Email: ms@vincent-levice.sk :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: Stretávacia trieda: 0911 924 428 :: :: :: :: :: :: :: :: Zástupkyňa riaditeľky školy: 0903 840 843 :: :: :: Riaditeľka školy: 0917 484 461 :: :: :: :: :: :: :: :: ::

Archív článkov v kategórii: Lienky

Jeseň na poli a v záhrade

Čítaj viac

Lienky – Mesto a dedina

Čítaj viac

Bezpečne do škôlky so šikovnými lienkami

Čítaj viac

Predškoláci v interaktívnej učebni

Do priestorov našej školy pribudla nová interaktívna učebňa, ktorú už pravidelne využívame vo vzdelávacích aktivitách. Interaktívna tabuľa deťom uľahčuje prístup k získavaniu informácií, zručností a zvyšovaniu digitálnych kompetencií.

Čítaj viac

Lienky opäť v materskej škole

Čítaj viac

Milí rodičia a deti

Čítaj viac

Poďakovanie

Ďakujem všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom  školy  vo všetkých organizačných zložkách  – MŠ ,ZŠ,GSV,CVČ, ŠK – rodičom, deťom a žiakom, ale i priaznivcom a priateľom školy  za spoluprácu a pracovné nasadenie v školskom roku 2018/2019 a prajem zaslúžený oddych. S úctou                                                                           Mária Farkašová                                                                           riaditeľka školy

Čítaj viac

Lienky a domáce zvieratá

Čítaj viac

Lienky a dopravné prostriedky

Čítaj viac

Púť detí na Staré Hory

Dňa 25.5. naša MŠ organizovala šiesty ročník Púte detí na Staré Hory. Spoločne sme sa zabavili, zašportovali si, pomodlili sa za všetky deti a rodiny a strávili veselý deň v malebnom prostredí uprostred hôr.

Čítaj viac

2014 © Materská škola sv. Vincenta de Paul Levice   ::   Prevádzkovateľ stránok   ::   Autorské práva ::   Súbory cookie