Život pri vode- trieda Motýliky

V téme týždňa – Život pri vode- si naše Motýliky mohli vyskúšať prácu s interaktívnou tabuľou. V programe skicár mali možnosť riešiť jednoduché úlohy k danej téme a svoje grafomotorické zručnosti si precvičovali kreslením vlnoviek .Naučili sa novú pohybovú hru na bociana a žabky, zvládli prejsť lavičkou cez ,,vodu,, , či namaľovať žabku. V oblasti matematika a práca s informáciami zisťovali skladaním  lega, ktorá žabka vyskočí najvyššie.

Veľká noc s triedou Motýliky

Sviatky jari sú tu zas, oslávte ten krásny čas.

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov,

veľa zdravia, šťastia ,Božieho požehnania a radosti vám prajú

                                                                                                               Motýliky

V téme týždňa Veľká noc sa deti stručne oboznámili s posolstvom slávenia Veľkej noci. Vytvorili si bahniatka, namaľovali veľkonočné vajíčka a spoznali niektoré tradičné ľudové zvyky a tradície…..

Motýliky a svet rastlín

V týždni zameranom na spoznávanie rastliniek a ich životného cyklu sa Motýliky naučili, ako správne pripraviť pôdu na sadenie, zasadili si cibuľku a cesnak. Veľmi sa im zapáčila rozprávka o Jankovi a fazuli, tak si zasadili fazuľku, ktorá bude vyrastať až k zámku v oblakoch. Pritom môžu sledovať klíčenie fazule a postup rastu. Okrem iného si vyrobili aj leporelo o fazuľke, maľovali farebnú krhličku, vyrobili slnečnicu z odpadového materiálu a zahrali sa na pekárov, keď zo slaného cesta „piekli“ koláčiky.