Vedenie školy

PaedDr. Mária Farkašová – riaditeľka školy

t. č. 0917 484 461, email: zakladnaskola@vincent-levice.sk

Adriana Lieskovská DiS. – zástupkyňa riaditeľky školy pre materskú školu

Mgr. Božena Dudášová – zástupkyňa riaditeľky školy 1-4 

Mgr. Branislav Bányi – zástupca riaditeľky školy 5-9

Mgr. Mária Chujacová – vedúca CVČ

Adriana Lieskovská DiS. – vedúca ŠKD

Mgr. Lukáš Líška – duchovný správca školy

Ing. Zuzana Bajzová – ekonóm školy

Monika Pastýrová – vedúca školskej jedálne