MYŠKY – Téma: ,, Ja a moja rodina“

Galéria

Táto galéria obsahuje 38 fotografií.

Myšky sa tento týždeň venovali téme ,,Rodina“, pomocou obrázkov spoznávali jednotlivých členov rodiny, pomenovali si svoju rodinu, kto ju tvorí. Skladaním, lepením a maľbou vyjadrovali svoj vzťah k jednotlivým členom rodiny. Spoločne si zaspievali pieseň a zabavili sa s hudobnými … Pokračovať v čítaní

Tu žijem,tu bývam… Trieda Myšky

Galéria

Táto galéria obsahuje 77 fotografií.

V triede Myšky sme sa celý týždeň venovali téme: Tu žijem,tu bývam… Deti sa oboznamovali s našim mesto, jeho budovami, zisťovali rozdiel medzi dedinou a mestom. Priraďovali, čo patrí do mesta, aké budovy môžeme v našom meste nájsť ( kostol, škola, námestie, park, detské … Pokračovať v čítaní