Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

Dňa 19. 01. 2023 sa víťazky školského kola OAJ, zúčastnili okresného kola olympiády v anglickom jazyku.

J. Kóšová zo VII. B súťažila v kategórii 1A.

P. Suchanská z IX. A súťažila v kategórii 1B a je úspešnou riešiteľkou okresného kola OAJ.

Ďakujeme obom žiačkam za reprezentáciu našej školy.

M. Ližbetinová a M. Dohňanská, vyučujúce ANJ

Dejepisná olympiáda

Dejepisná olympiáda napriek tomu, že skúma dejiny, patrí k tým mladším predmetovým olympiádam. Tento školský rok prebieha práve 15. ročník.

Školské kolo na našej škole pripravili učitelia dejepisu na december  a zúčastnilo sa ho celkovo 27 žiakov základnej školy,

Témou tohto ročníku je história vedy a techniky.

Žiaci sa s testami popasovali celkom dobre a v každej kategórii boli aj úspešní riešitelia.

Prví dvaja z každej kategórie nás budú reprezentovať na okresnom kole, ktoré sa uskutoční vo februári.

Kategória F – 6. ročník

1. miesto – Martin Máčaj

2. miesto – Lukas Truska

Kategória E – 7. ročník

1. miesto – Simona Hrudková

2. miesto – Sebastián Vražel

Kategória D – 8. ročník

1. miesto – Lilien Jakubisová

2. miesto Sofia Pechová

Kategória C – 9. ročník

1. miesto – Nina Földesiová

2. miesto – Sandra Tarkaiová

Žiakom k úspechu blahoželáme a držíme palce v okresnom kole.

Geografická olympiáda

Geografická olympiáda je jedna z najstarších predmetových olympiád. Tento rok sa koná už  51. ročník. Aj  žiaci našej základnej školy sa zapojili do školského kola, ktoré prebiehalo online naraz na všetkých školách na celom Slovensku.

Po zverejnení výsledkov sme našich žiakov ocenili a každý účastník dostal diplom.

Na medailových  miestach boli:

kategória G – 5. ročník

1. miesto – Tímea Moravíková

2. miesto – Michaela Chládková

3. miesto – Karolína Kaňáková

kategória F – 6. a 7. ročník

1. miesto – Rebeka Horňáková

2. miesto – Martin Máčaj

3. miesto – Janka Kóšová

kategória E – 8. a 9. ročník

1. miesto – Sofia Pechová

2. miesto – Roman Köteles

3. miesto – Rebeka Vargová

Žiaci umiestnení na prvých dvoch miestach budú reprezentovať našu školu na okresnom kole, kde im držíme palce.

Všetkým zúčastneným ďakujeme.

Školské kolo nemeckej olympiády

Dňa 28.11.2022 sa na našej škole konalo školské kolo nemeckej olympiády. 

L. Jakubisová, D. Lovašová, V. Šmondrková, D. Méresová, J. Mizeráková a D. Kopernická sa statočne popasovali s úskaliami počúvania s porozumením, s porozumením čítaného textu, s dopĺňaním chýbajúcich slovíčok do textu, s opisom obrázka a voľným rozprávaním na danú tému. Júlii a Dianke držíme palce v okresnom kole .

smart

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Dňa 16.11.2022 sa uskutočnila olympiáda v anglickom jazyku.

V kategórii 1A sa súťažiaci umiestnili nasledovne:

– 1. miesto – J. Kóšová

– 2. miesto – S. Valkovič

– 3. miesto – P. Sádovský

V kategórii 1A ešte súťažili: S. Hrudková, D. Jakubíková, K. Kelemen, M. Palkovič, P. Birčák, L. Kováčik, V. Kováčová a Š. Ševčík.

V kategórii 1B sa starší žiaci umiestnili nasledovne:

– 1. miesto – P. Suchanská

– 2. miesto – P. Štrbo

– 3. miesto – V. Šárniková

V kategórii 1B tiež súťažili: K. Kopernická, M. Murcin, L. Ch. Nzewi, S. Pechová, J. Berkeš, O. Dobosi, N. Fojtíková, S. Pojarová, R. Vargová, Š. Berkeš, M. Kollár, S. Križanovič, P. Pavličová, D. Bokroš, H. Chovanová, T. Osvaldová a L. Riese.

Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť v školskom kole olympiády v anglickom jazyku!

Vyučujúce anglického jazyka 2. stupňa ZŠ