Jazykový wocabee šampionát

Od 20. 10. 2021 (streda) do 29. 10. 2021 (piatok) súťažia všetky triedy I. stupňa okrem I. ročníka v okresnom kole Jazykového WocaBee šampionátu. Úlohou žiakov je nahrať v aplikácii čo najviac bodov. Ak sa im ako triede podarí získať najvyšší počet bodov v priemere  na žiaka, žiaci získavajú predĺženie aplikácie o 2 mesiace zdarma, online kurz angličtiny alebo nemčiny LangBee v hodnote 5 eur, ocenenie WocaBee okresní šampióni a postup do krajského kola.

Súťaž je organizovaná pre základné a stredné školy. Minulý šk. rok naša škola získala I. miesto v okrese a III. miesto v krajskom kole. Krajské a celoslovenské kolo súťaže sa uskutoční v novembri a šampionát vyvrcholí česko-slovenským finále!

Dňa 1. 11. 2021 sa uskutoční žrebovanie o ceny pre žiakov:

1. cena: 1x Elektrokolobežka

2. cena: 3x Mobilný telefón

3. cena: 10x Smart hodinky

Podmienkou je splniť všetky balíčky slovíčok.

Držíme všetkým triedam palce.

Mgr. R. Harmadyová                                                    

30. výročie založenia našej školy – spomienkové stretnutie jej zakladateľov

Tridsať rokov. Pre niekoho celá večnosť, pre iného zas iba chvíľka. Presne toľko ubehlo od založenia našej školy, a tak tento školský rok je pre nás výnimočný – oslavujeme tridsiate výročie. Prvou z plánovaných aktivít na pripomenutie si toho, ako sa naša škola časom menila a rozvíjala, bolo aj stretnutie časti zamestnancov, ktorí pri jej zrode stáli. Vtedajší duchovný správca, kaplán levickej farnosti Mgr. Miloš Szabo, Th.D., ktorého všetci familiárne volali páter Miloš, prvý a dlhodobý pán riaditeľ PaedDr. Milan Bridiš, pedagógovia, ktorí si už dnes zaslúžene užívajú svoj dôchodok, ale aj administratívne pracovníčky, tiež členky „zakladateľského“ tímu, sa stretli na pôde školy, ktorú pred troma desaťročiami vybudovali, občas doslova vlastnými rukami.

Toto neformálne spomienkové stretnutie, ktoré sme zorganizovali pri dodržaní všetkých opatrení (v režime OTP), prebiehalo v priateľskom duchu. A ako inak, bolo plné nostalgie, ale aj hrdosti na to, kam sa naša škola za tú dobu posunula, ako sa rozrástla a aké jedinečné postavenie vo vzdelávaní budúcich generácií má. Po malom pohostení mali hostia možnosť obhliadnuť si priestory školy, stretnúť sa s deťmi všetkých vekových kategórií, ktoré sa tu vzdelávajú – od najmenších škôlkarov až po gymnazistov, prelistovať si kroniku a fotoalbumy, ale aj porozprávať sa so súčasnými pedagógmi. Veríme, že na toto stretnutie budú s láskou spomínať, a už teraz sa tešíme na ďalšie aktivity, ktoré nás tento výročný školský rok čakajú.

Krok ku knihe

Z návštevy Tekovskej knižnice mali prváci veľkú radosť. Hoci ešte nepoznajú všetky písmenká, tešili sa na divadielko a krásne knižky, ktoré si vypožičali a zobrali domov.
Touto cestou sa chceme poďakovať  Neziskovej organizácii Anny Vydrovej za finančnú podporu pri registrácii malých čitateľov a podporu detí v čítaní kníh.