Email: ms@vincent-levice.sk :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: Stretávacia trieda: 0911 924 428 :: :: :: :: :: :: :: :: Zástupkyňa riaditeľky školy: 0903 840 843 :: :: :: Riaditeľka školy: 0917 484 461 :: :: :: :: :: :: :: :: ::

Archív článkov v kategórii: Mravčeky

Vianočné pečenie

Tento týždeň sa naše mravčeky zahrali na skutočných pekárov vianočných medovníčkov. Vo vianočnej pekárni nikto nelenil. Detičky si vykrajovali medovníčky, ukladali na plech a potierali vajíčkom. Nakoniec sme perníky upiekli v školskej kuchynke. Na vyzdobených medovníčkoch si mravčeky spolu s rodičmi, pochutnajú na vianočnej besiedke.

Čítaj viac

Loptový krúžok

Čítaj viac

Deň otvorených dverí 30.11.2019

Vedenie Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de Paul ďakuje všetkým, ktorí si našli čas a spolu s nami prežili atmosféru blížiaceho sa adventu. Veľké poďakovanie patrí aj všetkým zamestnancom školy, deťom, študentom, rodičom a predajcom za ich obetavú prácu. Tešíme sa, že ste súčasťou našej veľkej školskej rodiny.

Čítaj viac

Oznam

Prosíme rodičov aby do správy pre prijímateľa pri platbách vpisovali meno dieťaťa.

Čítaj viac

Štafetová adorácia rodín za rodiny 2019

Čítaj viac

O lesných zvieratkách

Téma o lesných zvieratkách malé mravčeky veľmi zaujala. Počas hier sa skamarátili s veľkým medveďom, s parohatým jeleňom a jeho rodinkou, s diviačikom a sivým vĺčikom. Spoločne sme triedili stromy v lese a do košíčkov sme si nazbierali hríbiky, šišky a žalude. V závere týždňa sme sa zahrali hru O stratenej rukavičke.

Čítaj viac

Vystúpenie Uja Ľuba

V našej škôlke sme opäť s radosťou privítali Uja Ľuba, ktorý si pre nás pripravil rozprávku Peťo a drak. Rozprávka bola plná veselých piesní, ktoré deťom vyčarili úsmev na tvári. Ďakujeme Ujovi Ľubovi sa krásne rozprávkové dopoludnie.

Čítaj viac

Oznam

Prosíme rodičov detí, žiakov a študentov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, aby pri platení stravy bezpodmienečne používali variabilný symbol a do správy pre prijímateľa vždy uvádzali meno a priezvisko stravníka a triedu.

Čítaj viac

List od Banskobystrického biskupa Mons. Mariána Chovanca deťom našej MŠ

Dňa 25.10. 2019 bude naša materská škola svätiť priestory 7. triedy. Na udalosť boli prizvaní zástupcovia Bansko-bystrického biskupstva, Diecézneho školského úradu, farnosti, dekanátu, ako i mesta. Otec Marián nemôže prísť no poslal nám list, ktorý nás potešil a povzbudil.

Čítaj viac

Oznam pre predškolákov

Upozorňujeme rodičov detí predškolského veku, že poplatky v školskej jedálni sa platia do 20. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac vo výške: zálohová platba – jednorazová – 20,00 EUR (ak sa vyčerpá, je potrebné zaplatiť znova 20,00 EUR) a mesačne sa dopláca na stravu 7,40 EUR (0,37×20). Prosíme rodičov, ktorí nemajú uhradené platby, aby tak urobili v čo najkratšom […]

Čítaj viac

2014 © Materská škola sv. Vincenta de Paul Levice   ::   Prevádzkovateľ stránok   ::   Autorské práva ::   Súbory cookie