí, rešpektuje ich záujmy, nadanie a rozvojové možnosti a schopnosti.

2014 © Materská škola sv. Vincenta de Paul Levice   ::   Prevádzkovateľ stránok   ::   Autorské práva ::   Súbory cookie