Home » Personálne obsadenie

Personálne obsadenie

PaedDr. Mária Farkašová – riaditeľka školy – učiteľka 1. stupeň ZŠ, VYV
Mgr. Patrik Bačkor – TSV, THD
Mgr. Branislav Bányi – DEJ, GEG
PaedDr. Jana Betinová – FRJ, RUJ
Mgr. Monika Birnerová – vychovávateľka
Mgr. Beata Borošová – učiteľka 1. stupeň ZŠ
Andrea Čimborová – vychovávateľka
PhDr. Ivana Drangová –  školský špeciálny pedagóg
Mgr. Božena Dudášová –  výchovný poradca – učiteľka 1. stupeň ZŠ
Mgr. Daniela Gaľová –  učiteľka 1. stupeň ZŠ
Mgr. Miloš Harmady – GEG, DEJ
Mgr. Renáta Harmadyová – ANJ 1. stupeň ZŠ
Mgr. Martin Horniak – KNB
Mgr. Mária Chujacová –  učiteľka 1. stupeň ZŠ
Mgr. Ida Kopernická – KNB, NEJ
Mgr. Adriana Kováčová – CHE, MAT
Mgr. Viera Kováčiková – TSV
Mgr. Zuzana Lazarová – SJL, NEJ
Mgr. Denisa Makušová –  ANJ, OBN
Mgr. Erika Pachingerová –  učiteľka 1. stupeň ZŠ
Mgr. Veronika Pechová – vychovávateľka, školský psychológ
Mgr. Beáta Slušná –  učiteľka 1. stupeň ZŠ
Mgr. Lucia Solmošiová – DEJ
Mgr. Lucia Strelková – ANJ
Mgr. Karin Šabíková –  učiteľka 1. stupeň ZŠ
Mgr. Monika Ševčíková – MAT
Ing. Beata Škorníková –  FYZ, THD
Mgr. Júlia Švecová –  SJL, DEJ
Ing. Katarína Vargová –  CHE, BIO
Ing. Sylvia Verbovská – MAT, INF
Mgr. Jana Zacharovská – RUJ

Magdaléna Albertová – upratovačka
Ing. Zuzana Bajzová – ekonómka
Anna Borbélyová  – hlavná kuchárka
Adriena Búranová  – upratovačka
Milan Dolník – správca IKT
Dušan Peter – školník
Viera Šebová – pomocná sila v školskej jedálni
Ing. Henrieta Danišová  – mzdová účtovníčka
Anetta Ižoldová – pomocná sila v školskej jedálni
Mgr. Darina Klepáčová – tajomníčka
Ľubica Kováčová – pomocná sila v školskej jedálni
Margita Pastierová – upratovačka
Monika Pastýrová – vedúca školskej jedálne
Zuzana Puchovská – upratovačka
Monika Šafárová – kuchárka
Mária Šemetková – upratovačka
Dana Slimáková – kuchárka
Zuzana Štadlerová – upratovačka