Školský parlament

Štatút školského parlamentu

Dodatok k štatútu

Voľby 2022/23

Tak ako každý rok i tento rok sme si volili členov a predsedu školského parlamentu. Voľby prebehli v triedach tajným hlasovaním. V jednotlivých triedach boli zvolení členovia, ktorí následne tajným hlasovaním zvolili svojho predsedu. Predsedom školského parlamentu pre školský rok 2022/23 sa stala Nela Belická. 

Novozvolení členovia sú Bridišová Isabell, Chládková Michaela, Lovaš Simon, Belická Nela, Kóšová Janka, Pechová Sofia, Vargová Rebeka, Vrábel Timotej, Senešiová Ema.