Kontakt

Vedúca školského klubu

Mgr. Beáta Géciová

Kontaktujte prosím prostredníctvom EduPage, alebo emailom.

email: beata.geciova(zavinac)vincent-levice.sk

Vychovávatelia školského klubu

I.A – vychovávateľka Mgr. Miriam Vargová

I.B – vychovávateľka Mgr. Katarína Bohunická

I.C – vychovávateľka Mgr. Michaela Maťová

II.A – vychovávateľka Katarína Šmondrková

II.B – vychovávateľka Karolína Herdová

II.C – vychovávateľka Bc. Dominika Mikulášová Oravcová

III.A – vychovávateľka Michaela Kmeťková

III.B – vychovávateľka Beáta Verlíková

IV.A / IV.B – vychovávateľka Mgr. Alexandra Czúdorová

IV.C / IV.B – vychovávateľka Mgr. Jana Bátovská

V.A / V.B / V.C – vychovávateľka PhDr. Ľubica Krajmerová