Vyhodnotenie biologických olympiád

Dňa 20.4.2023 sa na ZŠ A. Kmeťa v Leviciach uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády kategórie D.

Našu školu úspešne reprezentovali dve žiačky.

Rebeka Horňáková ( VII.A) sa umiestnila na 4. mieste a Martina Mária Kusá ( VII.B) sa umiestnila na 15. mieste.

Dievčatám gratulujeme!

Dňa 13.4.2023 sa na ZŠ A. Kmeťa  v Leviciach uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády kat. E – geológia, Poznaj a chráň. 

Našu školu úspešne reprezentoval Ondrej Dobosi ( VIII. B), ktorý sa umiestnil na 4. mieste.

Gratulujeme!

Ekoolympiáda

Jednou z nových súťaží, do ktorých sa zapájajú naši žiaci je vedomostná hra Ekoolympiáda. Tento rok prebieha 2. ročník sútaže. Práve teraz rieši úlohy súťažného kola deviatačka Hanka Chovanová. Držíme jej palce a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Biologická olympiáda

Naši žiaci sa každoročne majú možnosť zúčastniť biologickej olympiády rôznej kategórie podľa veku i zamerania. Aj tento školský rok sa konali už 2 kategórie. V prvej súťažili žiaci 8. a 9. ročníka zo všeobecnej biológie – najúspešnejšie v školskom kole boli Lilien Jakubisová 8.r. a Nina Földesiová 9.r. Žiačky postúpili aj do okresného kola, v ktorom boli úspešné riešiteľky.

V ďalšej kategórii zameranej na konkrétnu oblasť biológie súťažili Emma Kadárová 8.r. – oblasť botanika a Ondrej Dobosi 8.r. – geológia. Obaja boli úspešní riešitelia školského kola a postupujú do okresného kola. Žiakom gratulujeme a v ďalšom kole im držíme palce.

Učiteľka biológie K. Vargová

Školské kolo Biblickej olympiády

Dňa 26. 1. 2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády, ktorého sa zúčastnilo 7 žiakov a žiačok z II. stupňa ZŠ. Gratulujeme postupujúcim, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach.
1. miesto: Terézia Majchráková (VII.A)
2. miesto: Jakub Kaszanyoczký (V.A)
3. miesto: Sofia Pechová (VIII.A)

Všetci traja postupujú do dekanátneho (okresného) kola, kde vytvoria spoločné družstvo. Ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť.

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

Dňa 19. 01. 2023 sa víťazky školského kola OAJ, zúčastnili okresného kola olympiády v anglickom jazyku.

J. Kóšová zo VII. B súťažila v kategórii 1A.

P. Suchanská z IX. A súťažila v kategórii 1B a je úspešnou riešiteľkou okresného kola OAJ.

Ďakujeme obom žiačkam za reprezentáciu našej školy.

M. Ližbetinová a M. Dohňanská, vyučujúce ANJ