Email: ms@vincent-levice.sk :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: Stretávacia trieda: 0911 924 428 :: :: :: :: :: :: :: :: Zástupkyňa riaditeľky školy: 0903 840 843 :: :: :: Riaditeľka školy: 0917 484 461 :: :: :: :: :: :: :: :: :: Školská jedáleň: 0904 624 428 :: :: :: :: :: :: :: :: ::

Archív článkov v kategórii: Motýliky

Oznámenie o prerušení prevádzky MŠ

V súlade s §2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole a na základe rozhodnutia ministra školstva č : 2020/18259:4-A1810 a usmernenia o organizácii činnosti materských škôl ,základných škôl a stredných škôl počas vianočného obdobia zo dňa 11.12.2020, na základe prieskumu medzi zákonnými zástupcami detí MŠ a vyjadrenia zriaďovateľa školy sa z personálnych aj prevádzkových dôvodov v dňoch od […]

Čítaj viac

Vianočné fotenie v triede Motýliky

Oheň v krbe tíško praská, v srdciach vládne pokoj, láska. Už sa stromček ligoce, želáme Vám krásne a šťastné Vianoce.

Čítaj viac

Mikuláš v triede Motýliky

Ďakujeme Mikuláš, za tie krásne chvíle, za darčeky od teba, za úsmevy milé. Stretneme sa o rok zas, príď, Mikuláš, medzi nás!

Čítaj viac

Mikuláš v MŠ

Čítaj viac

Deň športu s podporou NSK

V mesiaci október a november sme si počas aktivít v priebehu dňa a na školskom dvore či už v materskej škole, alebo v ŠKD cvičili a posilňovali imunitný systém. Všetky aktivity boli zaujímavé a plné radosti.

Čítaj viac

V radostníku vietor veje

Projekt ,, V Radostníku vietor veje“                                                              Dňa 20.11.2020 sa deti MŠ oboznamovali s kultúrnymi tradíciami regiónu Hont a to besedou o tom čo je kroj, na čo slúžil aj ako sa deti zabávali voľakedy. Deti si detský kroj mohli aj obliecť a spolu s p. učiteľkou Luckou aj zaspievať a zatancovať. Projekt bol realizovaný s podporou mesta Levice. Ďakujeme

Čítaj viac

Spoznávame ľudské telo

Motýliky sa v tomto týždni naučili veľa o ľudskom tele. Poskladali skladačku ľudskej tváre, nakreslili svoj autoportrét. Všímali si znaky svojej tváre a vyrobili veľké oko. Zistili aké zmysly má človek a vyskúšali svoju chuť, čuch, sluch, zrak a precvičili si hmat na rôznych povrchoch. Vyrobili postavičku, ktorá mala vnútorné orgány a zistili ako funguje tráviaca sústava. Zahrali sa na […]

Čítaj viac

Čo dokáže vietor a dážď v triede Motýliky

Formou hier , príbehov a názornej ukážky sa deti triedy Motýliky oboznámili s témou týždňa. Dozvedeli sa, že vietor je pohybujúci sa vzduch, ale i to ako prebieha kolobeh vody v prírode…

Čítaj viac

Martin prichádza na bielom koni-Motýliky

Na sv. Martina, býva biela perina. Martin ako vojak jazdil na bielom koni. Na deň jeho sviatku-11.11., často u nás napadol prvý sneh. Preto sa hovorí, že sv. Martin prichádza na bielom koni…… Tento deň si aj deti triedy Motýliky vypočuli a následne zdramatizovali príbeh o sv. Martinovi a spoločne vytvorili mozaiku s podobizňou sv.Martina.

Čítaj viac

Vyhlásenie zákonného zástupcu

Príloha – Vyhlásenie zákonného zástupcu (8. 11. 2020)418.72 kB

Čítaj viac

2014 © Materská škola sv. Vincenta de Paul Levice   ::   Prevádzkovateľ stránok   ::   Autorské práva ::   Súbory cookie