Testovanie 9

TESTOVANIE 9 – 2022

06. apríla 2022  (streda)

Z predmetov: Slovenský jazyk a literatúra, Matematika.

Náhradný termín sa uskutoční 21. a 22. apríla 2022 (streda, štvrtok).

Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Informácie o Testovaní 9 sú zverejňované na:

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9