Oznam k návratu do škôl 2021

Milí rodičia, srdečne vás pozdravujeme a v novom roku želáme hlavne veľa zdravia a Božieho požehnania.


Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa s účinnosťou od 11.01.2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných školách. Na všetkých stupňoch ZŠ bude od 11.01.2021 prebiehať dištančné vzdelávanie podľa platných rozvrhov hodín. Naša základná škola v tomto čase zriadi prevádzku školského klubu detí pre žiakov, ktorých obaja rodičia, zákonní zástupcovia pracujú v kritickej infraštruktúre. Podrobnejšie informácie boli odoslané každému na EduPage. Poprosíme vás o sledovanie informácii.
Zároveň je potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie.

S úctou

vedenie školy

Školské emailové účty

Milí žiaci, vážení rodičia

z dôvodu zabezpečenia jednotnej komunikácie v rámci školy a v prípade potreby, z dôvodu zabezpečenia vyučovania na diaľku, zriadila naša škola emailové účty pre všetkých žiakov základnej školy.

Emailové účty nie sú náhradou za EduPage.

Emailové účty sú zriadené na doméne @ziak.vincent-levice.sk v rámci využívania služieb nástrojov Google Suite, vydávaných spoločnosťou Google. Spoločnosť Google garantuje, že spracovávanie všetkých osobných údajov vykonáva v súlade s nariadením GDPR.

Do školského emailového účtu sa prihlásite na adrese gmail.com

Prihlasovacie meno zadáte vaše EduPage žiacke prihlasovacie meno spolu s príponou @ziak.vincent-levice.sk, napríklad: jankoskuska@ziak.vincent-levice.sk

Heslo zadáte vaše žiacke EduPage heslo. Písmená v EduPage hesle musia byť písané vždy ako veľké.

V rámci využívania služieb nástrojov Google Suite budú mať žiaci sprístupnený len Email a Meet.

Email je určený len na komunikáciu v rámci školy. Z bezpečnostných dôvodov sa z Emailu nedajú odosielať emailové správy a ani prijímať emailové správy z iných ako školských emailových adries.

Do miestnosti Meet žiak vstúpi po zadaní vopred dohodnutého kódu, názvu miestnosti. Nebude už musieť čakať na schválenie učiteľom.

Prípadné technické problémy prosím konzultujte zaslaním emailu na adresu: admin(zavinac)gsv.sk

OZNAM OHĽADNE POPLATKOV

Vážení rodičia,

vzhľadom na vzniknutú situáciu ohľadom prerušenia vyučovania vám od 01.04.2020 odporúčame pozastaviť platby za ŠJ, MŠ, ŠKD a CVČ. Pokiaľ ste už tieto poplatky uhradili, peniaze budú presunuté na obdobie, kedy bude ukončené prerušenie vyučovania na školách a školských zariadeniach, prípadne budú vrátené po vyúčtovaní, a to najneskôr na konci školského roka.

V prípade, že potrebujete vrátiť preplatky za MŠ, ŠKD a CVČ skôr poprosíme vás kontaktovať ekonomické oddelenie emailom zuzana.bajzova@vincent-levice.sk a ŠJ jedalen@vincent-levice.sk

Opätovné spustenie platenia poplatkov vám bude včas oznámené. 

                                                                              S úctou

                                                                              PaedDr. M. Farkašová

                                                                              riaditeľka školy