Vitajte opäť v škôlke milé Ovečky

Aj deti z triedy Ovečky po prázdninách zavítali späť do materskej školy. Oboznámili sa s novými priestormi triedy a školy a zopakovali si pravidlá triedy, či denný režim v MŠ. V rôznych aktivitách si utvrdili už nadobudnuté zručnosti -strihali, lepili,  maľovali, skladali podľa predlohy a iné.