Aktivity v MŠ

Od septembra sa naše najmladšie deti hravou formou zapájajú do rozmanitých činností pod vedením školskej špeciálnej  pedagogičky. Deti si hravou formou rozvíjajú oblasť jemnej a hrubej motoriky, vizuomotorické schopnosti, orientáciu v priestore, komunikačné schopnosti, artikuláciu, koncentráciu, emocionálne a sociálne zručnosti. Aktivitami predchádzame nástupu oslabení, ktoré by mohli prejaviť v neskoršom veku. Už sa všetci tešíme na ďalšie stretnutie.