Email: ms@vincent-levice.sk :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: Stretávacia trieda: 0911 924 428 :: :: :: :: :: :: :: :: Zástupkyňa riaditeľky školy: 0903 840 843 :: :: :: Riaditeľka školy: 0917 484 461 :: :: :: :: :: :: :: :: ::

Archív článkov v kategórii: Včielky

Loptový krúžok

Čítaj viac

Príchod sv. Mikuláša

Tento týždeň sme sa chystali na príchod sv. Mikuláša. Učili sme sa básne a pesničky. Vyrobili sme si mikulášske čiapky, palice z plastelíny, či rôzne čižmičky. Radosť nám robí adventný domček, ktorý každý deň otvorí niekto iný. 

Čítaj viac

Deň otvorených dverí 30.11.2019

Vedenie Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de Paul ďakuje všetkým, ktorí si našli čas a spolu s nami prežili atmosféru blížiaceho sa adventu. Veľké poďakovanie patrí aj všetkým zamestnancom školy, deťom, študentom, rodičom a predajcom za ich obetavú prácu. Tešíme sa, že ste súčasťou našej veľkej školskej rodiny.

Čítaj viac

Oznam

Prosíme rodičov aby do správy pre prijímateľa pri platbách vpisovali meno dieťaťa.

Čítaj viac

Štafetová adorácia rodín za rodiny 2019

Čítaj viac

Vystúpenie Uja Ľuba

V našej škôlke sme opäť s radosťou privítali Uja Ľuba, ktorý si pre nás pripravil rozprávku Peťo a drak. Rozprávka bola plná veselých piesní, ktoré deťom vyčarili úsmev na tvári. Ďakujeme Ujovi Ľubovi sa krásne rozprávkové dopoludnie.

Čítaj viac

Lesné zvieratá u včielok

Minulý týždeň sme začali rozprávkou o Sv. Martinovi a vyfarbili sme si jeho obrázok. Rozlišovali sme zvieratká, ktoré žijú v lese a vyrobili sme si líšku kmotričku. Počas telesnej výchovy sme sa naučili básničku už sme v lese a rozvíjali sme si obratnosť pri cvikoch s loptami. Pexeso bolo pre deti zaujímavejšie pretože hľadali lesné zvieratko a […]

Čítaj viac

Oznam

Prosíme rodičov detí, žiakov a študentov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, aby pri platení stravy bezpodmienečne používali variabilný symbol a do správy pre prijímateľa vždy uvádzali meno a priezvisko stravníka a triedu.

Čítaj viac

Vtáčiky u včielok

Tento týždeň sme spoznávali vtáky žijúce okolo nás a aj tie, ktoré už odleteli do teplých krajín. Tvorili sme sovičky z lístia a búdky pre vtáčiky. Na prechádzkach sme sledovali vrany a vrabce. I keď nám počasie neprialo, mali sme radostný týždeň.

Čítaj viac

Týždeň u Včielok

Pravdepodobne posledný slnečný jesenný týždeň sme sa v našej včielkovskej triede veľa rozprávali o našich starých rodičoch. Zistili sme, že naše starké pečú tie najlepšie koláče! Okrem rozprávania sme maľovali vodovými farbami, kriedami na školskom ihrisku, podliezali bunker počas cvičenia a hrali sa s plastelínou, ktorá nikdy neomrzí.

Čítaj viac

2014 © Materská škola sv. Vincenta de Paul Levice   ::   Prevádzkovateľ stránok   ::   Autorské práva ::   Súbory cookie