Ocenenie na medzinárodnej úrovni

Do medzinárodnej výtvarnej súťaže detí predškolského veku XXIII. Žitnoostrovské pastelky 2022 sa zapojila aj naša materská škola. Do súťaže sa zapojilo 1520 autorov s 1690 kresbami a maľbami z rôznych kútov sveta. Porota mala nesmierne ťažkú úlohu vybrať 60 rovnocenných víťazov. Medzi nimi získal toto prestížne ocenenie aj Filip Dudášik z Motýlikovej triedy so svojim obrázkom „Žirafa, ktorá sa pozerá na slnko“. Ocenenie si prevzal osobne na vernisáži v Žitnoostrovskom múzeu v Dunajskej Strede. Z úspechu Filipka sa veľmi tešíme a želáme mu mnoho ďalších úspechov.

E- twinning pre MŠ – Varšava

V dňoch 29. 6 – 3.7. sa naša pani učiteľka Mirka z MŠ účastní medzinarodného seminára MŠ vo Varšave. Na seminári prezentuje našu materskú školu. Tešíme sa, že nadviaže medzinárodnú spoluprácu s inou zahraničnou škôlkou. Spolu sa stretnú učitelia MŠ z Armenska, Belgicka, Cypru, Libanonu, Francuzka, Poľska a i….