Email: ms@vincent-levice.sk :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: Stretávacia trieda: 0911 924 428 :: :: :: :: :: :: :: :: Zástupkyňa riaditeľky školy: 0903 840 843 :: :: :: Riaditeľka školy: 0917 484 461 :: :: :: :: :: :: :: :: :: Školská jedáleň: 0904 624 428 :: :: :: :: :: :: :: :: ::

Archív článkov v kategórii: Rybičky

Oznámenie o prerušení prevádzky MŠ

V súlade s §2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole a na základe rozhodnutia ministra školstva č : 2020/18259:4-A1810 a usmernenia o organizácii činnosti materských škôl ,základných škôl a stredných škôl počas vianočného obdobia zo dňa 11.12.2020, na základe prieskumu medzi zákonnými zástupcami detí MŠ a vyjadrenia zriaďovateľa školy sa z personálnych aj prevádzkových dôvodov v dňoch od […]

Čítaj viac

V zdravom tele, zdravý duch – Rybičky

Aj najmenšie Rybičky už vedia, čo je pre ich zdravie najlepšie. Deti sa pomocou tvorivých, pohybových a rozumových aktivít oboznámili so starostlivosťou o zdravie, o zúbky, triedili zdravé a nezdravé potraviny, zahrali sa na lekára…

Čítaj viac

Sv. Mikuláš v triede Rybičky

Pred oknom, za oknom stojí Mikuláš…aj najmenšie deti z rybičkovej triedy zaspievali a zatancovali Mikulášovi, ktorý im spolu s anjelikom nadelil balíčky plné sladkých dobrôt.

Čítaj viac

Mikuláš v MŠ

Čítaj viac

Deň športu s podporou NSK

V mesiaci október a november sme si počas aktivít v priebehu dňa a na školskom dvore či už v materskej škole, alebo v ŠKD cvičili a posilňovali imunitný systém. Všetky aktivity boli zaujímavé a plné radosti.

Čítaj viac

V radostníku vietor veje

Projekt ,, V Radostníku vietor veje“                                                              Dňa 20.11.2020 sa deti MŠ oboznamovali s kultúrnymi tradíciami regiónu Hont a to besedou o tom čo je kroj, na čo slúžil aj ako sa deti zabávali voľakedy. Deti si detský kroj mohli aj obliecť a spolu s p. učiteľkou Luckou aj zaspievať a zatancovať. Projekt bol realizovaný s podporou mesta Levice. Ďakujeme

Čítaj viac

Vyhlásenie zákonného zástupcu

Príloha – Vyhlásenie zákonného zástupcu (8. 11. 2020)418.72 kB

Čítaj viac

Inkluzívny tím v MŠ

V rámci Národného projektu POP II „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ od septembra 2020 v našej materskej škole pôsobí inkluzívny tím, pozostávajúci z dvoch asistentiek učiteľa: Mgr. Nikoly Mašírovej, Bc. Viktórii Svetíkovej, školskej špeciálnej pedagogičky Mgr. Ivety Hujavej a školskej psychologičky Mgr. Veroniky Pechovej. Hlavným cieľom inkluzívneho tímu je v rámci výchovy a vzdelávania v materskej škole […]

Čítaj viac

Opatrenia pre zákonných zástupcov MŠ od 4.11.2020

Vážení rodičia, na základe usmernenia MŠVVaŠ a RUVZ k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania Vás chceme informovať o tých, ktoré budú na našej MŠ platné od 4.11. 2020 (streda). Prevádzka MŠ bude prebiehať v režime ako doposiaľ od 7.00 – 16.30 hod., v prípade, že by bola prevádzka niektorej z tried MŠ prerušená, budú o […]

Čítaj viac

Stromy, kríky a ich plody, hríby

Deti triedy Rybičky v týždni od 19.10.-23.10. spoznávali jesennú prírodu trochu inak. Spoločne sme pozorovali rozdiely medzi stromami a kríkmi, rozprávali sme sa o plodoch v záhradke ako i pracovali s rôznymi prírodnými a výtvarnými materiálmi.

Čítaj viac

2014 © Materská škola sv. Vincenta de Paul Levice   ::   Prevádzkovateľ stránok   ::   Autorské práva ::   Súbory cookie