Email: ms@vincent-levice.sk :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: Stretávacia trieda: 0911 924 428 :: :: :: :: :: :: :: :: Zástupkyňa riaditeľky školy: 0903 840 843 :: :: :: Riaditeľka školy: 0917 484 461 :: :: :: :: :: :: :: :: ::

Časové vzťahy

Počas maľovania narodeninovej torty si deti utvrdzovali svoj vek a vedeli, kedy sa narodili. Vypočuli si príbeh o stvorení sveta a následne spájali obrázky k jednotlivým dňom. Náladu nám rozveselila aj pieseň Boh stvoril, ktorú majú deti veľmi obľúbenú. Počas cvičenia sme preliezali prekážky a na ihrisku sme hrali naháňačku. Zopakovali sme si ročné obdobia, […]

Čítaj viac

Predmety a tvary okolo nás – Rybičky

Deti z triedy Rybičky pozorovaním a porovnávaním vnímali rozmanitosť tvarov a farieb okolo nás. Rozlišovali, triedili a modelovali rovinné a priestorové geometrické tvary, skladali tangramy podľa predlohy. Najväčšiu radosť mali z pozorovania magnetických javov.

Čítaj viac

Pracovné profesie – Rybičky

Počas témy týždňa Pracovné profesie sme sa rozprávali okrem tradičných povolaniach a remeslách, aj o povolaní kňaza. Pán kaplán deťom pútavo porozprával o jeho poslaní. Deti mali možnosť si pozrieť kňazské oblečenie, kalich, obetnú misku…Veľkú radosť mali, keď si mohli obliecť kňazskú reverendu.

Čítaj viac

Karneval

Čítaj viac

Časové vzťahy v triede Motýliky

Vymenovať dni v týždni, mesiace v roku aj ročné obdobia už predškoláci z triedy Motýliky vedia. Tento týždeň si utvrdzovali svoje poznatky o tejto téme rôznymi aktivitami. Už vedia aj to, že čas sa meria hodinami, preto si spoločne vytvorili z rôzneho materiálu starožitné hodiny , na ktorých sa naučili spoznávať ako hodiny fungujú, ako sa určuje čas a samostatne tvorili […]

Čítaj viac

Žabky a téma týždňa Pracovné profesie

Počas celého týždňa deti  hravou a zážitkovou  formou oboznamovali s rôznymi pracovnými profesiami. V hre na stavbárov a architektov si vyskúšali poskladať stavby na základe predlohy alebo použili vlastnú fantáziu. Počas besedy s ujom školníkom sa dozvedeli o jeho povinnostiach a samé si mohli vyskúšať niektoré činnosti, ako pribíjanie klinčekov,  šmirgľovanie a meranie drevených dosiek. Počas rozhovoru s pánom kaplánom  sa deti  […]

Čítaj viac

Zvedajko v našej MŠ

Našu materskú školu navštívil dedko Kvetko, ktorý nás zoznámil s milou ilustrovanou knižkou. Hovorí o príbehoch chlapca Zvedajka a jeho kamarátky Nezbedky. Dedko Kvetko sa s deťmi porozprával o zvieratkách a starostlivosti o ne a z knižky si prečítali príbeh o hľadaní vhodného domáceho miláčika. Stretnutie sa deťom veľmi páčilo.

Čítaj viac

Motýliky v plavárni

Vody sa Motýliky neboja a takto sa zdokonaľujú v plaveckých skúsenostiach.

Čítaj viac

Lienky a profesie

Čítaj viac

ŽABKY opäť korčuľujú

Posledný januárový piatok patril opäť obľúbenému korčuľovaniu.

Čítaj viac

2014 © Materská škola sv. Vincenta de Paul Levice   ::   Prevádzkovateľ stránok   ::   Autorské práva ::   Súbory cookie