Školské emailové účty

Milí žiaci, vážení rodičia

z dôvodu zabezpečenia jednotnej komunikácie v rámci školy a v prípade potreby, z dôvodu zabezpečenia vyučovania na diaľku, zriadila naša škola emailové účty pre všetkých žiakov základnej školy.

Emailové účty nie sú náhradou za EduPage.

Emailové účty sú zriadené na doméne @ziak.vincent-levice.sk v rámci využívania služieb nástrojov Google Suite, vydávaných spoločnosťou Google. Spoločnosť Google garantuje, že spracovávanie všetkých osobných údajov vykonáva v súlade s nariadením GDPR.

Do školského emailového účtu sa prihlásite na adrese gmail.com

Prihlasovacie meno zadáte vaše EduPage žiacke prihlasovacie meno spolu s príponou @ziak.vincent-levice.sk, napríklad: jankoskuska@ziak.vincent-levice.sk

Heslo zadáte vaše žiacke EduPage heslo. Písmená v EduPage hesle musia byť písané vždy ako veľké.

V rámci využívania služieb nástrojov Google Suite budú mať žiaci sprístupnený len Email, Classroom, Disk, Dokumenty a Meet.

Email je určený len na komunikáciu v rámci školy. Z bezpečnostných dôvodov sa z Emailu nedajú odosielať emailové správy a ani prijímať emailové správy z iných ako školských emailových adries.

Do miestnosti Meet žiak vstúpi po zadaní vopred dohodnutého kódu, názvu miestnosti. Nebude už musieť čakať na schválenie učiteľom.

Prípadné technické problémy prosím konzultujte zaslaním emailu na adresu: admin(zavinac)gsv.sk