Archív pre kategóriu 'Oznámenia'

Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre 2. stupeň ZŠ

Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre 2. stupeň ZŠ sa bude konať 23.-24. marca 2020. Bližšie informácie na indicia.sk

Fotografická súťaž

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci základných a stredných škôl  na Slovensku, vo veku od 6 do 19 rokov.

Slávnostný zápis do 1. ročníka

Pozvánka na výstavu kníh

Pozvánka na DOD a Zápis do 1. ročníka

Elektronická prihláška do prvého ročníka ZŠ

Informácie k elektronickému zápisu žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2019/2020: Tento dotazník bol vytvorený vzhľadom na časové zaneprázdnenie rodičov. Môžete ho vyplniť vo svojom voľnom čase  – online. Údaje z neho budú zadané do informačného systému školy ( ASC agenda). Výrazne sa nám ušetrí čas pri zápise, ktorý potom môžeme venovať vašim deťom a Vám. Samozrejme prihlášku môžete vyplniť
Čítať viac…

Pozvánka na karneval