Výchovný a kariérny poradca

Mgr. Veronika Pechová

Konzultačné hodiny: streda od 15:00 do 16:00 hod.

Kontakt: mob.:  0918 923 319

Mail: veronika.pechova@vincent-levice.sk