Email: ms@vincent-levice.sk :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: Stretávacia trieda: 0911 924 428 :: :: :: :: :: :: :: :: Zástupkyňa riaditeľky školy: 0903 840 843 :: :: :: Riaditeľka školy: 0917 484 461 :: :: :: :: :: :: :: :: :: Školská jedáleň: 0904 624 428 :: :: :: :: :: :: :: :: ::

Archív článkov v kategórii: Mravčeky

Oznámenie o prerušení prevádzky MŠ

V súlade s §2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole a na základe rozhodnutia ministra školstva č : 2020/18259:4-A1810 a usmernenia o organizácii činnosti materských škôl ,základných škôl a stredných škôl počas vianočného obdobia zo dňa 11.12.2020, na základe prieskumu medzi zákonnými zástupcami detí MŠ a vyjadrenia zriaďovateľa školy sa z personálnych aj prevádzkových dôvodov v dňoch od […]

Čítaj viac

Mikuláš v triede Mravčeky

Dnes naše mravčeky privítali v triede svätého Mikuláša. Spoločne mu zarecitovali krásnu básničku, za ktorú sa im Mikuláš štedro odmenil a priniesol všetkým deťom balíčky plné sladkých dobrôt.

Čítaj viac

Mikuláš v MŠ

Čítaj viac

Mravčeky-Ľudské telo

Čítaj viac

Mravčeky – vitamíny a zdravé potraviny

Tento týždeň rozpoznávali malé mravčeky vitamíny a zdravé potraviny, ktoré sú pre naše zdravie veľmi dôležité. Spoločne sme objavili zdravé zásoby v komôrke starej mamy, naučili sme sa pesničku o našom tele a vyrobili sme si ústa plné zdravých zúbkov. V závere týždňa si mravčeky naložili dobroty ktoré majú najradšej do svojich tanierikov.

Čítaj viac

Deň športu s podporou NSK

V mesiaci október a november sme si počas aktivít v priebehu dňa a na školskom dvore či už v materskej škole, alebo v ŠKD cvičili a posilňovali imunitný systém. Všetky aktivity boli zaujímavé a plné radosti.

Čítaj viac

V radostníku vietor veje

Projekt ,, V Radostníku vietor veje“                                                              Dňa 20.11.2020 sa deti MŠ oboznamovali s kultúrnymi tradíciami regiónu Hont a to besedou o tom čo je kroj, na čo slúžil aj ako sa deti zabávali voľakedy. Deti si detský kroj mohli aj obliecť a spolu s p. učiteľkou Luckou aj zaspievať a zatancovať. Projekt bol realizovaný s podporou mesta Levice. Ďakujeme

Čítaj viac

Mravčeky – Stromy, kríky a ich plody

Čítaj viac

Mravčeky – Vtáky

Čítaj viac

Vyhlásenie zákonného zástupcu

Príloha – Vyhlásenie zákonného zástupcu (8. 11. 2020)418.72 kB

Čítaj viac

2014 © Materská škola sv. Vincenta de Paul Levice   ::   Prevádzkovateľ stránok   ::   Autorské práva ::   Súbory cookie