S úsmevom to ide ľahšie

Aj tento školský rok k nám prišlo veľa nových detí, pre ktoré bola materská škola miestom plným nových hračiek, kamarátov, pani učiteliek. Malé očká plné sĺz sa postupne menili na očká plné radosti. Spolu s deťmi som objavovala, čo si pre nich pani učiteľky prichystali, aké krásne hračky majú v triede, spolu sme sa zahrali aj na školskom dvore.  Postupne sa obavy z nového prostredia u detí vytrácali a na všetkých tváričkách sa začali objavovať úsmevy, ktoré ma dodnes vítajú pri návšteve detí v triedach.

S predškolákmi sme spoločne začali objavovať príbehy zo života Edka, ktorý nám ukazuje, že do života patria nie len pozitívne, ale aj negatívne emócie. Pomocou príbehov nás Edko učí ako prekonať každodenné situácie, keď som napr. smutný,  nahnevaný, prekvapený, ale aj keď som šťastný alebo zvedavý. Taktiež nás učí ako jednotlivé emócie u seba a u druhých rozpoznávať, tým sa rozvíja emocionálna inteligencia, ktorá má v živote detí kľúčové postavenie.

Školská psychologička Mgr. Veronika Pechová