Email: ms@vincent-levice.sk :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: Stretávacia trieda: 0911 924 428 :: :: :: :: :: :: :: :: Zástupkyňa riaditeľky školy: 0903 840 843 :: :: :: Riaditeľka školy: 0917 484 461 :: :: :: :: :: :: :: :: :: Školská jedáleň: 0904 624 428 :: :: :: :: :: :: :: :: ::

Školská jedáleň

Kontakt: +421 904 624 428, jedalen@vincent-levice.sk

Jedálny lístok

Objednávanie (odhlasovanie) stravy

 

Stravné jednotky od 2.9.2019 platné na šk. rok 2019/2020

Materská škola:

desiata 0,39 EUR na deň

obed 0,91 EUR na deň

olovrant 0,27 EUR na deň

SPOLU: 1,57 EUR na deň

Materská škola – predškoláci:

Stravná jednotka na deň: 1,57 EUR – dotácia od štátu 1,20 EUR, doplatok rodiča  0,37 EUR na deň

Základná škola:

I. stupeň – dotácia od štátu 1,20 EUR, doplatok rodiča  0,04 EUR na jedno jedlo

II. stupeň – dotácia od štátu 1,20 EUR, doplatok rodiča  0,13 EUR na jedno jedlo

Gymnázium: 1,44 EUR na deň

2014 © Materská škola sv. Vincenta de Paul Levice   ::   Prevádzkovateľ stránok   ::   Autorské práva ::   Súbory cookie