Zriaďovateľ

Rímskokatolícka cirkev,
Biskupstvo Banská Bystrica

www.bbdieceza.sk