Dopravné prostriedky a záchranné zložky v triede Motýliky

Témou tohto týždňa bolo spoznávanie dopravných prostriedkov a záchranných zložiek. Hravou formou deti triedili dopravné prostriedky podľa miesta ich pohybu, namaľovali si svoje vlastné autíčka a lepením vytvorili sanitku. Dôležitú funkciu záchranných zložiek si uvedomili prostredníctvom náučného príbehu ako i pri návšteve od polície. V závere týždňa sa stali pretekármi na odrážadlách a pochopili, že je veľmi dôležité dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Pri tejto aktivite sa ukázala aj ich súťaživosť a radosť z pohybu.

Policajný deň s triedou Motýliky

Našu materskú školu tento týždeň navštívili pani policajtky. Pútavou formou oboznámili deti s ich prácou. Veľkým zážitkom bola pre deti možnosť vidieť rôzne predmety, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou ich výstroje ako i to, že si mohli sadnúť do policajného auta. Dozvedeli sa, aké nebezpečenstvo im hrozí pri kontakte s cudzou osobou, ale i to, čo je v prípade takejto situácie potrebné urobiť. Ukázalo sa, že deti sú naozaj šikovné a krásne vedeli odpovedať na otázky týkajúce sa dopravného značenia a vedeli, aká je základné vybavenie pre cyklistu. Za túto peknú spoluprácu si vyslúžili malé darčeky, ktoré im vykúzlili úsmev na tvári . Teraz už poznajú jednu zo záchranných zložiek a znovu si domov odniesli nové zážitky a vedomosti.