Odmeňovanie detí MŠ 2023

Galéria

Táto galéria obsahuje 7 fotografií.

Počas školského roka 2022/2023 sa deti MŠ účastnili rôznych súťaží, ako výtvarných tak aj športových. Navštevovali rôzne projektové aktivity. Preto sme sa pred koncom šk. roka stretli všetci na školskom dvore, kde si každé dieťa odnieslo väčšiu či menšiu odmenu.