Hviezdoslavov Kubín – školské kolo – tak trošku inak…

Súčasná neľahká situácia na Slovensku i vo svete nás učí kadečo meniť, prispôsobovať sa a hľadať riešenia. Aj my sme jedno riešenie našli…

V stredu, 24. 2. 2021, sa počas 4. a 5. vyučovacej hodiny, uskutočnil 67. ročník súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín – školské kolo. Tak ako po iné roky, deti opäť ukázali svoju nesmiernu usilovnosť a tvorivosť! Predsa tu však bol, oproti ostatným rokom, rozdiel. Keďže protipandemické opatrenia nedovoľovali recitovať všetkým deťom v jednej miestnosti pred porotou a ostatnými deťmi, recitovali deti „na diaľku“, individuálne, po jednom. Tak mohli predstaviť svoj prednes naplno, bez rúška. Postavili sa pred kameru počítača a ako skúsení herci a herečky prednášali porote, ktorá ich s úžasom sledovala z počítača inej triedy. Dokonca, dve deti svoj prednes predstavili online, z domáceho prostredia. Na prvý pohľad by sa zdalo, že sme v nejakom „Kocúrkove“, a deti  budú mať problémy prispôsobiť sa, opak bol však pravdou. Detičky zvládli situáciu bravúrne, profesionálne. Súťaž ukončili nesúťažne svojim smelým prednesom 2 detičky z I. B triedy.

Všetkým deťom za prípravu i neskutočný zážitok z ich prednesu ďakujeme!

V I. kategórii súťažilo 15 detí 2. – 4. ročníka. Po dlhom zvážení sme predsa len vybrali:

POÉZIA

1. miesto – Jakub Kaszanyoczký – III. A, postup do obvodného kola

2. miesto – Petronela Šinková – II. A

3. miesto – Samuel Grečner – II. C, Michaela Chládková – III. B

PRÓZA

1. miesto – Lenka Palkovičová – II. B, postup do obvodného kola

2. miesto – Miriam Polerecká – III. A, Zuzana Bednáriková – IV. B

3. miesto – Jakub Hrubý – III. B, Juraj Hudec – IV. A

Víťazom úprimne blahoželáme a tešíme sa na ich ďalšie úspechy v recitácii!

Videá k článku si môžete pozrieť TU.

Prezentácia projektov na hodine ANJ

Na hodine ANJ sme sa učili o hlavných mestách štátov Európy.

Na domácu úlohu sme mali vypracovať projekt o našom hl. meste Bratislava.

Posúďte sami a  vypočujte si  niektoré naše  projekty😊

                                                                                           4. A, 4. B trieda

https://www.facebook.com/VincentLevice/videos/?ref=page_internal

Fašiangy v ŠKD I.A

Fašiangy, ktoré sú časom dobrej nálady a zábavy sme v našom klube prežili veselo. Vyrábali sme si šašovské klobúky a masky, trochu sme si aj zatancovali, či prežili spoločné chvíle vyrábaním prstových maňušiek a hrami na koberci s kamarátmi.

Pre rodičov sme si pripravili malé srdiečkové prekvapenie ako prejav našej lásky a vďačnosti. Prajeme im, aby sa mali stále radi.

Naša pȏstna príprava

Stať sa dobrým človekom, je cieľom každého z nás. Čo to však znamená? Je to každodenný zápas s lenivosťou, strachom, neporiadkom i s rozličnými lákadlami, ktoré na nás číhajú z každej strany. Tento zápas nám umožňuje rásť vo vzťahu k Bohu i k ľuďom okolo nás. Môžeme rozvíjať svoje dobré vlastnosti, dary a talenty, ktoré sme dostali od nášho Nebeského Otca.

Pôst tela je pokrm pre dušu!“ (sv. Ján Zlatoústy)

Pochválený buď Ježiš Kristus, milí rodičia, žiaci.

Popolcovou stredou sa začalo pôstne obdobie. Aj my sa chceme čo najlepšie pripraviť na veľkú noc

Prvý stupeň prvý a druhý ročník budú vyfarbovať kvietočky pri splnení jednotlivých úloh. Takto postupne zakryjú tŕňovú korunu. Poprosím vás, milí rodičia, aby ste deťom pomohli pri plnení úloh, prípadne ich spolu s nimi plnili.

Tretí, štvrtý a piaty ročník: spolu so žiakmi pôjdeme s Ježišom do Jeruzalema. Všimneme si veľké kamene, to sú nedele (Júdska púšť, hora premenenia, Sychar…). Na druhom liste sú pôstne úlohy, ktoré sú označené farbou. Vždy pri večernej modlitbe majú za úlohu vyfarbiť jeden kameň podľa splnených úloh. Môžu si  spokojne tieto úlohy zmeniť, pridať.
Milí rodičia, pridajte sa aj vy pri plnení úloh, napr. modlitba, čítanie zo sv. písma, online sv. omša…

Modrá- prečítať si príbeh zo sv. písma

Červená- modlitba ranná a večerná

Zelená- zriekol som sa …- napr. telka, mobil, sladkosť…

Hnedá- pomohol som…

Žltá- sv. omša online

Oranžová- plním si svoje šk. povinnosti

Šiesty, siedmy, ôsmy a deviaty ročník:

Ich úlohou je prijať výzvy a tak sa pripraviť na veľkú noc. Začneme od pondelka po prvej pôstnej nedeli. Vždy pri večernej modlitbe sa pomodlíme modlitbu, ktorá je pod týždňom.

Ak súhlasíte, navrhujeme všetky tieto pôstne prípravy obetovať za nás, naše rodiny, školu. Pridajte tam aj svoje úmysly. Držme si palce a dúfam, že sa čoskoro vidíme.
Požehnaný pôstny čas.

Vaši katechéti