MYŠKY – Téma: ,, Ja a moja rodina“

Galéria

Táto galéria obsahuje 38 fotografií.

Myšky sa tento týždeň venovali téme ,,Rodina“, pomocou obrázkov spoznávali jednotlivých členov rodiny, pomenovali si svoju rodinu, kto ju tvorí. Skladaním, lepením a maľbou vyjadrovali svoj vzťah k jednotlivým členom rodiny. Spoločne si zaspievali pieseň a zabavili sa s hudobnými … Pokračovať v čítaní