Úspechy našej deviatačky v prírodovedných súťažiach

Napriek tomu, že v tomto školskom roku naši žiaci veľa času strávili v domácom prostredí a školské súťaže sa im skôr vyhýbali, netýkalo sa to deviatačky Marianny Trungelovej, absolventky našej základnej školy. Marianka svoju lásku k prírodovedným predmetom potvrdila úspešnou účasťou na súťažiach z chémie a biológie.

Úspešne absolvovala školské kolá v oboch predmetoch a v rámci chémie bola úspešnou riešiteľkou aj okresného kola chemickej olympiády. Čo sa týka biológie, konkrétne geológie,  tam sa prebojovala až do krajského kola, v ktorom obsadila 3.miesto.

Marianke gratulujeme, ďakujeme za reprezentáciu našej školy a prajeme jej veľa úspechov aj na strednej škole.

Online okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

Dňa 13. 01. 2021 sa víťazi školského kola OAJ, zúčastnili online okresného kola olympiády v anglickom jazyku.

P. Štrbo zo VII. B súťažil v kategórii 1A.

A. Vargová z IX. B. súťažila v kategórii 1B a je úspešnou riešiteľkou online OK OAJ.

Ďakujeme obom súťažiacim za reprezentáciu našej školy počas dištančného vzdelávania.

M. Ližbetinová a D. Makušová, vyučujúce ANJ

Olympiáda v nemeckom jazyku

Záujem o vyučovanie nemčiny ako druhého cudzieho jazyka vo svete narastá. Na celom svete sa nemecký jazyk učí 15,4 milióna ľudí. Do popredia vystupuje najmä dôležitosť ovládať nemčinu pre ľahšie uplatnenie sa na pracovnom trhu doma i v zahraničí.

Na našej škole si svoje vedomosti a komunikačné zručnosti v nemeckom jazyku študenti overili účasťou v školskom kole olympiády v nemeckom jazyku. V náročných úlohách zužitkovali všetko, čo sa naučili nielen v školských laviciach, ale aj vďaka vlastnej skúsenosti z pobytu v nemecky hovoriacich krajinách, sledovaním programov v nemeckom jazyku, počúvaním hudby či  čítaním literatúry v nemčine.

Do okresného kola postúpili žiaci:

Aurel Kurali, 9. A, 1. miesto

Bibiána Šebová, 9. B, 2. miesto

Lukáš Bíňovský, I. GSV, 1. miesto

Kristína Šebová, IV. GSV, 1. miesto

Do krajského kola postúpila žiačka III. GSV Olívia Juhásová, 1. miesto.

Všetkým srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechov!

Mgr. Zuzana Lazarová

Školské kolo online olympiády v anglickom jazyku

Dňa 24.11.2020 sa uskutočnila online olympiáda v anglickom jazyku.

V kategórii 1A sa súťažiaci umiestnili nasledovne:

P. Štrbo – 1. miesto

P. Suchanská – 2. miesto

M. Murcin – 3. miesto

V tejto kategórii ešte súťažili S. Pojarová, N. Fojtíková, S. Pechová a R. Birčáková.

V kategórii 1B sa starší žiaci umiestnili nasledovne:

A. Vargová – 1. miesto

S. Horňáková – 2. miesto

R. Benčová – 3. miesto

V tejto kategórii ešte súťažili J. Klačko, M. Maďar, L. Magyarová, H. Bednárik, B. Šebová, O. Vavró a F. Barcík.

Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť v školskom kole online olympiády v anglickom jazyku!

Vyučujúce anglického jazyka: M. Ližbetinová, M. Kinčoková a V. Imre

Skvelé výsledky našich šikovných geografov

Dianka Méresová, Rebeka Vargová, Roman Köteles, Laura Kabáthová a Dano Hruškovic – toto sú naši najlepší geografi v tomto školskom roku.

Všetci z nich boli mimoriadne úspešní v geografických súťažiach – Geografická olympiáda a GQIQ.

Tak, ako sa im darilo ?

V okresnom kole GO úspešne reprezentovali našu školu a tešia nás najmä umiestnenia medzi úspešnými riešiteľmi. I keď smolná “zemiaková” medalia Rebeky Vargovej iste mrzí nielen ju. Tretie miesto jej ušlo o 1 bodík.  Potešením sú skúsenosti a výborné výsledky našich najmladších súťažiacich – piatačiek, ktoré nesklamali a sú prísľubom budúcich výborných umiestnení.

Okresná olympiáda sa konala 6. februára 2020 v Základnej škole Andreja Kmeťa v Leviciach.  Úlohy v jednotlivých kategoriách riešilo 8 žiakov  našej školy z ročníkov 5. – 9.

Úspešných riešiteľov, ktorí dosiahli viac ako 65 bodov bolo : 7

Poradie úspešných riešitelov v okresnom kole v jednotlivých kategóriách :

Kategória G – 5. ročník:

4. miesto:                    Rebeka Vargová             V.B                     81    bodov – ÚR

13. miesto:                  Diana Méresová             V.B                     71    bodov – ÚR

16. miesto:                  Laura Šuhalová               V.B                     68    bodov – ÚR

Kategória F – 6. a 7. ročník: 

19.         miesto:                  Lucia Földesiová      VII.A                  81 bodov –  ÚR

26.         miesto:                  Roman Köteles        VI.B                    77 bodov – ÚR

27.         miesto:                  Lukáš  Gudanek       VII.A                  73 bodov –  ÚR

Kategória E – 8. a 9. ročník:  

22.         miesto:                   Slávka Horňáková     VIII.A                69 bodov   – úspešná riešiteľka

Jednou z ďalších možností, ako vhodne zvyšovať záujem žiakov o geografiu je aj nová súťaž, ktorú ponúka MAPA Slovakia. Hoci názov súťaže znie pomerne „krkolomne“ GQIQ, u žiakov si získala obľubu predovšetkým netradičným prepojením geografického obsahu v online prostredí. Tento rok súťažilo v v tomto zápolení niekoľko šikovných geografov z našej školy, z ktorých 3 postúpili do krajského kola :

Diana Méresová  / V.A /

Roman Köteles    / VI.B /

Laura Kabáthová / 1. GsV /

V krajskom kole si počínali výborne, o čom svedčí 1. miesto Diany Méresovej a 2. miesto Laury Kabáthovej. Roman Köteles sa umiestnil na 5. mieste.

Naši žiaci a študenti sa tradične zapojili aj do podobnej online súťaže GO – kategória Z.

V tejto súťaži školu výborne reprezentoval gymnazista z 2. triedy Daniel Hruškovic. Po postupe do krajského kola aj tam patril medzi najlepších. Delil sa o 2.- 4. miesto s rovnakým počtom bodov s ostatnými dvomi študentmi. Ale aj to mu stačilo na postup do celoslovenského kola.

Všetkým našim úspešným geografom srdečne blahoželáme.