Oznam školskej jedálne

Oznamujeme stravníkom, že od 1.4.2023 dochádzka k zmene odhlasovania
a prihlasovania na stravu.
Zmeny bude možné vykonávať len cez aplikáciu Edupage ráno do 7.20 h aj
v aktuálny deň.
Odhlasovanie telefonicky, SMS a email-om už nebude možné.
Prosíme stravníkov a rodičov, aby dodržiavali uvedenú zmenu, nakoľko máme veľký
počet stravníkov (od 1.5.2023 nabiehajú „obedy zadarmo“ – informácie budú
zverejnené do 3.4.2023) a z personálnych dôvodov nie je možné každé ráno robiť
toľko zmien v systéme.
Ďakujeme za pochopenie.