Home » Personálne obsadenie

Personálne obsadenie

PaedDr. Mária Farkašová – riaditeľka školy – učiteľka 1. stupeň ZŠ, VYV
Mgr. Patrik Bačkor – TSV, THD
Mgr. Branislav Bányi – DEJ, GEG
PaedDr. Jana Betinová – FRJ, RUJ
Mgr. Monika Birnerová – vychovávateľka
Mgr. Beata Borošová – učiteľka 1. stupeň ZŠ
Andrea Čimborová – vychovávateľka
PhDr. Ivana Drangová – školský špeciálny pedagóg
Mgr. Božena Dudášová – výchovný poradca – učiteľka 1. stupeň ZŠ
Mgr. Daniela Gaľová – učiteľka 1. stupeň ZŠ
Mgr. Miloš Harmady – GEG, DEJ
Mgr. Renáta Harmadyová – ANJ 1. stupeň ZŠ
Mgr. Martin Horniak – KNB
Mgr. Martina Hudecová – učiteľka 1. stupeň ZŠ
Mgr. Mária Chujacová – učiteľka 1. stupeň ZŠ
Mgr. Michaela Kinčoková – ANJ
Mgr. Ida Kopernická – KNB, NEJ
Mgr. Adriana Kováčová – CHE, MAT
Mgr. Petra Kováčová – RUJ, BIO
Mgr. Viera Kováčiková – TSV
Mgr. Tomáš Krištof – TSV
Mgr. Helena Krivčíková – KNB
Mgr. Zuzana Lazarová – SJL, NEJ
Mgr. Magda Lenochová – ANJ, FRJ
Mgr. Lukáš Líška – KNB
Mgr. Martina Ližbetinová – ANJ
Mgr. Denisa Makušová – ANJ, OBN
Mgr. Erika Pachingerová – učiteľka 1. stupeň ZŠ
Mgr. Martina Páleníková – SJL, DEJ
Mgr. Veronika Pechová – vychovávateľka, školský psychológ
Mgr. Beáta Slušná – učiteľka 1. stupeň ZŠ
Mgr. Lucia Solmošiová – DEJ
Mgr. Lucia Strelková – ANJ
Mgr. Karin Šabíková – učiteľka 1. stupeň ZŠ
Mgr. Monika Ševčíková – MAT
Ing. Beata Škorníková – FYZ, THD
Mgr. Eva Švecová – učiteľka 1. stupeň ZŠ
Mgr. Júlia Švecová – SJL, DEJ
Ing. Katarína Vargová – CHE, BIO
Ing. Sylvia Verbovská – MAT, INF
Mgr. Jana Zacharovská – RUJ

Ing. Zuzana Bajzová – ekonómka
Ing. Henrieta Danišová – mzdová účtovníčka
Mgr. Darina Klepáčová – sekretárka
Milan Dolník – správca IKT
Dušan Peter – školník
Monika Pastýrová – vedúca školskej jedálne
Anna Borbélyová – hlavná kuchárka
Monika Šafárová – kuchárka
Dana Slimáková – kuchárka
Mária Beniačíková – pomocná kuchárka
Viera Šebová – pomocná kuchárka
Miroslava Mészárosová – pomocná kuchárka
Valéria Potocká – pomocná kuchárka
Magdaléna Albertová – upratovačka
Adriena Búranová – upratovačka
Zuzana Puchovská – upratovačka
Zuzana Štadlerová – upratovačka