Email: ms@vincent-levice.sk :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: Stretávacia trieda: 0911 924 428 :: :: :: :: :: :: :: :: Zástupkyňa riaditeľky školy: 0903 840 843 :: :: :: Riaditeľka školy: 0917 484 461 :: :: :: :: :: :: :: :: :: Školská jedáleň: 0904 624 428 :: :: :: :: :: :: :: :: ::

Platby za MŠ

Poplatok za MŠ – 13€ / mesiac

Č.účtu : SK37 0200 0000 0026 5952 6851

Konštant.symbol 0308

Variabilný symbol- 2010

Do 10.9.2019  – 9-12/2019   –   52,- Eur.

Do 20.12.2019- 1-3/2020  – 39,- Eur.

Do 20.3.2020- 4-6/2020  – 39,- Eur.

Do správy pre prijímateľa napíšte meno dieťaťa za ktoré je platba uhrádzaná.

Je možná úhrada školného aj za celý školský rok, t.j. 130,- Eur.

Potvrdenie o zaplatení vás poprosím zasielať na mail triednej učiteľky ktorú dieťa navštevuje.

2014 © Materská škola sv. Vincenta de Paul Levice   ::   Prevádzkovateľ stránok   ::   Autorské práva ::   Súbory cookie