Školské kolo biologickej olympiády

Dňa 21.3. 2022 (v pondelok) sa uskutočnilo online školské kolo biologickej olympiády.

Zúčastnilo sa jej dvanásť žiakov z našej školy. Osem žiakov bolo zo siedmeho ročníka a štyria boli zo šiesteho ročníka. Desať žiakov bolo úspešných riešiteľov.

Dve žiačky Lilien Jakubisová (7.A) a Emma Kádárová (7.B) postupujú do krajského kola.

Školské kolo Dejepisnej olympiády

Tesne pred vianočnými prázdninami prebehlo na škole školské kolo Dejepisnej olympiády. Témou 14. ročníka sú pamiatky UNESCO na Slovensku.

Celkovo sa školského kola zúčastnilo 24 žiakov. Najviac v kategórii C – žiaci 9. ročníka.

Výsledky boli nasledovné:

Kategória F – 6. ročník

1. miesto – Sofia Sklenková, 6. B

2. miesto – Rebeka Horňáková, 6. A

3. miesto – Vivien Berkešová, 6. B

Kategória E – 7. ročník:

1. miesto – Sofia Pechová, 7. A

2. miesto – Merry Ivett Čankyová, 7. A

3. miesto – Viktória Šmondrková, 7. B

Kategória D – 8. ročník:

1. miesto – Nina Földesiová, 8. B

2. miesto – Lilien Riese, 8. B

3. miesto – Júlia Mizeráková, 8. A

Kategória C – 9. ročník:

1. miesto – Sebastián Kopernický, 9. B

2. miesto – Viktória Bôžiková, 9. B

3. miesto – Laura Magátová, 9. B

Žiaci umiestnení na prvých dvoch miestach postupujú do okresného kola. Všetkým zúčastneným ďakujeme, víťazom blahoželáme a držíme palce v okresnom kole.

Zároveň chceme poďakovať všetkým vyučujúcim, ktorí žiakov pripravovali a aj naďalej pripravujú.

Úspechy našej deviatačky v prírodovedných súťažiach

Napriek tomu, že v tomto školskom roku naši žiaci veľa času strávili v domácom prostredí a školské súťaže sa im skôr vyhýbali, netýkalo sa to deviatačky Marianny Trungelovej, absolventky našej základnej školy. Marianka svoju lásku k prírodovedným predmetom potvrdila úspešnou účasťou na súťažiach z chémie a biológie.

Úspešne absolvovala školské kolá v oboch predmetoch a v rámci chémie bola úspešnou riešiteľkou aj okresného kola chemickej olympiády. Čo sa týka biológie, konkrétne geológie,  tam sa prebojovala až do krajského kola, v ktorom obsadila 3.miesto.

Marianke gratulujeme, ďakujeme za reprezentáciu našej školy a prajeme jej veľa úspechov aj na strednej škole.

Online okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

Dňa 13. 01. 2021 sa víťazi školského kola OAJ, zúčastnili online okresného kola olympiády v anglickom jazyku.

P. Štrbo zo VII. B súťažil v kategórii 1A.

A. Vargová z IX. B. súťažila v kategórii 1B a je úspešnou riešiteľkou online OK OAJ.

Ďakujeme obom súťažiacim za reprezentáciu našej školy počas dištančného vzdelávania.

M. Ližbetinová a D. Makušová, vyučujúce ANJ