Archív pre kategóriu 'Oznámenia'

Oznam

Vážení rodičia, chceli by sme vás informovať o opatreniach, ktoré budú platné od 26. 11. 2020 (pondelok). Materská škola a triedy 1. – 4. ročníka sa učia klasicky podľa rozvrhu. V prípade iných usmernení vás budeme informovať. Žiaci 5. – 9. ročníka prechádzajú na dištančné vzdelávanie. V pondelok 26.10. 2020 ešte nebudú online hodiny, učebné materiály pošlú učitelia žiakom cez
Čítať viac…

Minister školstva oznámil nové opatrenia v školách platné od 12. októbra

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-oznamil-nove-opatrenia-v-skolach-platne-od-12-oktobra/

Oznam

Vážení rodičia, milí žiaci, dovoľujeme si pripomenúť, že zákonný zástupca/plnoletý žiak je povinný predložiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej/strednej školy v trvaní viac ako tri dni. Aktuálne nové tlačivo je prílohou tejto správy. Ďakujeme za porozumenie.

Školské emailové účty

Milí žiaci, vážení rodičia z dôvodu zabezpečenia jednotnej komunikácie v rámci školy a v prípade potreby, z dôvodu zabezpečenia vyučovania na diaľku, zriadila naša škola emailové účty pre všetkých žiakov základnej školy. Emailové účty nie sú náhradou za EduPage. Emailové účty sú zriadené na doméne @ziak.vincent-levice.sk v rámci využívania služieb nástrojov Google Suite, vydávaných spoločnosťou Google. Spoločnosť Google garantuje, že spracovávanie všetkých osobných údajov vykonáva v súlade s nariadením GDPR.
Čítať viac…

OZNAM OHĽADNE POPLATKOV

Vážení rodičia, vzhľadom na vzniknutú situáciu ohľadom prerušenia vyučovania vám od 01.04.2020 odporúčame pozastaviť platby za ŠJ, MŠ, ŠKD a CVČ. Pokiaľ ste už tieto poplatky uhradili, peniaze budú presunuté na obdobie, kedy bude ukončené prerušenie vyučovania na školách a školských zariadeniach, prípadne budú vrátené po vyúčtovaní, a to najneskôr na konci školského roka. V prípade, že potrebujete vrátiť preplatky za MŠ, ŠKD a CVČ skôr poprosíme vás kontaktovať ekonomické oddelenie
Čítať viac…

Oznam k zápisu

Mimovládne organizácie s ministerstvom školstva pripravili portál pre žiakov a rodičov

     Viac ako 100 webinárov, on-line hodín, odporúčania pre učiteľov, odborných zamestnancov, poradne, rodičov aj vysoké školy. To všetko už od dnes nájdete na www.ucimenadialku.sk. Stránka vznikla v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a rezortu školstva a poslúži ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase mimoriadneho stavu.     „Viem, že vyučovanie v škole nenahradíme úplne. Ale verím, že tento portál pomôže mnohým učiteľom
Čítať viac…