Tretiaci a ich koncoročný výlet

Dňa 2. 6. sa vybrali triedy 3. A a 3. B na koncoročný výlet do Nitry. Prvým našim cieľom bol Nitriansky hrad. Deti veľmi zaujala bronzová socha pápeža Jána Pavla II., ktorá stojí na nádvorí Nitrianskeho hradu. Dozvedeli sme sa, že bronzová socha pápeža Jána Pavla II., je vysoká takmer štyri metre a váži približne 1,5 tony. Bola zhotovená na počesť návštevy spomínaného pápeža v Nitre konanej dňa 30. júna 1995.

Druhým našim cieľom bolo Staré divadlo Karola Spišáka, kde sme si pozreli rozprávku Dlhý, Široký a Bystrozraký. Toto bábkové divadlo nám predstavilo troch nerozlučných priateľov a ich súdržnosť. Pri tejto hre sme zažili dobrodružstvo, odvahu a najmä poznanie, že spoločný úspech je možné dosiahnuť vďaka jedinečnosti každého z nás…

Učíme sa inak

Tri dni plné zážitkové učenia prežili žiaci z 3.C. Prvý deň sme strávili v parku, kde sme nadviazali na učivo z prírodovedy a ukázali si obojživelníky – žabky a žubrienky v jazierku. Pozorovali sme i vtáky a spojili sme si to aj návštevou ihriska. Druhý deň nás čakalo divadlo pri príležitosti Dní detskej knihy, s názvom „Pán Nápad zachraňuje svet“ podľa knihy Jána Uličianskeho. Počas tretieho dňa sme navštívili Tekovskú knižnicu, kde nás čakal spoločný kvíz na základe prečítaných kníh, ktoré sme si mali možnosť vypožičať počas celého roka. Žiakom sa tieto dni veľmi páčili a tešia sa, kedy zažijú takéto zážitkové učenie opäť. 

Medzinárodný deň detí 2023

Dňa 31.5.2023 sme oslávili Medzinárodný deň detí v pastoračnom centre pri Kostole Ducha Svätého v Leviciach. Okrem krásneho teplého letného dňa čakali na nás aj rôzne aktivity, ktoré si pre nás pripravili žiaci 3. ročníka nášho gymnázia. Výzvou pre nás bolo plniť úlohy ako napríklad: väčšia berie, zahraj sa na Popolušku, čo sa skrýva vo vrecúšku, pexeso a mnoho ďalších… Aktivity sa nám páčili – keďže väčšina bola zostavená tak, že sme museli spolupracovať vo dvojiciach, čiže sme sa opäť viac spoznali a mohli sme si trošku medzi sebou zasúťažiť. Za každú aktivitu sme získavali body, ktoré nám nakoniec naše triedne pani učiteľky spočítali. Po splnení aktivít sme mali voľný program a ochotne sme ho strávili príjemným posedením na deke v kruhu spolužiakov. Na záver dňa boli odmenení žiaci, ktorí získali najvyšší počet bodov v úlohách. Napokon sa malá odmena ušla každému z nás a tým sa skončil náš Medzinárodný deň detí, ktorý sme si opäť veľmi užili.